Hlavní navigace

Digitalizace ČT v územní oblasti Brno vyvrcholí 1. prosince 2009

[Tisková zpráva] Česká televize je připravena na jednu z vrcholných fází digitalizace svého vysílání: 26. 11. záměna analogových kmitočtů ČT1/ČT2 na Kojálu a Barvičově, 26. – 30. 11. vypnutí tří analogových převaděčů, 30. 11. vypnutí analogové ČT2 na Kojálu, 1. 12. začátek digitálního vysílání na Kojálu i Děvíně a přeladění digitálního vysílání na Hádech i Barvičově, přeladění více než stovky analogových převaděčů ČT1 a ČT2 na jiný zdroj. Ke všem krokům ČT realizuje široké spektrum informačních aktivit...

Sdílet

Digitalizace České televize pokračuje na přelomu listopadu a prosince 2009 v územní oblasti Brno. Ta zahrnuje Jihomoravský kraj a části Zlínského, Olomouckého, Pardubického kraje a Vysočiny. Televize veřejné služby je připravena realizovat zde kroky vyplývající z vládního nařízení o Technickém plánu přechodu (TPP). Pokrytí sítě 1 šířící multiplex veřejné služby se tak rozšíří na bezmála 91 % území ČR. Digitální zemské vysílání všech čtyř programů České televize bude tedy ještě před koncem roku 2009 dostupné už více než 93 % obyvatelstva.

ČT 26. 11. 2009 – Záměna analogových kmitočtů ČT1/ČT2 na Kojálu i Barvičově
Ve čtvrtek 26. listopadu 2009 od půlnoci nejdéle do 18:00 hodin proběhne výluka analogového zemského vysílání ČT1 a ČT2 na vysílači Brno – Kojál a také na řadě závislých analogových převaděčů v územní oblasti Brno (viz tabulka níže). Během výluky budou na Kojálu vzájemně zaměněny analogové kmitočty ČT1 a ČT2 – Jednička se přesune z 29. na 46. kanál, Dvojka z 46. na 29. kanál. Zásah je nezbytný, aby na 29. kanálu mohlo od 1. 12. 2009 začít digitální zemské vysílání ČT a přitom zůstalo na tomto vysílači prozatím zachováno analogové zemské vysílání ČT1, jak předpokládá TPP. Po výluce bude na vysílači Brno – Kojál označené piktogramem a textovou lištou už jen analogové vysílání ČT2 (nově 29. kanál) připravené na vypnutí k 30. 11. 2009, z analogového vysílání ČT1 (nově 46. kanál) oba grafické prvky zmizí.

26. listopadu 2009 odpoledne budou v průběhu krátké výluky zaměněny analogové kmitočty ČT1 a ČT2 také na vysílači Brno – město – Barvičova. Zde ČT1 přejde z 35. na 52. kanál a ČT2 z 52. na 35. kanál. Tento zásah je potřebný kvůli nastavení společných televizních antén (STA) v mnoha brněnských bytových domech. Ty vzhledem k historickému vývoji televizního vysílání v regionu přijímají analogový signál ČT2 z vysílače Brno – město – Barvičova a ČT1 z vysílače Brno – Kojál. Pokud by se uskutečnila záměna jen na Kojálu, STA se zmíněnou konfigurací by ztratily analogový příjem ČT1 a naopak duplicitně by přijímaly analogovou ČT2.

26. listopadu 2009 po skončení výluk diváci ladící ČT1 i ČT2 z vysílačů Kojál nebo Barvičova zaznamenají „prohození“ obou programů na předvolbách svých televizních přijímačů. Lidé přijímající z Kojálu či Barvičovy jen jeden z programů ČT a druhý z jiného vysílače, budou mít rázem na svých přijímačích jeden z programů dvakrát. Pokud bude chybějícím programem ČT1, stačí jeho předvolbu přeladit – v případě příjmu z Kojálu na 46. kanál a v případě příjmu z Barvičovy na 52. kanál. Jestliže bude chybějícím programem ČT2, bude možné přeladit v případě příjmu z Barvičovy na 35. kanál a v případě příjmu z Kojálu na 29. kanál (zde ale analogové vysílání ČT2 k 30. 11. 2009 skončí, od 1. 12. 2009 jej na 29. kanálu nahradí digitální vysílání všech čtyř programů ČT). Není vyloučené, že v některých případech může být pro úspěšné přeladění potřeba zásah odborníka na anténním systému.

