Hlavní navigace

Dial Telecom: tendr vypsaný Ministerstvem vnitra ČR je v rozporu se zákonem

[Tisková zpráva] Dial Telecom v těchto dnech podal námitky proti tendru na internetové služby pro státní správu, který před Vánoci vypsalo ministerstvo vnitra; operátor rovněž podal podnět ke správnímu řízení na ÚOHS a oficiální nótu členům Vlády ČR.

Sdílet

Miliardový tendr na internetové služby pro státní správu

Centrální veřejný zadavatel Česká republika – Ministerstvo vnitra zveřejnil těsně před Vánoci, dne 27. prosince 2010, v Informačním systému veřejných zakázek oznámení o nadlimitní veřejné zakázce s názvem „Uzavření rámcové smlouvy na poskytování datových služeb komunikační infrastruktury informačních systémů veřejné správy“.

Analýza je pro média individuálně k dispozici

Podle analýzy operátora Dial Telecom jde o zakázku, která neúměrně zvýhodňuje velké operátory a není v souladu se zákonem. Minimálně ve čtyřech bodech porušuje různá ustanovení zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Porušení se týká požadavku na ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady (§ 6 a 55 zákona), a dále několika požadavků na technické kvalifikační předpoklady § 56 odst. 7 písm. c) a § 6 zákona. Zadávací dokumentace rovněž zmiňuje řadu nadstandardních certifikátů, které se dnes jeví v praxi jako zcela nadbytečné a nepotřebné.

„Dodáváme mnoha českým i zahraničním bankám a finančním institucím, včetně těch největších, a celému spektru mobilních i pevných operátorů. Nikdo z nich nikdy žádné certifikáty nepožadoval. Všem jde o kvalitu naší sítě, nejlepší cenu a garanci služby,“ řekl Tomáš Strašák, místopředseda představenstva společnosti Dial Telecom.

Dial Telecom, a. s., podal ve středu 26. ledna 2011 oficiální námitky pro Ministerstvo vnitra ČR, dále pak podnět k zahájení správního řízení z úřední povinnosti pro porušení postupu zadavatele při zadávání nadlimitní veřejné zakázky na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ČR a oficiální nótu členům vlády ČR.

Dopis pro premiéra Petra Nečase a ministra vnitra Radka Johna

Dial Telecom, a.s., se v neveřejném dopise odvolává na deklaraci současné vlády o přijímání opatření vedoucích k zásadně vyšší transparentnosti v oblasti veřejných zakázek, které přislíbila plnit jako jeden z prioritních bodů svého programového prohlášení. Oficiálně rovněž požádal o podporu při řešení výše uvedeného zadávacího řízení, jež je podle zaslané analýzy v rozporu se zákonem.