Hlavní navigace

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze navázala spolupráci se společností PCS

[Tisková zpráva] Praha 20. června 2008 – Společnost PCS spol. s r. o., divize Security, oznamuje uzavření rámcové dohody o vzájemné spolupráci s katedrou radioelektroniky Fakulty elektrotechnické ČVUT v Praze (ČVUT FEL).

Sdílet

Dohoda umožňuje společnosti PCS a její divizi Security, která se zabývá dodávkami kamerových systémů, elektronické zabezpečovací signalizace, identifikačních systémů, videotelefonů a další techniky od různých výrobců, prezentovat své aktivity na katedře radioelektroniky ČVUT FEL, podílet se na přípravě případových studií, navázat kontakt s pedagogy i studenty.

Posluchačům fakulty bude umožněno účastnit se nejrůznějších prezentačních akcí, školení a výstav organizovaných firmou a používat zapůjčené technické vybavení v rámci výuky v laboratořích.

„Považujeme za přínosné propojení akademické instituce se subjekty z oblasti průmyslu i soukromých organizací ve společných projektech, protože studenti tím získají možnost praktického uplatnění poznatků už během studia a usnadňuje se tím i jejich uplatnění a navázání kontaktů na začátku kariéry, “ říká prof. Ing. Miloš Klíma, CSc.

„Spolupráce spočívá zejména v podpoře studijních programů a ve vzájemné technické výpomoci ve prospěch výchovy odborníků. Je nutné umožnit studentům co nejvhodnější podmínky pro studium, aby byli dobře připraveni na činnost v rychle se rozvíjející technické oblasti.“ říká pan Jiří Pavlík, ředitel divize Security.

Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze
Fakulta elektrotechnická je českým univerzitním pracovištěm s přibližně 7 000 studenty a 650 zaměstnanci. Vychovává odborníky v oblasti elektrotechniky, sdělovací techniky, automatizace, informatiky a výpočetní techniky a je centrem pro vědecko-výzkumnou činnost v uvedených oblastech. Více informací najdete na www.fel.cvut.cz .

Skupina PCS
Společnosti sjednocené pod názvem PCS se zabývají širokým spektrem činností – od komplexních služeb v oblasti zabezpečovacích a komunikačních systémů, detekce nebezpečných předmětů, přes dodávky analytických přístrojů a měřících ústředen, až po řešení bezpečnosti dat. Významnou součást tvoří vývoj vlastního ekonomického software a nemocničních informačních systémů.

Skupina PCS působí na českém a slovenském trhu již od roku 1990, zaměstnává přes 100 pracovníků a její roční obrat přesahuje 250 milionů Kč (2007). Vzájemná synergie jednotlivých činností je zárukou rozvoje a stability i do dalších let. Společnosti sídlí ve vlastních objektech v Praze, Blansku a Bratislavě. Více informací najdete na www.pcs.cz a www.pcs.sk .