Hlavní navigace

Cyklus diskuzí Otázky Václava Moravce speciál diváky zajímal

[Tisková zpráva] Jednou z částí předvolebního servisu poskytovaného občanům Českou televizí, jako televizí veřejné služby, bylo 14 regionálních diskuzí moderovaných Václavem Moravcem, které byly vysílány od 2. března až do 29. května na ČT2 vždy od 21.00.

Sdílet

V průměru Otázky Václava Moravce speciál sledovalo 5,8 dospělých, tedy 496 000, při podílu na publiku 14,37 %.

Muži věnovali předvolebním vystoupením krajských lídrů o 1,1 % větší pozornost než ženy, kdy muži vykázali sledovanost 6,4 %, zatímco ženy 5,3 %. Také v podílu na publiku byli více zastoupeni muži 17,96 % než ženy 11,73 %.

Předvolební debaty si až na výjimky vysloužily největší sledovanost právě ve svém regionu. V Plzeňském, Královéhradeckém a Jihomoravském kraji se speciály z vlastního regionu dostaly na druhé místo ve sledovanosti; u Středočechů to bylo místo třetí a u diváků z Liberecka obsadila debata z vlastního regionu dokonce až páté místo.

Zájem o předvolební speciály rostl u diváků jak s věkem, tak se vzděláním.
Nezájem o politická témata se opět projevil u věkové skupiny 15–24letých, z níž se rekrutují prvovoliči. Ti vykázali sledovanost v průměru 1,1 % a podíl 5,04 %.

Diváci ve věku 25–34 let a diváci 35–44letí zaznamenali podobnou sledovanost, a to 2,4 %, respektive 2,9 %; při podílu 6,80 % respektive 7,51 %. Největší pozornost debatám věnovali 55letí a starší diváci, jejichž průměrný zájem je vyjádřen sledovaností 12,3% a podílem 23,53 %, následováni 45–54letými s 4,5 % sledovanosti s téměř 11procentním podílem na publiku. V žebříčku sledovanosti podle vzdělání si stojí nejvýše absolventi vysokých škol se sledovaností 10,9 % a více než čtvrtinovým podílem (26,02 %). Následují je středoškolsky vzdělaní (sledovanost 6,4 %, podíl 15,72 %), dále diváci vyučení bez maturity (sledovanost 5,1 %, podíl 12,16%) a nejmenší preference si pořady získaly u diváků se základním vzděláním, a to 3,5 % při podílu 9,79 %.