Hlavní navigace

Další kroky ČT a ČTÚ v přípravě multiplexu veřejné služby (MPX 1)

[Tisková zpráva] V pátek 23. března 2007 proběhlo jednání zástupců České televize a Českého telekomunikačního úřadu o současné situaci přechodu na digitální televizní vysílání a o možnosti urychleně vybudovat multiplex veřejné služby (MPX 1) a pomoci tak vyřešit některé problémy související s digitalizací.

Sdílet

Obě strany konstatovaly, že jak návrh řešení ČT, tak i návrh kmitočtového přídělu pro multiplex veřejné služby (MPX 1), který předložil ČTÚ, vytváří dobrý základ pro další jednání a dává reálnou šanci na realizaci takového projektu.

Obě strany se dohodly na dalších krocích, které povedou k detailnímu technickému posouzení a dopracování předloženého řešení, ke stanovení definitivních technických parametrů a k vypracování reálného harmonogramu výstavby multiplexu 1.

Zároveň obě strany konstatovaly, že je nutné garantovat, aby realizace projektu žádným způsobem negativně neovlivňovala současné vysílání či výstavbu dalších sítí, ale naopak jejich výstavbu v budoucnu zjednodušila a urychlila.

ČTÚ i ČT zároveň připraví návrhy věcných záměrů nezbytných legislativních úprav, které jsou nutné k realizaci takového plánu.