Hlavní navigace

Datacentra - strážci pokladu

[Tisková zpráva]

Sdílet

Datacentra – strážci pokladu

Datová centra či zkráceně datacentra představují v současnosti jeden z nejdůležitějších článků v oblasti poskytování datových služeb a podnikání v oblasti elektronického obchodování. Proč „strážci pokladu“? Datacentra pomáhají bezpečně uchovávat a střežit data – poklady nastupující éry „informační společnosti“.

Datové centrum je místnost, nebo komplex více místností, ve kterých jsou umístěna zařízení pro poskytování telekomunikačních služeb. Všechna zařízení jsou umístěna na jednom místě, což umožňuje i různým poskytovatelům služeb propojovat jednotlivá zařízení bez budování složitých okruhů. S velikostí datového centra roste také úroveň poskytovaných služeb. Služeb datového centra využívají například i zahraniční firmy, které nemají v ČR žádné zaměstnance – v takovém případě platí pouze náklady na energie, ostrahu a tzv. remote hands (služba technika, který je v datovém centru neustále k dispozici a zajišťuje potřebnou údržbu, servis a opravy zařízení).

Mezi nabízenými službami datacenter jsou mimo jiné:

  • housing serverů
  • telehousing pro telekomunikační operátory (např. umístění telefonní ústředny)
  • pronájem serverů
  • hosting webovských aplikací
  • komplexní pronájem prostředků pro elektronické obchodování
  • konzultační služby
  • připojení datovými okruhy v širokém výběru kapacit
  • připojení speciálními toky určenými pro video nebo audio přenosy
  • ochranná zařízení (firewally a scramblery) – přenosové vyrovnávací paměti- sdílené systémy pro zálohování dat- provozní dohled a servis

Datová centra GTS v Ostravě a Brně

Společnost GTS, největší alternativní telekomunikační operátor, loni na podzim otevřela dvě špičková datová centra v Ostravě a Brně. Obě centra disponují nejmodernějším zařízením odpovídajícím evropským parametrům.

V nově otevřených datacentrech najdou zákazníci komplexní portfolio telekomunikačních služeb včetně technologických platforem umožňujících snadný start v rychle se rozvíjející oblasti elektronického obchodu. Telekomunikační operátoři, poskytovatelé internetových služeb a internetového obsahu, společnosti obchodující na Internetu a ostatní firmy zde naleznou prvotřídní servis, především server housing a web hosting s nejmodernějším zabezpečením a přímým přístupem k síti GTS Ebone. Zákazníci mají ke svým serverům snadný a rychlý přístup, což vede k celkovému snížení nákladů na provoz jejich služeb. Samozřejmostí je vícestupňová záloha napájení a vysoká fyzická a požární bezpečnost, zahrnující například automatické dveřní systémy a automatické protipožární systémy.

Datacentra jsou postavena na profesionální úrovni přímo na páteřní telekomunikační síti GTS s počátečními kapacitami 622 Mbps (STM-4), konektivitou 200 Mbps do NIX a vlastní mezinárodní konektivitou 2×155 Mbps do GTS Ebone. Kapacity se budou dále navyšovat dle potřeb zákazníků. Nosnost podlah je 550 kg/m2, výška místností je od 2,8 do 3 metrů. Datacentra jsou vybavena záložními zdroji 230V a 48V a navíc záložními motorgenerátory pro případ výpadku dodavatele elektrické energie. Mezi další standardní vybavení patří klimatizace udržující stálou teplotu , elektronická požární signalizace (EPS), elektronický zabezpečovací systém (EZS).

Datová centra GTS jsou navíc vybavena unikátními samostatnými hasícími zařízeními (SHZ), která jsou jako jediná v ČR vybavena hasebním plynem FM200 – jedná se o netoxický moderní hasební plyn, který je ekologický (rozptýlí se volně do atmosféry), nepoškozuje zařízení, která jsou v datacentru umístěna, a splňuje veškeré bezpečnostní standardy.

Řídící a monitorovací systémy datacentra jsou napojené na Dohledové centrum GTS v Praze, které zajišťuje nepřetržitý monitoring podpůrných zařízení. Datacentrum je navíc vybaveno tzv. černou skříňkou, která v reálném čase zaznamenává chod celého centra. Monitorovací systém je rozdělen do dvou systémů – BMS (building management system) a EMS (environment management system), které předávají informace Dohledovému centru, kde probíhá vyhodnocování přijatých dat a následná implementace z několika zdrojů. Datacentra GTS zajišťují 24 hodinovou provozní identifikaci klientů.

„Naším cílem je poskytovat bezpečnou a dostupnou infrastrukturu a služby Internetu, hostingu a housingu, které umožní různě velkým společnostem realizovat strategii v oblasti Internetu a elektronického obchodování“ komentuje Milan Rusnák, generální ředitel GTS.

Kolik zaplatí zákazník

V datacentru zákazník platí za počet serverů nebo za m2 z plochy, na které má umístěna svoje zařízení (např. umístění jednoho serveru ve stojanu/racku nebo určitá podlahová plocha včetně zabezpečovací klece). Dle individuálních požadavků zákazníků lze doplnit např. o kameru, atd. V této ceně jsou zahrnuty i náklady na energie, stálou službu technické podpory datacentra a ostrahu.

Při projektování a stavbě datových center vychází GTS z bohatých zkušeností získaných při budování obdobných projektů po celém světě. Tyto mezinárodní zkušenosti doplňuje o znalosti a specifika místního prostředí.

V dohledné době hodlá GTS zúročit své zkušenosti v oblasti budování datacenter výstavbou nového velkého datového centra v Praze. V současnosti disponuje GTS v Praze několika menšími centry, jejichž kapacita však již přestává uspokojovat požadavky stále rostoucího počtu zákazníků. Na ploše více než 2000 m2 v atraktivní pražské lokalitě by tak mělo vzniknout špičkové datové centrum, jehož velikost, šíře a kvalita poskytovaných služeb nemá v současné době v ČR obdobu.

Pro další informace kontaktujte prosím:

Sylvie Gondokusumo
Mmd
Tel.: 2425 1555
sylvie@mmd.cz