Hlavní navigace

Díky zcela novým storage službám Hitachi si mohou organizace udržet kontrolu nad podezřelými daty

[Tisková zpráva] Integrovaná platforma souborových služeb umožňuje společné prohledávání, retenci, přemisťování a ochranu nestrukturovaných dat. Leader v oblasti virtualizace blokových storage řešení rozšiřuje prověřené funkce i na souborové storage systémy – a poskytuje zákazníkům zjednodušenou správu dat v rámci integrované platformy.

Sdílet

V Praze dne 14. března 2008 — Společnost Hitachi Data Systems uvedla zcela nové služby pro ukládání a práci se soubory a obsahem. Tyto služby výrazně zjednoduší správu dat a pomůžou organizacím, které zápasí s prohledáváním a získáváním údajů z nezpracovaných dat uložených v rozdělených infrastrukturách. Nově uvedený software Hitachi Data Discovery Suite umožňuje výkonně indexovat a prohledávat obsah napříč síťovými storage systémy NAS (network attached storage) a archivovaným obsahem. Poprvé v oboru tak dochází k prolomení tradičních bariér oddělených úložných infrastruktur a ke zmírnění rizika spojeného s nezpracovanými nebo podezřelými daty. Od této chvíle Hitachi poskytuje služby pro společné prohledávání, retenci, přemisťování a ochranu dat, když rozšiřuje své prověřené funkce pro správu blokových storage systémů i na souborové služby fungující na integrované, servisně orientované platformě.

Podniky v současnosti čelí značným problémům spojeným s rychlým růstem objemu nestrukturovaných dat zapsaných v různých úložných infrastrukturách a datových centrech. Podle zprávy IDC z dubna 2006 se náklady na neefektivní prohledávání dat odhadují na 5 251 USD na zaměstnance za rok. Při tisícovce zaměstnanců se tak mohou vyšplhat až na 5,25 mil. dolarů. Rizika spojená s neúspěšným nebo zpožděným vyhledáváním za účelem právního vyšetřování nebo zajištění souladu s legislativou mohou být ještě mnohem vyšší.

„Velké procento podnikových dat se dnes považuje za nezpracovaná nebo podezřelá, což pro podniky znamená vážná bezpečnostní a legislativní rizika,“ řekla Laura DuBois, ředitelka IDC pro průzkumy v oblasti storage softwaru. „Společnosti zápasí s tím, jak spravovat tyto informace a ošetřit zacházení s nimi prostřednictvím politik – od archivace přes ukládání k prohledávání a získávání výsledků. IT oddělení pak hledají nejlepší řešení pro správu jejich rostoucích úložišť informací. Hitachi Data Systems nabízí Hitachi Data Discovery Suite jako schůdné řešení pro společnosti, které se snaží eliminovat rizika a spravovat podezřelá data před tím, než se tato rizika projeví v celkových hospodářských výsledcích.“

„Organizace utrácejí každoročně miliony dolarů za elektronické prohledávání dat a tyto náklady se v převážné míře skládají z rostoucích výdajů spojených s explozí ukládaných dat, v nichž převládají souborová nebo nestrukturovaná data,“ uvedl John Mansfield, senior viceprezident, Hitachi Data Systems pro globální řešení, strategii a vývoj. „Předchozí generace produktů pro ukládání souborů nebyla navržena tak, aby efektivně využívala úložný prostor a spravovala data. Použili jsme proto naše prověřené zkušenosti s ukládáním a správou blokových storage prostředí a rozšířili tyto schopnosti i na souborové služby. Tím jsme snížili rizika plynoucí z podezřelých dat a zlepšili provozní efektivitu.“

Uvedení Hitachi Data Discovery Suite: zpřístupnění hodnot uložených v datech Hitachi zjednodušuje správu dat díky storage systémům s integrovanými službami a prostřednictvím Hitachi Data Discovery Suite umožňuje zákazníkům i nezávislým softwarovým dodavatelům (ISV) prohledávat datové zdroje jedním dotazem z jediného uživatelského rozhraní. Tento výkonný software umožňuje zákazníkům a ISV partnerům vykonávat takové funkce jako samoobslužná obnova souborů, prohledávání a získávání výsledků napříč platformami a reporting vytváření souborových vrstev. Díky Hitachi Data Discovery Suite se zjednoduší a zefektivní složité úlohy s elektronickým prohledáváním dat a dojde ke zpřístupnění skutečných hodnot uložených v datech.

