Hlavní navigace

Dalimilova kronika zpřístupněna veřejnosti na internetu

[Tisková zpráva]

Sdílet

Dalimilova kronika zpřístupněna veřejnosti na internetu

Praha, 23. března 2005 – Přesně týden od okamžiku, kdy Česká republika vydražila v Paříži fragment donedávna ještě neznámého latinského překladu Dalimilovy kroniky, se tento vzácný dokument objevuje volně dostupný na internetu. Kromě toho, že 344 knihovny připravily na Březen – měsíc internetu speciální slevy nebo bezplatný přístup k internetu, školení práce s internetem pro různé skupiny zájemců, jako jsou ženy v domácnosti, senioři, nezaměstnaní či třeba uživatelé se zdravotním postižením, nabízejí nyní knihovny široké veřejnosti možnost seznámit se prostřednictvím internetu s tímto unikátním rukopisem.

Dalimilova kronika přednostně prošla digitalizační procedurou na specializovaném pracovišti v Národní knihovně České republiky, které je určeno pro šetrné zpracování podobných vzácných dokumentů. Kronika byla také urychleně opatřena odborným popisem a zařazena k dalším dokumentům, které zpřístupňuje databáze Manuscriptorium.

V Manuscriptoriu se soustřeďují a zpřístupňují dostupné informace o historických fondech, včetně plných obrazových kopií těch dokumentů, které již byly digitalizovány. Přístup ke kvalitním obrazům je licencovaný, licenci mohou zdarma získat české knihovny, které následně zprostředkovávají přístup svým čtenářům jako službu presenčního studia.

Vzhledem k významu Dalimilovy kroniky bylo v Národní knihovně České republiky rozhodnuto, že bude zpřístupněna zcela volně. To urychlilo připravované volné zpřístupnění dalších vybraných rukopisů, které doporučila Rada projektu. Souběžně s Dalimilovou kronikou je pro veřejnost zpřístupněno ze stránek projektu (www.memoria.cz) i ze stránek Národní knihovny České republiky (www.nkp.cz) dalších devět rukopisů, například Jenský kodex, Krumlovský sborník, Antifonář královny Alžběty Rejčky či Bible olomoucká. Jde sice o malý, ale přesto velmi zajímavý zlomek z celkového počtu více než 1500 digitálních kopií rukopisů, starých tisků a map se zhruba 600 000 obrazů, které Manuscriptorium aktuálně zpřístupňuje.

Související informace lze nalézt na www.manuscrip­torium.com, www.memoria.cz, www.nkp.cz a www.aipberoun.cz. Další informace může poskytnout Stanislav Psohlavec, ředitel společnosti AiP Beroun, která je technickým provozovatelem Manuscriptoria (stanislav.psoh­lavec@aipberou­n.cz, info@memoria.cz, tel. 311 611 237), odborné informace o obsahu a o cílech zdroje Manuscriptorium poskytne Zdeněk Uhlíř, vedoucí oddělení rukopisů a starých tisků NKČR a zástupce koordinátora projektu (zdenek.uhlir@nkp­.cz).

Knihovny patří k tradičním a významným protagonistům projektu Březen – měsíc internetu. Organizátorem 8. ročníku BMI je BMI sdružení, záštitu poskytlo Ministerstvo informatiky ČR, hlavními partnery jsou Asociace pro elektronickou komerci, ČSOB a DIGI TRADE, mediálními partnery Atlas.cz, Český rozhlas, Právo, Protext – PR servis ČTK, Springer Media CZ, Vogel Burda Communications a odbornými partnery FOR Internet a EPMA. Podrobnosti o programu Března – měsíce internetu jsou na www.brezen.cz. Tiskové zprávy BMI sdružení najdete také v servisu novinářského portálu na adrese www.PRnet.cz.


BMI sdružení je neziskové sdružení fyzických i právnických osob, jehož posláním je podpora rozvoje internetu jako globálního komunikačního prostředku, charakteristického pro informační společnost. Za svůj projekt Měsíc Internetu BMI sdružení dostalo cenu Best in ESIS (European Survey of Information Society) a cenu finalisty soutěže Stockholm Challenge Award, které se zúčastnilo 612 projektů z 80 zemí.