Hlavní navigace

Díky HP mohou IT ředitelé řídit svá oddělení jako samostatné firmy

[Tisková zpráva] Nové řešení finančního řízení IT oddělení pomůže firmám zvýšit transparentnost a optimalizovat náklady

Sdílet

Praha, 17. července 2009 – Společnost HP představila nové řešení v rámci svého portfolia IT Financial Management (ITFM), které pomůže IT ředitelům získat finanční transparentnost a podnikat praktické kroky v oblastech, v nichž mohou optimalizovat náklady.

Řešení HP Financial Planning and Analysis (FP&A) umožňuje IT ředitelům (CIO) řídit IT oddělení jako samostatnou firmu a dokazovat obchodní hodnotu IT služeb. Kombinací softwaru a služeb zajišťuje toto řešení lepší přehled, řízení, vykazatelnost a předvídatelnost finanční stránky IT oddělení.

HP FP&A je první produkt v rámci portfolia HP ITFM, který má pomoci IT organizacím prostřednictvím analytických nástrojů zlepšit rozhodování, pracovat účinněji a lépe sladit činnost IT oddělení se zbytkem firmy. Transformuje IT oddělení na výkonově založenou organizaci, jejíž výsledky jsou hodnoceny podle objektivních měřítek.

Téměř polovina respondentů nedávného průzkumu(1) mezi 200 šéfy IT oddělení po celém světě postrádá investiční důslednost. Nepoužívají žádnou formu řízení portfolia, která by pomohla sladit rozhodování o investicích do IT s obchodními prioritami. Navíc, ačkoli 66 % šéfů IT uvedlo, že transparentnost výdajů za IT je pro odpovědné představitele jejich firem „velmi důležitá,“ pouze 44 % jich může prokázat, že jejich investoři jsou „velmi spokojeni“ s transparentností výdajů jejich organizací.

„HP nám pomáhá zkvalitnit provozní a strategické rozhodování identifikací způsobů, jak generovat větší hodnotu pro naši firmu a likvidovat neefektivitu,“ řekl Allan Hackney, ředitel informačních technologií ve společnosti John Hancock Financial Services. „Když transparentně a pragmaticky řídíme naše IT oddělení jako samostatnou firmu, daří se nám získávat interní kapitál pro investice mnohem lépe.“

Lepší finanční řízení a transparentnost
Software HP FP&A spojuje finanční plánování a analýzu s modelem finančních dat. Konsoliduje finanční informace ze systémů na správu projektů, majetku a konfigurací i z aplikace pro plánování podnikových prostředků (ERP). Toto pojetí poskytuje přehled o veškerých nákladech na firemní služby. Díky tomuto přehledu pak mohou ředitelé IT oddělení podnikat kroky k omezení rozdílů mezi plánovanými a skutečnými výdaji, optimalizaci nedostatečně využívaného majetku a přesné alokaci nákladů na uživatele jednotlivých IT služeb.

Tento software automatizuje proces konsolidace finančních informací napříč pracovními a technologickými prostředky pro lepší finanční analýzu. HP FP&A lze používat jako samostatnou aplikaci nebo v kombinaci s dalšími aplikacemi, např. HP Project Portfolio Management Center, HP Asset Manager či HP Configuration Management System.

Společnost HP zároveň ohlásila uvedení zdokonalené verze aplikace HP Project Portfolio Management (PPM) Center 8.0 s vylepšenými funkcemi pro správu financí a prostředků. Ta pomůže zákazníkům efektivněji spravovat IT projekty a prostředky.

Všechny tyto produkty HP zvyšují rychlost, účinnost a přesnost procesů finančního řízení IT a pomáhají lépe sladit aktivity a náklady na IT oddělení s podnikovými službami.

HP navíc nabízí poradenské služby k integraci dat z různých zdrojů a získání lepšího obchodního přehledu.

Nové služby a postupy pomáhají řídit IT oddělení jako samostatnou firmu
HP poskytuje komplexní služby pro finanční řízení IT oddělení, jež spojují mnohaleté zkušenosti v oblasti business intelligence a správy služeb s odborností pro implementaci softwarových produktů HP. Mezi tyto služby patří:

  • Strategické a poradenské služby – pomáhají syntetizovat organizační požadavky a mezery v datech, procesech a technologiích za účelem vývoje podrobných plánů implementace.
  • Implementační služby – pomáhají zákazníkům získat nové obchodní přehledy pro strategické rozhodování. Služby business intelligence pomáhají zákazníkům předpovídat rozpočtové potřeby, kvantifikovat hodnotu IT služeb, které poskytují firmě, zvýšit finanční efektivitu IT oddělení a lépe sladit prostředky vynakládané na IT zázemí s potřebami firmy.
  • Služby procesního poradenství a implementace řešení – pomáhají zákazníkům rychleji dosáhnout lepších obchodních výsledků rychlým nasazením řešení HP ITFM a HP PPM. Tyto služby jsou založeny na špičkovém modelu HP Service Management Reference.
  • Doporučené postupy pro systémy správy konfigurací – pomáhají urychlit nasazení a poskytují specializované modely, jejichž pomocí mohou zákazníci automaticky vyhledat všechny informační technologie, které mají, a provázat je s cenou poskytovaných služeb.

Portfolio HP IT Financial Management umožňuje zákazníkům:

  • Odstranit neefektivní výdaje na IT provoz pomocí nástrojů pro finanční analýzu, správu projektového portfolia a správu majetku.
  • Získat transparentní přehled o nákladech na základě skutečného využití pracovních i nepracovních zdrojů v IT, hardwaru a softwaru.
  • Implementovat doporučené postupy správy životního cyklu investic, účtování, realizace IT, omezování odpadu, optimalizace softwarových licencí a zajištění shody.
  • Přijímat lepší investiční rozhodnutí a definovat dohody o úrovni služby, které přesně zohlední náklady, hodnotu i kvalitu a sladí aktivity a náklady na IT oddělení s podnikovými službami.

„Aplikace HP IT Financial Management nám pomáhá prosazovat finanční zodpovědnost naší technologické organizace,“ řekl Jeffrey Johnson, zástupce ředitele informačních technologií a viceprezident provozů a infrastruktury ve společnosti Constellation Energy, baltimorského dodavatele energetických produktů. „Porovnávali jsme naše výdaje na IT ve vztahu k našim provozním výdajům a jsou podstatně nižší než výdaje našich konkurentů. Naše jednotkové náklady – na desktop, na server a na gigabajt úložné kapacity – klesly o 14 %.“

„Se softwarovými produkty a uznávanou poradenskou odborností HP v oblasti business intelligence, správy služeb a implementace IT služeb mohou zákazníci dosáhnout úspěšného finančního řízení IT oddělení,“ řekl Marek Růžička, ředitel divize HP Software+Solutions v České republice. „Jednoduše řečeno, pomáháme IT ředitelům spravovat IT byznys stejně přísně jako jakoukoli jinou oblast podnikání.“