Hlavní navigace

D-Link představuje nový adaptér pro napájení přes Ethernet (PoE)

[Tisková zpráva] Společnost D-Link představila nový adaptér DWL-P200 pro napájení zařízení přes Ethernet (PoE). Adaptér je určen pro zajištění napájení bezdrátových LAN zařízení, jako jsou přístupové body, mosty, směrovače nebo dohledové kamery. Umožňuje přívod napájecího proudu přes ethernetový kabel a odstraňuje tak potřebu přímého připojení napájecího zdroje k zařízení.

Sdílet

Instalace DWL-P200 je i díky jeho kompaktní velikosti jednoduchá a nevyžaduje použití nástrojů ani softwaru. Stačí připojit základní jednotku k počítačové síti a k napájecímu zdroji, zapojenému do elektrické zásuvky, a propojit ji přes libovolný standardní ethernetový kabel s koncovou jednotkou, která může dodávat energii pro jakékoli kompatibilní 5V nebo 12V ethernetové zařízení.

U standardního UTP kabelu kategorie 5 jsou pro přenos ethernetových dat používány jen dva páry vodičů (kontakty 1, 2, 3 a 6). DWL-P200 využívá nepoužitých kontaktů zbývajících párů vodičů v kabelu. Díky tomu může běžný kabel kategorie 5 přenášet ethernetová data i energii pro napájení. Účelem tohoto řešení je napájet bezdrátové zařízení a zajistit potřebné ethernetové připojení pomocí jednoho kabelu kategorie 5. DWL-P200 obsahuje základní jednotku a koncovou jednotku. Základní jednotka dodává stejnosměrné napětí do nepoužitých vodičů (kontakty 4, 5, 7 a 8) na jednom konci síťového kabelu. Na protějším konci rozděluje koncová jednotka data a napájení. Datové signály pokračují v cestě do připojeného síťového zařízení, zatímco napájení je přiváděno do napájecího konektoru tohoto zařízení.

„Rozvoj v oblasti bezdrátových sítí vedl k zavádění mnoha zajímavých IP aplikací, například používání bezdrátových dohledových kamer, které jsou obvykle na místech, kde nejsou k dispozici elektrické zásuvky. DWL-P200 je ideální pro přívod elektřiny na místa, kam se dá obtížně dostat nebo kde je instalace zásuvek finančně nákladná. Není již třeba zajišťovat a platit instalaci elektrických zásuvek pro síťová zařízení,“ vysvětlil Balvinder Singh Phull, manažer marketingu komunikací D-Link ve Spojeném království a Irsku. „DWL-P200 je flexibilní řešení, které dodává data a energii tam, kam potřebujete, aniž musíte volat elektrikáře.“

Pomocí adaptéru DWL-P200 pro napájení přes Ethernet (PoE) je možné přenášet napájecí napětí a data na vzdálenost až 100 m pomocí standardní ethernetové kabeláže prakticky bez omezení průchodu dat. DWL-P200 podporuje zařízení se stejnosměrným napájecím napětím 5 V nebo 12 V. Potřebné napětí lze nastavit přepínačem.

DWL-P200 je již k dispozici u autorizovaných distributorů a má doporučenou maloobchodní cenu 1.512 Kč bez DPH.