PO 30. 11. 2009 – Konec analogové ČT2 na Kojálu
V pondělí 30. listopadu 2009 ve 23:00 hodin bude na vysílači Brno – Kojál definitivně ukončeno analogové zemské vysílání ČT2. Uvolní se tak 29. kanál potřebný pro digitální vysílání.

ÚT 1. 12. 2009 – Digitální ČT nově na Kojálu a Děvíně, přeladění na Hádech a Barvičově
V úterý 1. prosince 2009 v brzkých hodinách začne na vysílači Brno – Kojál digitální zemské vysílání veřejnoprávního multiplexu se všemi čtyřmi programy České televize na 29. kanálu v horizontální polarizaci. Nejprve půjde o zkušební režim s možností přerušení, řádný provoz bude zahájen v 06:00 hodin. Digitální signál ČT z Kojálu pokryje téměř celý Jihomoravský kraj a okrajové části sousedních krajů.

1. prosince 2009 vstoupí do řádného provozu digitální zemské vysílání multiplexu veřejné služby i na vysílači Mikulov – Děvín, a to rovněž na 29. kanálu v horizontální polarizaci. České televizi se podařilo vyjednat dřívější rozšíření své digitální sítě 1 o tento vysílač oproti původní nabídce Českých Radiokomunikací. Diváci na bezmála celém Břeclavsku a v částech Znojemska i Hodonínska tak naladí všechny čtyři programy ČT digitálně o půl roku dříve.

Digitální zemské vysílání ČT šíří na jihu Moravy také vysílače Brno – Hády a Brno – město – Barvičova. Od prosince 2005 v rámci přechodné sítě A, od října 2008 patří do sítě 1 provozované Českou televizí. Technickým plánem přechodu (TPP) jim byl vyhrazen nejprve jako přechodný kmitočet 25. kanál, nyní musí dle vládního nařízení přejít na 29. kanál coby finální kmitočet. Přeladění obou digitálních vysílačů ČT proběhne v úterý 1. prosince 2009 během výluky od 00:00 do 06:00 hodin. Diváci přijímající jejich signál budou muset znovu naladit své digitální přijímače (televizory, set-top-boxy, záznamová zařízení a další přístroje s DVB-T tunery). Vzhledem k malému kmitočtovému posunu, navíc v rámci jednoho TV pásma bude zásah odborníka na anténním systému potřebný jen ve výjimečných případech.

Všechny digitální vysílače České televize v rámci sítě 1 na jihu Moravy mají vyhrazený 29. kanál. Brno – Kojál (horizontální polarizace), Brno – Hády (horizontální polarizace), Brno – město – Barvičova (vertikální polarizace) i Mikulov – Děvín (horizontální polarizace) proto budou od 1. prosince 2009 spojené do lokální jednofrekvenční sítě (SFN). Část její konfigurace bude možné dokončit až na základě poznatků z reálného provozu. Proto může během 49. týdnu docházet vlivem zásahů na vysílací technologii ke krátkým výpadkům jednotlivých složek i celého digitálního zemského vysílání na zmíněných vysílačích. Česká televize předem děkuje divákům z územní oblasti Brno za pochopení případných dočasných omezení.

Analogové převaděče závislé na Kojálu
Analogový signál ČT1 a ČT2 z vysílače Brno – Kojál označený piktogramem a textovou lištou využívalo, nebo ještě využívá jako svůj zdroj více než sto analogových převaděčů v Jihomoravském, Zlínském, Olomouckém a Pardubickém kraji i na Vysočině (viz tabulka). Diváci přijímající ČT1 a/nebo ČT2 z těchto analogových vysílačů malého výkonu proto na svých obrazovkách viděli, v některých případech ještě vidí čtyři čtverečky v pravém dolním rohu obrazovky a vlevo vedle nich textovou lištu s bližšími informacemi o digitalizaci. Téměř na všech daných analogových převaděčích tím ovšem nebylo a není signalizováno jejich brzké vypnutí. Jedná se jen o důsledek jediného reálného technického řešení a s výjimkou tří převaděčů zůstanou všechny ostatní i po 30. listopadu 2009 zatím v provozu.

