Hlavní navigace

Czech ICT Alliance a RapidV propagují bezplatně české IT společnosti

[Tisková zpráva] Praha, 4. prosince – RapidV, globální mezinárodní konzultační firma v oblasti nákupu, a Czech ICT Alliance, oficiální exportní aliance agentury CzechTrade, spojily své síly v unikátní projekt na propagaci schopností a znalostí českých IT firem na významných trzích v západní Evropě a USA, které byly označeny členskými firmami Czech ICT Alliance za prioritní oblasti rozvoje obchodu.

Sdílet

„Českou republiku hodnotí nezávislé průzkumy renomovaných organizací typu Economist Intelligence Unit a A.T.Kearney jako nejatraktivnější outsourcingovou destinaci v Evropě, ale české IT společnosti zatím nedokážou využít této marketingové výhody. Celkové obraty, tvořené exportem IT služeb, značně zaostávají za svým skutečným potenciálem, a mezinárodní outsourcingové kontrakty tak končí zejména v Indii. Této situace jsme si vědomi a proto jsme se domluvili se společností RapidV na spolupráci, při které využijeme jejich mezinárodních obchodních a marketingových zkušeností,“ shrnuje Michal Zálešák, výkonný ředitel Czech ICT Alliance, základy vzájemně prospěšné spolupráce.

RapidV a Czech ICT Alliance spustí program a stejnojmenný portál s názvem „Czech Spotlight on Outsourcing“ k 1.1. 2007. Jeho cílem nebude pouze shrnovat základní přednosti a výhody České republiky jako outsourcingové destinace, ale bude také propagovat konkrétní české IT společnosti, registrované v systému RapidV. Tento on-line systém pomáhá zahraničním zákazníkům snadno nalézt nejvhodnějšího potenciálního dodavatele – IT firmu z ČR – díky podrobné specifikaci údajů. Vždy se jedná o data, které společnosti standardně vyplňují do poptávkových řízení. RapidV zadané údaje prověří, z pohledu zahraničního zákazníka se tak jedná o validní seznam kvalifikovaných firem z ČR.

Úvodní registrace a účast v programu je pro české firmy bezplatná (program je hrazen z provizí od zahraničních zákazníků). Zájemci o účast z České republiky se mohou registrovat na adrese http://CZECH.ra­pidv.net. Společnost RapidV bude významně investovat do direkt marketingové kampaně, která přímo osloví pracovníky významných potenciálních zákazníků s rozhodovací pravomocí v oblasti nákupu IT služeb. „Czech ICT Alliance vidí v programech tohoto typu značný obchodní potenciál. Nechceme pouze propagovat Českou republiku, chceme přinášet konkrétní zakázky českým IT firmám, které mají rozhodně co nabídnout i v porovnání s mezinárodní konkurencí,“ dodává Michal Zálešák k očekávání od tohoto projektu.

Společnost RapidV spolupracuje v zemích střední a východní Evropy s mnoha vládními agenturami a snaží se je propagovat na zahraničních trzích jako schopné poskytovatele služeb v oblasti informačních a komunikačních technologií – u každé země však propaguje jinou přednost, aby si potenciální zákazníci jednoznačně uvědomili vzájemné rozdíly. Výkonný ředitel a spoluzakladatel firmy RapidV, Simon Taylor, popisuje zájem firmy o český IT trh:

„Významná média na rozvinutých trzích si outsourcing IT služeb spojují zejména s Indií. Společnosti v zemích střední a východní Evropy oproti Indii však mají mnoho výhod – jsou mnohem blíže nejen co do lokality, ale i mentality, společných pracovních návyků a stále jsou nepoměrně levnější než společnosti s vývojovými centry pouze v západních zemích. Našim cílem je pomoci českým společnostem získat konkrétní zakázky u zahraničních zákazníků a skutečně tak využít marketingového potenciálu závěrů mnoha předních nezávislých studií, jež shodně označují Českou republiku za nejatraktivnější destinaci pro outsourcing v Evropě.“

Úsilí Czech ICT Alliance je v souladu s hlavním cílem oficiální Exportní strategie ČR pro roky 2006 – 2010 ministerstva průmyslu a obchodu: do roku 2010 dosáhnout obratu v exportu služeb ve výši 1140 dolarů na obyvatele.