Hlavní navigace

Další vylepšení pro Barracuda Load Balancer

[Tisková zpráva] Koncem roku 2006 uvedla společnost Barracuda Networks na trh produkt Barracuda Load Balancer, jakožto pokročilé řešení pro rozložení zátěže mezi servery (load balancing) kombinované s účinnou ochranou proti vnějším útokům Intrusion Prevention System.

Sdílet

Barracuda Load Balancer poskytuje komplexní řešení pro rozdělení výkonu pro internetové sítě s vysokými nároky na datový přenos: web, FTP, streaming audio a streaming video a sítě pro přenos souborů. Je určen rovněž pro hostované aplikace, které používají architekturu tenkých klientů, jako je Citrix nebo Windows Terminal Services. Uplatní se i u dalších IP služeb vyžadujících optimální výkon (SMTP, DNS, RADIUS a TFTP).

Tradiční Load Balancing je z hlediska ISO/OSI modelu implementován na vrstvě 4, tedy na úrovni IP adresace. Toto řešení je však ve většině případů nedostačující, což se nejčastěji projevuje u webových aplikacích. Hlavním důvodem je virtualizace serverů , kdy požadavek směrovaný serveru na určité adrese a čísle portu může být fakticky vyřizován jedním z celé skupiny vzájemně zastupitelných serverů, které sdílí jednu společnou virtuální adresu a dělí se o zátěž zejména s cílem rovnoměrného rozdělení zátěže mezi sebe. Dalším důležitým aspektem je persistentní charakter některých komunikací, kdy například v rámci jedné relace zabezpečené protokolem SSL by konkrétní uživatel měl komunikovat vždy se stejným serverem, který si tak může pamatovat historii celé relace podle tzv. Session ID SSL relace, které je opět rozpoznatelné až na úrovni aplikační vrstvy 7.

Kvalitní Load Balancer by tedy měl mít implementován Load Balancing nejen na 4. vrstvě, ale pro web servery také na 7. vrstvě, a proto společnost Barracuda Networks v průběhu roku 2007 implementovala do zařízení Barracuda Load Balancer v rámci verze firmware 2. load balancing nejen na vrstvě 4 ISO/OSI (IP adresace), ale pro web servery také na vrstvě 7

Barracuda Load Balancer tak zachová persistenci spojení vzdáleného klienta s určitým web serverem i tehdy, když se několik různých současně přistupujících klientů skrývá (díky překladu adres) za touže veřejnou IP adresou. Modely Barracuda Load Balancer 340 a vyšší navíc odlehčují webové servery tím, že šifrování a dešifrování provozu SSL zajišťují namísto vlastního webového serveru samy, aniž by to znamenalo změnu na straně klienta.

K dalšímu významnému rozšíření funkčních možností a užitné hodnoty řešení Barracuda Load Balancer došlo v únoru letošního roku, kdy v rámci verze firmware 3.1 zařízení nabízí také funkce pro Global Server Load Balancing (GSLB) and Layer 7 content routing.

GSLB je podporován ve vyšších modelech Barracuda Load Balancer 440 a 640 a díky zabudované geografické databázi IP adres umožňuje v případě nějakého výpadku či přetížení hlavního datového centra přesměrování provozu do nejbližšího alternativního datového centra. Funkce Layer 7 content routing je dostupná pro modely Barracuda Load Balancer 340 a vyšší a nabízí administrátorům možnost směrovat webový provoz na rozdílné skupiny serverů v závislosti na obsahu příchozího požadavku, jako jsou například HTTP hlavičky nebo URL adresy a parametry. Nová verze firmware pro Barracuda Load Balancer poskytuje i další funkce pro optimalizaci provozu, jako je například 802.1Q VLAN tagging nebo TCP multiplexing.

V České republice je distributorem zařízení Barracuda Networks společnost Gesto Communications.