Hlavní navigace

Společnost Dimension Data pomáhá vytvářet zelené sítě

[Tisková zpráva] Neefektivní plánování a rozpočtování síťové infrastruktury znamená, že organizace omezují svou schopnost aktivně podporovat životní prostředí a vystavují se finančnímu riziku

Sdílet

PRAHA – 21. října 2009 – Organizace, které vyžadují nákladově efektivní prostředky ke zlepšení svého přístupu k životnímu prostředí prostřednictvím lepšího porozumění svým sítím, mají nyní k dispozici novou robustní službu.

Služba posouzení životnosti technologií (Technology Lifecycle Management Assessment, TLM) uvedená po celém světě společností Dimension Data, předním poskytovatelem IT služeb a řešení, umožňuje organizacím zjednodušit komunikační sítě a dosáhnout vyšší automatizace a přesnosti při plánování rozvoje síťové infrastruktury.

Zbyszek Lugsch, Solution Manager ze společnosti Dimension Data Czech Republic a.s., upozorňuje, že IT infrastruktura může mít enormní spotřebu jak energie a prostoru, tak i cenných kapacit IT profesionálů.

„Většina organizací ví, že výrobci síťových technologií neustále vylepšují technologické a výrobní postupy tak, aby zajistili lepší energetickou účinnost. Někteří dokonce budují řešení, která rovněž pomáhají regulovat ostatní IT systémy a utility, aby šetřila energií, jako IP telefony, bezdrátové přístupové body a dokonce i osvětlení a klimatizace. Tyto prostředky lze po pracovní době nebo v období nečinnosti vypnout.“

„Ale protože organizace nemají celkový pohled na své technologické prvky, neví, které zařízení vyměnit nebo které technologie, procesy a postupy zhospodárnit, aby tak došlo ke zlepšení jejich vlivu na životní prostředí bez vynaložení nákladů na nový hardware či software.“

Služba TLM automatizuje jak identifikaci síťových prvků, tak i hodnocení jejich stavu. Umožňuje rovněž snadné porovnání stavu prvků proti nejvhodnějším postupům (best practice) v dané situaci. Služba je konkrétně určena k identifikaci problémů základního zabezpečení, konfigurace a konce životnosti síťových zařízení tak, aby tyto problémy mohly být aktivně řešeny.

„Pomocí identifikace a klasifikace prvků běžících v síti jsme schopni poskytnout zprávu, která podrobně mapuje a popisuje současný stav sítě,” říká Lugsch. „Identifikujeme slabá a napadnutelná místa a informujeme o stavu životnosti síťových komponent. S tak vysokou úrovní přehledu lze získat potřebný čas k naplánování aktualizací, učinění poučených rozhodnutí o prodloužení doby používání určitých prvků a vytvoření rozpočtu pro ty, které potřebují upgrade nebo náhradní díly.“

“Přesná inventura sítě umožňuje organizacím činit správná rozhodnutí ve správný čas a za správnou cenu – a s nebývalým luxusem činit všechna tato rozhodnutí v souladu s pozitivním vlivem na životní prostředí.” Služba TLM společnosti Dimension Data se vyvinula z původní služby hodnocení sítí díky zkušenostem s procesy z více než 300 uskutečněných hodnocení v průběhu let 2008 a 2009.

„Tyto zkušenosti jsme zapracovali do nové služby, která ještě jednodušeji a s efektivními náklady umožňuje klientům odstranit rizika a plýtvání v procesu správy jejich síťové infrastruktury,” vysvětluje Lugsch. Realizovaných 300 hodnocení potvrdilo, že většina organizací čelí finančnímu a provoznímu riziku a ohrožuje svou pověst, protože nemají dostatek znalostí o své síti a dalších technologických prvcích.

Průměrně celkem 73 % síťových zařízení je provozováno s bezpečnostními chybami, které jsou již dobře známy a zdokumentovány výrobci, ale klientem doposud nebyly odstraněny. Pro každé síťové zařízení existuje v průměru 30 konfiguračních problémů. Nejčastější špatně nakonfigurovanou kategorií je autentizace. Téměř polovina všech síťových zařízení se nachází ve stádiu zastarání, kdy už nejsou k dispozici náhradní díly, podpora a opravy.„ dodává na závěr Zbyszek Lugsch.