Hlavní navigace

Digitální vysílání multiplexů 2 a 3 se rozšiřuje do jižních Čech – České Radiokomunikace spustí vysílání z jihočeské Kleti

[Tisková zpráva] (Praha, 24. srpna 2009) – České Radiokomunikace spustí 31. srpna pozemní digitální vysílání multiplexů 2 a 3 z hlavního jihočeského vysílače Kleť. Jihočeským divákům se tak více než zdvojnásobí programová nabídka v digitálních sítích. Celkové pokrytí vysílání multiplexu 2 se díky Kleti zvýší na 63 % obyvatelstva. V případě multiplexu 3 poté na 52 % obyvatelstva.

Sdílet

České Radiokomunikace vyměnily anténní systém na Kleti v polovině července 2009. Přípravné práce na spuštění digitálního vysílání dalších multiplexů probíhaly již v několika měsíčním předstihu. Výměna antény byla nezbytnou podmínkou pro spuštění dalších digitálních multiplexů z této lokality. Zahájení vysílání multiplexu 2 (Nova, Nova Cinema, TV Barrandov, Prima a Prima Cool) a multiplexu 3 (Public TV a Z1) z vysílače Kleť je naplánováno v souladu s harmonogramem Technického plánu přechodu. Multiplex 2 bude šířen na 50. kanále, multiplex 3 na kanále 22.

„Kleť je předposlední vysílač velkého výkonu, který je letos naplánován ke spuštění v síti 2. Pokrytí digitálního vysílání multiplexu 2 se díky Kleti zvýší na 63 % obyvatelstva,“ řekl Jiří Vykydal, vedoucí útvaru rozvoje a investic Českých Radiokomunikací. „Do konce září letošního roku ještě začneme digitálně vysílat ze sušického vysílače Svatobor,“ dodal Jiří Vykydal.

Vysílač Kleť je pro multiplexu 2 v pořadí čtrnáctým spuštěným vysílačem, pro multiplex 3 osmým.

Bližší informace spojené s vypínáním analogového a zapínáním digitálního signálu včetně map pokrytí dohledáte na speciálních informačních stránkách Českých Radiokomunikací věnovaných digitalizaci www.digistranky.cz.

Digitální televizní vysílání bylo spuštěno v systému DVB-T na území Prahy již v roce 2000. Toto vysílání bylo označováno jako dočasný multiplex A a ke dni přechodu tohoto přechodného vysílání do finální sítě 2, činilo jeho pokrytí 42% obyvatelstva. České Radiokomunikace jsou operátorem komerčního multiplexu 2 a poskytovatelem vysílacích služeb pro multiplexy 1 a 3. K dnešnímu dni činí pokrytí digitálním vysíláním multiplexu 2 více než 60% obyvatelstva České republiky. Probíhající proces digitalizace televizního vysílání bude završen v roce 2012, kdy bude na území České republiky vystavěna digitální vysílací infrastruktura pokrývající až 99,6% populace digitálním pozemním televizním a rozhlasovým vysíláním.

České Radiokomunikace a.s. jsou tradičním a největším poskytovatelem vysílacích služeb pro televizní a rozhlasové vysílání. V České republice patří k průkopníkům digitálního televizního vysílání, jehož experimentální provoz zahájily v roce 2000 jako první společnost na tuzemském trhu. V roce 2005 spustily rovněž jako první společnost v ČR komerční provoz digitálního multiplexu. V současnosti České Radiokomunikace vysílají digitální televizní signál svého multiplexu 2 pro více než 50 % obyvatelstva.

České Radiokomunikace a.s. jsou v počtu zákazníků největším alternativním telekomunikačním operátorem a druhým největším operátorem pevných linek v České republice. Společnost disponuje vlastní rozsáhlou páteřní sítí. Od roku 2004 začala zároveň budovat svoji síť na základě technologie zpřístupnění místních smyček, která v současnosti pokrývá cca 50 % všech pevných linek v ČR. Díky rozsáhlé vysílací infrastruktuře mohou České Radiokomunikace nabídnout zákazníkům i bezdrátové řešení, případně připojení blízkých lokalit pomocí optických vláken. Společnost poskytuje hlasové služby, vysoce kvalitní internetové připojení a datová řešení na základě individuálních požadavků zákazníků.