Hlavní navigace

Datový audit SODATSW odhalí chyby v zabezpečení informačních systémů

[Tisková zpráva] Brno, 26. května 2010 - Společnost SODATSW spol. s r.o. prověří bezpečnost elektronických informací v českých podnicích. Firma zahájila unikátní promo akci, v rámci které podnikům nabízí zvýhodněný datový audit. Dvouměsíční audit vyhodnotí hrozby informačních systémů a tuzemským společnostem poradí, jak efektivně a účinně zajistit ochranu citlivých informací v organizaci.

Sdílet

Datový audit je realizován prostřednictvím špičkového softwaru, který vyvinula společnost SODATSW. Systém je schopen monitorovat pohyb elektronických dat v rámci organizace a vyhodnotit rizika ztráty citlivých informací, které ve většině případů nejsou dostatečně chráněny. Aby podpořila informační bezpečnost českých podniků, připravila firma SODATSW speciální promo akci, která potrvá do 30 června 2010. V rámci ní budou mít firmy možnost objednat si datový audit za zvýhodněnou cenu. Podniky tak ušetří náklady na pořízení unikátního softwaru a jeho implementaci. Nabídka je však časově i kapacitně omezena.

„Cílem promo akce je upozornit české podniky na vážná rizika v rámci bezpečnosti elektronických dat. Firmy si totiž neuvědomují nebezpečí, které jim hrozí zvláště ze strany vlastních zaměstnanců. Díky auditu zjistí, jak zabránit zneužití interních dat v organizaci,“ sdělil Viktor Gřešek, zástupce společnosti SODATSW, která vyvíjí řešení pro ochranu citlivých informací. „Součástí auditu je rovněž výpočet takzvaného trust indexu, který určuje míru nebezpečí ztráty dat a důvěru v pracovníky,“ doplnil.

Podniky díky datovému auditu nezískají pouze informace o bezpečnostních hrozbách, ale rovněž dostanou cenné informace o chování uživatelů v rámci informačního systému. Monitorovací systém totiž dokáže vyhodnotit způsob ukládání dat nejen na koncových pracovních stanicích, ale i na externích paměťových médiích, kterým hrozí zvýšené riziko ztráty. Analýza zároveň poskytne zprávu, jaké druhy periferních zařízení jsou ve firmách nejčastěji používány a jaké typy souborů jsou na ně ukládány.

„Statistiky uvádějí, že až 60 % elektronických informací je kromě centrálního disku uloženo na noteboocích či na externích paměťových médiích. Právě duplicitní uložení dat zvyšuje možnost neoprávněné manipulace s informacemi ze strany pracovníků, kteří mohou pořizovat kopie dat a ať už vědomě nebo nevědomě je vynášet mimo firmu,“ upozornil Zdeněk Sauer, specialista společnosti SODATSW na informační bezpečnost. „Zjištění, která přinese audit, by tak měla firmám napomoci k zavedení účinných opatření proti ztrátám dat,“ doplnil.

Datový audit probíhá po dobu dvou měsíců a spočívá ve sběru dat z koncových stanic podnikových informačních systémů. Vlastní provedení auditu nijak nenaruší chod firmy, je totiž realizován během dvou návštěv odborníka společnosti SODATSW v podniku. V průběhu prvního sezení je instalován speciální software, který celý měsíc monitoruje pohyb dat. Po uplynutí 30 dní proběhne druhá návštěva, v jejímž průběhu jsou výsledky monitoringu vyhodnoceny. V následujícím měsíci zůstává chod softwaru nepřerušen a probíhá prezentace výsledků auditu. Součástí datového auditu je rovněž hodnotící zpráva, která podniky upozorní na závažné nedostatky ochrany elektronických informací.

Datový audit SODATSW
Společnost SODATSW spol. s r.o. poskytuje datový audit, jehož výsledkem je popis rizik, díky kterým je možné získat bližší představu o chování uživatelů IS. Během auditu dojde k seznámení s možnostmi ochrany koncových pracovních bodů prostřednictvím produktů SODATSW spol. s r.o. Závěry budou prezentovány pověřeným pracovníkům a předána závěrečná zpráva v elektronické podobě včetně kompletních reportů.

Obsahem závěrečné zprávy jsou informace o:

  • datech uložených na koncových pracovních stanicích
  • datech, která opouští na noteboocích prostředí organizace a hrozí jim jejich ztráta či odcizení
  • datech, která jsou ukládána na externí paměťová média a hrozí jim tak jejich ztráta či odcizení
  • používání periferních zařízení v organizaci (USB apod.) a jaká rizika z tohoto používání pramení
  • aplikacích, které zaměstnanci nejčastěji používají
  • trust indexu koncových pracovních bodů – zhodnocení míry nebezpeční ztráty dat

Společnost SODATSW je držitelem certifikací zaručujících kvalitu dodávaných služeb:

  • ČSN EN ISO 9001:2008 – systém managementu kvality vývoje, technické podpory a implementace
  • ČSN ISO/IEC 27001:2006 – systém managementu bezpečnosti informací
  • Osvědčení podnikatele pro seznamování se s utajovanými informacemi do stupně utajení Důvěrné

O společnosti SODATSW spol. s. r.o.
Společnost SODATSW spol. s r.o. je výrobcem a dodavatelem originálních řešení určených pro ochranu informací. Cílem společnosti je poskytovat svým zákazníkům komplexní služby a řešení v oblasti zabezpečení informací, které jsou špičkou ve svém oboru a přinášejí zákazníkům konkurenční výhody v jejich podnikání. Aktuálně společnost SODATSW nabízí špičková řešení pro zabezpečení firemních dat, která jsou schopna díky unikátním technologiím předcházet ztrátám a zneužití citlivých informací. Společnost nabízí primárně dva druhy produktů, kterými jsou Datový trezor pro on-line šifrování souborů a USB pod kontrolou ochraňující výměnná zařízení. Nově společnost SODATSW nabízí free utilitu AreaGuard DataAudit, která prověří bezpečnost počítačů.

Historie společnosti SODATSW spol. s r.o. sahá na českém trhu až do roku 1993. Od té doby si produkty, řešení nebo služby zvolilo více jak 4000 zákazníků nejen z České republiky. Mezi našimi zákazníky jsou společnosti z bankovního a komerčního sektoru, státní správy a samosprávy, školství a v neposlední řadě i domácí uživatelé. Kvalitu produktů a služeb dokladuje velké množství certifikátů a ceny, které společnost za svou existenci obdržela.