Hlavní navigace

Digitalizace ČT na Moravě pokračuje – rozsáhlé informační aktivity

[Tisková zpráva] Informační aktivity České televize k digitalizaci na jihu Moravy gradují. Na vysílači Brno – Kojál od 6. 11. piktogram a textová lišta už i na 46. kanálu. V regionech stovky plakátů, statisíce letáků do schránek, rozhlasové spoty...

Sdílet

Ještě více informací o digitalizaci ČT
Česká televize zintenzivňuje své informační aktivity k nadcházejícím krokům v rámci digitalizace na Moravě. Změny v analogovém i digitálním zemském vysílání ČT proběhnou na přelomu listopadu a prosince 2009 na vysílačích Brno – Kojál, Brno – město – Barvičova, Brno – Hády, Mikulov – Děvín a dotknou se také více než stovky analogových převaděčů ČT1 a ČT2 v Jihomoravském kraji i v sousedních regionech. Česká televize v příslušných lokalitách zajistí v průběhu listopadu distribuci letáků do schránek obyvatelstva, outdoorovou reklamu v prostředcích hromadné dopravy a spoty v rozhlasových stanicích. Navíc od 6. 11. 2009 rozšiřuje vysílání piktogramu a textové lišty na Kojálu.

Česká televize využívá široké spektrum komunikačních prostředků, aby diváckou veřejnost v relevantních regionech upozornila na blížící se změny vyplývající z přechodu od analogového k digitálnímu zemskému vysílání. Tématu se věnuje zpravodajství ČT, zejména jeho regionální mutace. Vše podstatné se diváci dozvědí také v teletextu ČT1 na straně 650, podrobné informace jsou k dispozici v internetovém speciálu www.digict.cz, digitalizace má vyhrazenou pravidelnou rubriku v časopisu ČT+, s individuálními dotazy mohou lidé kontaktovat horkou linku digitalizace Diváckého centra ČT na čísle 261 13 74 74 (denně od 7.30 do 20.00 hodin).

Nyní od začátku listopadu do pestrého portfolia informačních aktivit České televize k digitalizaci na Moravě přibývají ještě další významné prvky. Od 1. listopadu 2009 je v prostředcích hromadné dopravy křižujících dotčené regiony umístěno téměř 1 600 plakátů. Do schránek obyvatel dané oblasti bude v 46. týdnu rozneseno více než 822 000 infor­mačních letáků. Radia v regionech budou od 9. listopadu 2009 vysílat upozorňující spot ČT.

Piktogram a textová lišta na Kojálu
Na záměnu analogových kmitočtů ČT1 a ČT2 na vysílači Brno – Kojál (26. 11.), na vypnutí analogové Dvojky na Kojálu (30. 11.) a na start digitálního vysílání všech čtyř programů České televize na tomto vysílači (1. 12.) navíc upozorňují dominantní grafické prvky vložené pouze do analogového zemského vysílání ze stanoviště Brno – Kojál. Vzhledem k rozsahu změn Česká televize tentokrát zařazuje s piktogramem vždy rovnou i textovou lištu s bližšími informacemi. Čtyři čtverečky v pravém dolním rohu obrazovky a vlevo vedle nich průběžně se objevující běžící text jsou už od 8. října 2009 součástí obrazu na 29. kanálu, kde indikují ukončení analogového vysílání na daném kmitočtu k 30. listopadu 2009. Do obrazu na 46. kanálu budou piktogram a lišta vložené od 6. do 26. listopadu 2009. Právě podle piktogramu a textové lišty na svých obrazovkách diváci snadno poznají, že se nadcházející změny na Kojálu týkají právě jich.

Změny na vysílačích velkého výkonu
Nejprve budou 26. listopadu 2009 na vysílači Brno – Kojál vzájemně zaměněny analogové vysílací kmitočty ČT1 a ČT2. Analogová Jednička se přesune z 29. na 46. kanál, analogová Dvojka naopak z 46. na 29. kanál. Tento zásah je nezbytný, aby na Kojálu mohlo na 29. kanálu začít od 1. prosince 2009 digitální zemské vysílání veřejnoprávního multiplexu se všemi čtyřmi programy ČT a přitom zůstalo zachováno analogové vysílání ČT1, jak předpokládá vládní nařízení o Technickém plánu přechodu (TPP).