Analogové převaděče ČT1 závislé na vysílači Brno – Kojál budou přeladěné na jiný zdrojový signál po 26. listopadu 2009, tedy po záměně analogových kmitočtů ČT1 a ČT2 na Kojálu – od 26. 11. do svého přeladění mohou dočasně vysílat program ČT2. Po krátké výluce divákům ladícím jejich signál zmizí z obrazovky piktogram i textová lišta a analogový příjem ČT1 zůstane zatím zachován beze změny.

Rovněž analogové vysílače ČT2 malého výkonu přebírající analogový signál ČT1 z Kojálu budou přeladěné na jiný zdroj – piktogram i textová lišta pak z jejich analogového vysílání zmizí a to zůstane zatím zachováno. První skupina z těchto analogových převaděčů ČT2 byla přeladěna na jiný zdroj už v průběhu listopadu. Druhou skupinu bude možné přeladit až po 26. listopadu 2009 – od 26. 11. do svého přeladění mohou dočasně vysílat program ČT1, po přeladění na jiný zdroj budou prozatím pokračovat beze změny v analogovém vysílání ČT2. Některé z první skupiny a všechny analogové převaděče ČT2 z druhé skupiny bude nutné přeladit na jiný zdroj ještě jednou po 30. 11. 2009 – vyžádá si to výluku v rozmezí několika hodin až dnů, pak budou rovněž pokračovat v původním analogovém vysílání ČT2.

Výjimku budou představovat analogové převaděče ČT1 Brno II – Biskupské gymnázium, ČT2 Horní Poříčí a ČT2 Rozhraní. Tyto analogové vysílače malého výkonu budou po 26. listopadu 2009 (nejpozději 30. listopadu 2009) definitivně vypnuté. Nachází se totiž v oblasti, kde má být dle výpočetních modelů od 1. prosince 2009 dostupné digitální zemské vysílání všech čtyř programů ČT ze stanoviště Brno – Kojál. Česká televize bude po 1. 12. 2009 sledovat v daných místech reálnou dostupnost digitálního signálu z Kojálu, v případě potřeby je připravena zajistit přednostní měření a situaci řešit. V Horním Poříčí i Rozhraní prozatím zůstanou v provozu analogové převaděče ČT1.

Informační aktivity ČT
Česká televize v uplynulých měsících využila a nadále využívá všech dostupných komunikačních prostředků, aby diváckou veřejnost z dotčených regionů seznámila s podrobnostmi o chystaných krocích při přechodu od analogového k digitálnímu zemskému vysílání v územní oblasti Brno. Na vysílači Brno – Kojál je nasazen známý piktogram i textová lišta připomínající divákům, aby si zajistili digitální příjem. Ve vysílání ČT dostává digitalizace prostor pravidelně ve zpravodajství, příležitostně v magazínech jako Čétéčko, PORT, Sama doma nebo Barvy života, zařazována je také série osvětových a informačních spotů. Všechny podstatné informace jsou divákům k dispozici v teletextu ČT1 na straně 650, v pravidelné rubrice časopisu ČT+, s podrobnostmi se mohou seznámit v internetovém speciálu www.digict.cz a individuální dotazy je připravena řešit horká linka digitalizace Diváckého centra ČT na čísle 261 13 74 74 (denně od 07:30 do 20:00 hodin).

Od začátku listopadu bylo portfolio informačních aktivit České televize k digitalizaci na jihu Moravy posíleno ještě o outdoorovou reklamu – od 1. listopadu 2009 je v prostředcích hromadné dopravy křižujících dotčené lokality umístěno téměř 1 600 plakátů, do schránek obyvatel dané oblasti bylo v 46. týdnu rozneseno více než 822 000 infor­mačních letáků a rozhlasové stanice v regionech vysílají od 9. listopadu 2009 upozorňující spot ČT. S detaily o úpravách svých analogových převaděčů závislých původně na zdrojovém signálu z vysílače Brno – Kojál Česká televize individuálně seznámila místní samosprávu dotčených obcí.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).