Hlavní navigace

Další dealer FORD jede na BYZNYSu

[Tisková zpráva] Společnost autoMOTOL BENI začala využívat předností podnikového informačního systému třídy BYZNYS, aby tak dokázala lépe uspokojovat požadavky zákazníků a zároveň zvýšila kvalitu vnitropodnikových procesů.

Sdílet

ERP řešení BYZNYS Win je v autoMOTOL BENI využíváno ke kompletnímu zastřešení provozu společnosti. Při nasazení systému byly primárně řešeny kompletní účetní agendy. Prvotní data jsou zpracovávána a importována ze systému DMS DOAS-II.

BYZNYS Win v integraci se systémem DOAS-II (specializovaný servisní systém) je certifikován společností FORD jako DMS (řídící informační systém dealerů) pro dealery značky FORD pro Českou republiku.

V případě autoMOTOL BENI jsou pomocí speciálně vyvinutého převodového můstku do automatických přenosů zahrnuty prvotní doklady za prodej, servis, reklamace a a další. Zpětně do systému DMS DOAS-II jsou z BYZNYS Win exportována data o platbách faktur, tedy data z provedených zápočtů a zpracovaných bankovních výpisů.

„Informační systémy třídy BYZNYS jsou mezi automobilovými prodejci velmi populární, protože kromě ekonomických modulů umí řešit i potřeby servisu včetně evidence oprav s návazností na skladové zásoby náhradních dílů, sledování servisních prohlídek a další. Dealerům značky FORD navíc BYZNYS umožňuje snadné a certifikované napojení na specializovaný servisní systém DOAS-II,“ říká Martin Korejs, PR Manager společnosti J.K.R.