Obdobná záměna analogových kmitočtů ČT1 a ČT2 se odehraje 26. listopadu 2009 také na vysílači Brno – město – Barvičova. Zde ČT1 přejde z 35. na 52. kanál a ČT2 z 52. na 35. kanál. Tento proces reflektuje situaci v Brně, kde řada bytových domů se systémy společných TV antén (STA) vzhledem k historickému vývoji televizního vysílání v regionu přijímá analogový signál ČT2 z vysílače Brno – město – Barvičova a ČT1 z vysílače Brno – Kojál. Při záměně analogových vysílacích kanálů jen na Kojálu by takto konstruované STA ztratily příjem analogové Jedničky, zatímco by duplicitně přijímaly analogovou Dvojku. K tomu ovšem nedojde a obyvatelé domů se společnou TV anténou v popsané konfiguraci zaznamenají po 26. listopadu 2009 pouze „prohození“ ČT1 a ČT2 na předvolbách svých analogových televizních přijímačů.

Krátce před půlnocí z 30. listopadu na 1. prosince 2009 na vysílači Brno – Kojál definitivně skončí analogové zemské vysílání ČT2. Uvolní se tím 29. kanál, na němž pak 1. 12. 2009 v ranních hodinách začne řádné digitální zemské vysílání multiplexu veřejné služby se všemi čtyřmi programy České televize. Digitální signál z Kojálu pokryje téměř celý Jihomoravský kraj a okrajové části sousedních krajů.

Rovněž v úterý 1. prosince 2009 brzy ráno vstoupí do řádného provozu digitální zemské vysílání veřejnoprávního multiplexu na 29. kanálu z vysílače Mikulov – Děvín. Tento signál bude dostupný na bezmála celém Břeclavsku a také v částech Znojemska a Hodonínska. České televizi se podařilo zajistit spuštění tohoto digitálního vysílače o půl roku dříve, než stanovuje TPP.

V první prosincový den proběhnou změny také v digitálním zemském vysílání České televize na vysílačích Brno – město – Barvičova a Brno – Hády. Ty vysílají multiplex veřejné služby od října 2008 dle Technického plánu přechodu (TPP) na 25. kanálu. Dle nařízení vlády se zde veřejnoprávní multiplex nyní musí přesunout na definitivní kmitočet, kterým se stane 29. kanál. Diváci přijímající programy ČT digitálně z Barvičovy nebo Hádů tedy budou muset 1. 12. 2009 znovu naladit své digitální TV přijímače (televizory, set-top-boxy, záznamová zařízení s DVB-T tunery apod.). Jen v ojedinělých případech bude potřeba odborný zásah menšího rozsahu i na anténním systému.

Analogové převaděče závislé na Kojálu zůstanou v provozu
Analogový signál ČT1 a ČT2 z vysílače Brno – Kojál označený piktogramem a textovou lištou sloužil, nebo ještě slouží jako zdroj více než stovce analogových převaděčů v Jihomoravském, Olomouckém, Zlínském, Pardubickém kraji a na Vysočině (viz tabulka). Diváci ladící Jedničku a/nebo Dvojku z těchto analogových vysílačů malého výkonu proto na svých obrazovkách viděli, či ještě vidí čtyři čtverečky v pravém dolním rohu obrazovky a vlevo vedle nich se jim průběžně zobrazoval, případně ještě zobrazuje běžící text s bližšími informacemi o digitalizaci. Nebylo a není tím ovšem signalizováno brzké vypnutí daných analogových převaděčů, jedná se jen o důsledek jediného reálného technického řešení a všechny zůstanou i po 30. listopadu 2009 zatím v provozu.

Analogové převaděče ČT1 závislé na vysílači Brno – Kojál budou přeladěné na jiný zdrojový signál po 26. listopadu 2009 (po záměně analogových kmitočtů ČT1 a ČT2 na Kojálu). Po krátké výluce divákům ladícím jejich signál zmizí z obrazovky piktogram i textová lišta a analogový příjem zůstane zatím zachován beze změny.

Také analogové vysílače ČT2 malého výkonu přebírající analogový signál Dvojky z Kojálu budou přeladěné na jiný zdroj – piktogram i textová lišta pak z jejich analogového vysílání zmizí a to zůstane zatím zachováno. První skupina z těchto analogových převaděčů ČT2 je přelaďována na jiný zdroj už v průběhu listopadu. Druhou skupinu bude možné přeladit až po 26. 11. 2009 – od 26. 11. do svého přeladění budou dočasně vysílat program ČT1, po přeladění na jiný zdroj budou prozatím pokračovat beze změny v původním analogovém vysílání ČT2. Některé z první skupiny a všechny analogové převaděče ČT2 z druhé skupiny bude nutné přeladit na jiný zdroj ještě jednou po 30. 11. 2009 – vyžádá si to výluku v rozmezí několika hodin až dnů, pak budou rovněž pokračovat v původním analogovém vysílání ČT2.

Podrobnosti o úpravách svých analogových převaděčů závislých na zdrojovém signálu z vysílače Brno – Kojál Česká televize individuálně oznamuje místní samosprávě dotčených obcí, aby zajistila co možná nejširší informovanost divácké veřejnosti.