Hlavní navigace

Decentralizovaná správa domén je v ČR realitou

[Tisková zpráva]

Sdílet

Decentralizovaná správa domén je v České republice realitou

Praha, 17. 9. 2003 – Společnost PRAGONET, součást mezinárodní skupiny T-Systems, oznámila na úterní valné hromadě sdružení CZ.NIC, že byl v pondělí 15. září 2003 v 10:00 zahájen provoz nového decentralizovaného systému pro správu internetové domény .cz. První komerční registrátoři by měli zahájit svojí činnost po testovacím provozu a atestaci v polovině října tohoto roku.

Současně se spuštěním nového systému došlo k odstavení původního registračního systému, který provoz domény .cz zajišťoval od roku 1999. Statistiky z prvních 24 hodin provozu nového systému říkají, že došlo jen k mírnému poklesu počtu žádostí o registraci domén či provedení změn u stávajících záznamů oproti dlouhodobým průměrům. Rovněž chybovost žádostí se drží na běžných hodnotách a je dokonce i pod průměrem roku 2002. Za prvních 24 hodin bylo systémem zpracováno 830 žádostí, z toho 325 žádostí vykazovalo chyby nedovolující další zpracování.

Společnost T-Systems PRAGONET pracovala na tomto projektu na objednávku CZ.NIC na základě výběrového řízení, které v prosinci 2002 vyhrála. Práce na projektu začaly v lednu 2003 a dokončen byl podle harmonogramu za osm měsíců. Smyslem nového systému je umožnit zahájení činnosti komerčních registrátorů a přispět tak k demonopolizaci registračních služeb v ČR.

PRAGONET přizval ke spolupráci jako subdodavatele společnosti ICZ, a.s. a T-Systems Czech, s.r.o., které disponují unikátním know-how v oblasti řešení bezpečnosti systému, vývoje aplikačního programového vybavení a systémové integrace. S provozovatelem původního registračního systému CZ.NIC, společností GTS, a.s., spolupracoval PRAGONET při přípravě podmínek pro migraci dat a zachování kontinuity služeb celého systému a jeho administrativní podpory. Tým administrativní podpory registrace domén firmy GTS byl převzat firmou T-Systems PRAGONET a byl integrován do nově koncipovaného oddělení administrativně-technické podpory nového systému.

„Přes všechna úskalí a složitosti spojené s migrací systému pro správu internetových domén se nám podařilo zcela eliminovat možné negativní dopady na plynulost či objem registračních aktivit. Nemalý podíl na tomto úspěchu mají naši subdodavatelé, firmy ICZ a T-Systems Czech, stejně jako podpora stávajícího provozovatele systému správy domén, firmy GTS. Společnost GTS se s ohledem na své strategicko-obchodní zaměření rozhodla nadále přímo nepodílet na provozu nového systému DSD, její podpora však významně přispěla k hladkému přechodu systému registrace ze systému stávajícího na systém nový.“ řekl Michal Hátle, generální ředitel společnosti PRAGONET.

Vytvoření nového registračního systému je svým charakterem i rozsahem v českém internetu v mnoha ohledech unikátním projektem. Zavedením decentralizovaného systému registrací se Česká republika řadí mezi země, které provozují systém odpovídající nejnovějším trendům vývoje nároků na správu národních domén. Základními principy návrhu systému je nutnost dosáhnout maximální bezpečnosti a provozní stability. Kritérium bezpečnosti je důležité zejména pro průkaznou evidenci a nerušený výkon vlastnických práv držitelů domén. Dosažení vysoké provozní stability, jinými slovy schopnost systému fungovat nepřetržitě za všech předvídatelných okolností, je nutné pro správnou funkci celého českého internetu. Systém totiž mj. zajišťuje, a to na nejvyšší hierarchické úrovni, překlad doménových jmen na IP adresy, podle nichž se pak navigují informace v síti Internet. Těmto kritériím byl podřízen i výběr základních stavebních HW a SW komponentů celého systému.