Hlavní navigace

Dial Telecom/InWay nabízí IP telefonii založenou na protokolu SIP

[Tisková zpráva]

Sdílet

Dial Telecom/InWay nabízí IP telefonii založenou na protokolu SIP

IP telefonii založenou na protokolu SIP, hojně rozšířenou a často nasazovanou technologii v této oblasti, nabízejí svým zákazníkům společnosti InWay a Dial Telecom v rámci své služby SIP.WAY.

SIP (Session Initiation Protocol) protokol umožňuje přenos signalizace přes IP síť. Zajišťuje přenos informací při sestavování, průběhu a ukončení spojení, například přenos čísla volaného a volajícího a přenos stavů jednotlivých účastníků (vyzvánění, vyzvednutí, zavěšení).

InWay a Dial Telecom nabízejí telefonní službu na protokolu SIP ve variantách pro koncové uživatele i pro subprovidery, kteří chtějí nabídnout svoji službu svým vlastním zákazníkům. Podmínkou je dostatečně kvalitní připojení k síti Internet a koncové zařízení podporující SIP protokol. Účastníci získávají klasické telefonní číslo a mohou za velmi výhodných podmínek volat do všech ostatních telekomunikačních sítí a ostatním účastníkům s telefonní službou na protokolu SIP. Mimo obvyklých vlastností telefonní služby nabízí služba i vlastnosti virtuálních pobočkových ústředen pro klienty s vhodným koncovým zařízením.

Ceny zařízení pro SIP telefonii jsou již blízké ceně standardních telefonních přístrojů, přitom poskytují srovnatelnou kvalitu hovoru a vyšší komfort obsluhy. SIP je dnes podporován jednak samostatnými přístroji (SIP telefon), adaptery k analogovému telefonu (SIP brána) nebo softwarovým řešením na PC, k dispozici jsou i bezdrátové telefony s podporou SIP. 

Od roku 2000 poskytuje společnost Dial Telecom hlasové, datové a internetové služby na Slovensku. V České republice je činná již od roku 2001, kdy také otevřela pobočku v Rumunsku. Strategií je zaměření na region střední Evropy a poskytování kompletních telekomunikačních služeb firemní klientele. Vrcholový management společnosti má mnoholeté zkušenosti s poskytováním telekomunikačních služeb v České republice a rozsáhlou znalost telekomunikačního trhu střední Evropy. Díky vlastní optické síti a spolupráci s renomovanými globálními operátory firma poskytuje hlasové a datové služby za mimořádně výhodných podmínek.

InWay, a. s. se pohybuje na telekomunikačním trhu od roku 1997 jako poskytovatel služeb Internetu (ISP) a obsahu Internetu (ICP). V roce 2001 získala licence k zřizování Veřejné pevné telekomunikační sítě a k poskytování Veřejné telefonní služby a stala se tak plnohodnotným alternativním komunikačním operátorem. Nabídka společnosti obsahuje datové služby (trvalé připojení k Internetu po vlastní optické, metalické nebo FWA síti, služby VPN pro vytvoření bezpečné virtuální sítě), hlasové služby, pronájmy přenosových kapacit v metropolitních sítích, služby poskytování obsahu sítě, správu LAN s důrazem na jejich bezpečnost. InWay svým zákazníkům nabízí komplexní řešení, založené na individuálním přístupu. Na území hlavního města Prahy společnost v průběhu roku 2004 úspěšně zprovoznila vlastní optickou síť v rozsahu více než 60 km.