Hlavní navigace

CV-Online rozšiřuje porfolio klientů agentury Mmd

[Tisková zpráva]

Sdílet

CV-Online rozšiřuje porfolio klientů agentury Mmd

Praha, 16.srpna 2001 – Společnost Mmd Public Relations, přední PR agentura v České republice, rozšiřuje portfolio svých klientů. Od 1. srpna 2001 začíná pracovat jako komunikační konzultant pro společnost CV-Online, předního poskytovatele integrovaných personálních služeb.

Mmd bude zastupovat CV-Online v České republice a Polsku, přičemž kampaň bude koordinována z Prahy.

Agentura Mmd bude společnosti CV-Online poskytovat kompletní konzultační služby Public Relations – včetně media relations a customer relations.

Kampaň bude zaměřena především na klíčové deníky, ekonomické publikace a média z jednotlivých specializovaných tržních vertikálů (řízení lidských zdrojů, telekomunikace, IT, finance, bankovnictví a internetové magazíny). Hlavním cílem kampaně je komunikovat silné postavení CV-Online v oblasti personálních služeb ve střední a východní Evropě a jedinečnou kombinaci online a offline služeb.

Před uzavřením kontraktu připravila agentura Mmd pro CV-Online průzkum v České republice, Maďarsku, Polsku a Rusku. Jeho cílem bylo analyzovat, jak vnímají nabídku CV-Online její klienti, kandidáti a média a doporučit změny ve strategii, obsahu a komunikaci firmy.

Norrie Sinclair, výkonný ředitel CV-Online Group říká: „Věříme, že se nám díky spolupráci s renomovanou PR agenturou Mmd Public Relations podaří dále upevnit naši pozici na trzích v České republice a Polsku.“

Jan Šimůnek, ředitel agentury Mmd v České republice k tomu dodává: "Jsme rádi, že můžeme pracovat pro společnost CV-Online, která je špičkou ve svém oboru. Naším cílem bude zahájit velice intenzivní komunikační kampaň a přispět tak k dalšímu rychlému růstu našeho klienta na trzích České republiky a Polska.

Regionální kampaň bude z Prahy koordinována Milanem Deutschem, který pracuje v Mmd jako Group Account Director. V České republice bude CV-Online zastupovat Ondřej Hampl, který má několikaleté zkušenosti z práce na klientech jako např. GTS či Dell.

Agentura Mmd má pobočky v 7 zemích střední a východní Evropy (Česká republika, Slovensko, Polsko, Rusko, Rumunsko, Maďarsko a Turecko). V České republice působí Mmd od roku 1993 a má dnes 17 zaměstnanců. Mezi klienty pražské pobočky patří přední společnosti z oborů IT, telekomunikací, financí, B2B a rychloobrátkového zboží (Nokia, Panasonic, Visa International, Intel, Scania, ColgatePalmolive, Gtech, GTS). Mmd je přidruženým členem APRA.