Hlavní navigace

Digitálně přijímá televizi čtvrtina českých domácností

[Tisková zpráva] Digitální vysílání proniklo již do čtvrtiny českých domácností. Toto zjištění mimo jiné vyplývá z nejnovějších výsledků jednoho z nejrozsáhlejších výzkumů českých domácností v televizní oblasti – Kontinuálního výzkumu, který je realizován jako součást projektu elektronického měření sledovanosti televize v ČR.

Sdílet

Kontinuálního výzkum je od roku 2001 realizován společností Mediaresearch ve spolupráci se společností Stem/Mark. Průběžně mapuje podrobnou strukturu české televizní populace, její televizní chování, televizní vybavenost a především změny v oblasti možnosti příjmu různých druhů vysílání včetně vysílání digitálního, které v současné době hraje v této oblasti velmi významnou roli. Cílem výzkumu je především zjistit důležité charakteristiky domácností pro kontrolu a zajišťování reprezentativity vzorku domácností vybraných pro elektronické měření sledovanosti televize. Celkem bylo v rámci Kontinuálního výzkumu dotázáno již 54 759 domácností. Aktuální výsledky uváděné v této tiskové zprávě byly sebrány v prvních třech vlnách letošního roku (v období leden-březen 2008), na reprezentativním vzorku 2 768 domácností, což představuje 6 240 respondentů starších 4 let.

Hlavní směry, které jsou Kontinuálním výzkumem sledovány v oblasti digitálního vysílání:

  • Možnost příjmu digitálního vysílání v domácnosti obecně.
  • Druh přijímaného digitálního televizního signálu v domácnosti (DVB-T, DVB-S, DVB-C, IP TV) včetně poskytovatele (Multiplex, satelitní/kabe­lový/IP TV operátor) včetně odebírané programové nabídky. Od roku 2007 bylo zařazeno dotazování rovněž na příjem televize prostřednictvím TV karty v počítači.
  • Plánování nákupu zařízení pro příjem „digitálního vysílání“ u domácností, které příjem digitální TV nemají.
  • Znalost pojmu „digitální vysílání“.
  • Očekávání přínosu od digitální televize.

Možnost příjmu digitálního vysílání v domácnosti deklarovalo v 1. čtvrtletí 2008 24,1 % respondentů.

24,1 % dotázaných respondentů deklarovalo možnost alespoň jednoho typu digitálního televizního příjmu v domácnosti (ať již prostřednictvím satelitu – DVB-S, kabelu – DVB-C, přes internetový protokol – IP TV, či terestricky/po­zemní – DVB-T).

Reálné množství počtu domácností s příjmem televizních stanic některou z digitálních cest bude však pravděpodobně ještě mírně vyšší, vzhledem k tomu, že poměrně významné procento respondentů není schopno na otázku specifikace způsobu příjmu zcela přesně odpovědět a i přes snahu tazatelů provádějících výzkum raději uvedou, že „nevědí“.

Z obecné televizní populace tvoří zhruba 9,2 % domácnosti, které uvedly, že přijímají digitální terestrické (pozemní) vysílání (DVB-T). Digitální satelitní vysílání (DVB-S) přijímá 11,8 % domácností, digitální vysílání přenášené kabelem (DVB-C) deklaruje 4,9 % domácností a možnost příjmu digitálního vysíláno prostřednictvím IP TV uvádí 2,5 % televizní populace.