Na rozdíl od svých konkurenčních produktů, které nutí zákazníky a partnery, aby se potýkali s oddělenými a uzavřenými storage infrastrukturami, Hitachi Data Discovery Suite umožňuje federované (federated) prohledávání napříč platformami Hitachi High-performance NAS Platform a Hitachi Content Archive Platform a může tyto možnosti rozšířit i na ISV partnery nebo zákaznické aplikace. Díky Hitachi Data Discovery Suite bude možné, aby správa podnikového obsahu, archivace mailů a další aplikace jiných firem zapisovaly přímo do Hitachi High-performance NAS Platform a přemisťovaly tato data do Hitachi Content Archive Platform pro dlouhodobé uchování – což umožní bezpečné a bezproblémové vyhledávání dat a jejich přemisťování mezi jednotlivými vrstvami storage.

Hitachi Data Discovery Suite také zprostředkovává data přímo koncovým uživatelům. Umožňuje totiž, aby uživatelé prováděli svá vlastní vyhledávání a obnovu dat z jejich vlastních souborů. Hitachi Data Discovery Suite výrazně zlepšuje uživatelskou produktivitu a zároveň zajišťuje ochranu dat. Hitachi Data Discovery Suite je integrována s Microsoft Active Directory a Windows Vista Gadget, díky čemuž umožňuje snadné a bezpečné prohledávání a obnovu souborů z uživatelského desktopu.

„Společnosti Hitachi se Hitachi Data Discovery Suite vysloveně povedla,“ řekl John Webster, hlavní IT poradce firmy Illuminata, Inc. „Administrátoři storage systémů by měli v Hitachi Data Discovery Suite nalézt prostředí, v němž mohou spolu se svými správci interních záznamů, auditory a právními zástupci vést diskuze o implementaci politik a správě životního cyklu dat.“

Servisně orientovaná platforma Hitachi zjednodušuje celou storage infrastrukturu Díky ohlášenému softwarovému souboru Hitachi Data Discovery Suite a rozšířeným a vylepšeným službám pro archivaci obsahu a síťovým storage systémům Hitachi NAS poskytne integrovaná servisně orientovaná platforma Hitachi svým uživatelům opět vyšší hodnotu. Hitachi kromě toho uvedla i Hitachi Data Discovery for Microsoft SharePoint, postavený na základě výše uvedené platformy. Toto řešení spolupracuje s Hitachi Content Archive Platform a poskytuje uživatelům jednoduchý způsob jak v této platformě archivovat soubory. Hitachi Data Discovery Suite for Microsoft SharePoint navíc poskytuje možnosti prohledávání celého obsahu uloženého v Hitachi Content Archive Platform. Software lze nasadit na mnoha pracovištích vybavených SharePointem, což umožňuje plně autentizovaný a autorizovaný přístup z různých míst. Díky Hitachi Data Discovery for Microsoft SharePoint si mohou uživatelé také nastavit proaktivní RSS kanály, které mohou detekovat podezřelá data nebo informace odpovídající požadavkům na vyhledávání.

„Podezřelá data vnímáme jako důležitý problém, který se trh a naši zákazníci snaží vyřešit,“ uvedl Michael Hay, ředitel Hitachi Data Systems pro produktovou strategii. „Dokonce i malé množství nekontrolovaných podezřelých dat může způsobit, že se ta správná data nepodaří nalézt ve správný čas. Řešení Hitachi Data Discovery for Microsoft SharePoint je schopné omezit rizika, jimž čelí naši uživatelé při elektronickém prohledávání tím, že zjednodušuje kroky potřebné jak ke kontrole, tak k nalezení podezřelého obsahu. Uživatelé navíc mohou prohledávat obsah uložený v platformě Hitachi Content Archive a provádět sampling prostřednictvím desktopového nástroje pro Microsoft Vista.“