Hlavní navigace

Deutsche Telekom podepsal komuniké k závazkům v oblasti ochrany klimatu

[Tisková zpráva] Jsou požadovány ambiciózní závazky v oblasti ochrany klimatu při vrcholné schůzce OSN na toto téma v Kodani v prosinci letošního roku. K tomuto závazku se hlásí i T-Systems Czech Republic.

Sdílet

Kodaňské komuniké skupiny vedoucích evropských představitelů o změnách klimatu (EU CLG) podepsal za společnost Deutsche Telekom generální ředitel dceřiné společnosti T-Systems, Reinhard Clemens. Iniciativa vyvolaná princem z Walesu vystupuje za ambiciózní a spravedlivou smlouvu o celosvětovém omezení emisí CO2. Cílem komuniké je získat pro ochranu klimatu komerční sektor a firmy a podpořit tak politiky při konferenci OSN pro ochranu ovzduší v prosinci 2009.

Clemens varoval, že „současná obtížná hospodářská situace nesmí vést k tomu, aby se téma ochrany klimatu dostalo do pozadí. Pokud nyní nevytvoříme základ udržitelného růstu, globální oteplení dále zostří hospodářské problémy na světových trzích.“

Čisté technologie nejen pro průmyslově vyspělé země EU CLG v této souvislosti vyzývá účastníky konference OSN o klimatu, aby dohodli jasné cíle a strategie pro radikální omezení emisí skleníkových plynů. Signatáři komuniké se současně vyslovili pro posílení obchodu emisemi a podporu rozvoje a používání technologií s nízkým obsahem kysličníku uhličitého. Průmyslově vyvinuté země podle EU CLG musejí finančně a technicky podporovat rozvojové země a umožnit jim tak rovněž využívat čistých technologií.

Ochrana životního prostředí jako korporátní strategie
Deutsch Telekom se k udržitelnosti a ochraně klimatu zavázal již před deseti lety. Koncern tak například v USA i v Evropě nabízí telefony, které jsou mimořádně šetrné k životnímu prostředí. Pro zákazníky má Telekom specifická řešení ke zvýšení efektivnosti zdrojů pomocí informační techniky a ke snižování nákladů. Součást skupiny Deutsche Telekom, společnost T-Systems v České republice například nabízí efektivní řešení virtualizace, která zajišťuje snižování počtu serverů a dalších IT zařízení a tím dosahuje optimalizace nákladů a spotřeby elektrické energie. „Podpis komuniké je logickým výsledkem naší dlouholeté ekologické angažovanosti“, uvedl Clemens. „Z tohoto místa bychom chtěli získat i další podniky, aby přistoupily k EU CLG a zasadili se tak o hospodaření, které by nezatěžovalo životní prostředí.“

Koncern Deutsche Telekom podporuje EU CLG od jejího založení a podepsal již komuniké z konferencí o klimatu na Bali a v polské Poznani. V obou případech se k požadavkům ohledně klimatických změn připojilo kolem 150 podniků. Další informace o komuniké na: www.copenhagen­communique.com.

O společnosti T-Systems
T-Systems Czech Republic nabízí síťově orientovaná ICT řešení a služby zahrnující systémovou integraci, implementaci a provoz ICT systémů. Zaměřuje se především na podnikovou klientelu, a to jak na nadnárodní koncerny s celosvětovou působností, tak i na významné lokální podniky. V roce 2008 činily výnosy společnosti přes 2,9 miliardy korun.

Skupina T-Systems patřící do koncernu Deutsche Telekom AG je jedním z vedoucích evropských poskytovatelů služeb a řešení informačních a komunikačních technologií (ICT) pro podnikové zákazníky. Skupina má přes 46.000 zaměstnanců ve více než 20 zemích světa a její výnosy v roce 2008 činily přibližně 11 miliard eur.

Služby společnosti T-Systems představují pro zákazníky optimalizaci procesů, zlepšení kvality a snížení nákladů na oblast interních ICT systémů. To ve svém důsledku poskytuje zákazníkům vyšší flexibilitu a možnost koncentrace na jejich hlavní předmět činnosti.

Informace o společnosti a jejích službách najdete na internetových stránkách www.t-systems.cz nebo na mezinárodních stránkách www.t-systems.com.