Hlavní navigace

Diváci požadují zdokonalení přístupnosti pro lepší prožitek při sledování televize

[Tisková zpráva] Další závěry z Evropského televizního průzkumu UPC 2008: Nejžádanější: funkce zoomu, nastavení titulků, dabing. Dálkové ovládání jako brána k doplňkovým službám. Informativní lékařské televizní pořady poráží seriály z lékařského prostředí.

Sdílet

Amsterdam, 28. ledna 2009 – Většina Evropanů má potíže s viditelností textu na televizní obrazovce, například titulků a teletextu. To svědčí o potřebě doplňkových televizních služeb, které zlepší přístupnost televizního vysílání a v důsledku toho zvýší sledovanost ve všech demografických skupinách, zejména pak u starších a fyzicky postižených osob. Mezi nejžádanější služby v této kategorii patří funkce zoomu, možnost úpravy nastavení titulků a volba dabingu pro všechny pořady. To jsou některé z klíčových výsledků pátého každoročního Televizního průzkumu UPC provedeného v 11 evropských zemích. Letošní průzkum se zaměřil na problematiku přístupnosti, sociálního zapojení a zdravotní péče prostřednictvím televize. Digitální televizní vysílání poskytované UPC může divákům nabídnout rozšířené možnosti zlepšující přístupnost, včetně lepší nápovědy, využití grafiky a funkce zoomu.

Hlavní problémy Evropanů ve vztahu k viditelnosti textů na televizní obrazovce se týkají kontrastu mezi textem na obrazovce (31%), příliš malého textu na obrazovce (29%) a příliš malého písma v teletextu (18%). Tyto problémy nezávisí na průměrné vzdálenosti diváka od obrazovky (80% diváků sleduje televizi ze vzdálenosti 2 – 4 metry).

Navzdory této jasně deklarované potřebě využívá stávající služby pouze malé procento respondentů. Více než polovina Evropanů (57%) například údajně nikdy nevyužívá možnost zapnutí titulků prostřednictvím teletextu, ačkoliv je tato služba obecně dostupná, a 32% procent používá tuto funkci pouze příležitostně.

Požadavek dodatečných televizních služeb
V souladu s tímto požadavkem existuje také zjevný zájem o služby, které zvyšují snadnost používání televize a zlepšují divácký prožitek. Na dotaz, které televizní služby zlepšují přístupnost, uvedli Evropané jako nejžádanější následující služby, jsou-li dostupné:

  1. Funkce zoomu (jakou cennou ji hodnotí 43% respondentů)
  2. Úprava nastavení titulků: velikost a/nebo barva písma (38%)
  3. Volba dabingu pro všechny pořady (27%)
  4. Rozpoznání hlasu (25%)
  5. Volba titulků pro každý pořad (24%)

Dálkové ovládání jako klíčové zařízení pro služby zlepšující přístupnost
Ukazuje se, že dálkové ovládání je ideálním zařízením pro přístup k takovým doplňkovým televizním službám – velké většině Evropanů (97%) totiž připadá používání dálkového ovládání jednoduché či přiměřeně jednoduché.

„Výsledky ukazují, že Evropané nepovažují televizi jen za zařízení poskytující informace či zdroj zábavy; signalizují také potřebu služeb, které poskytují informace nebo zvyšují přístupnost pro všechny naše zákazníky, avšak zejména pro lidi se zvláštními potřebami, jako jsou starší či zrakově postižené osoby,“ říká Andrew Kearney, viceprezident divize televizních produktů společnosti UPC Broadband. „U digitální televize může UPC jako kabelová společnost vytvořit přístupnější služby s lepším fungováním nápovědy, lepší grafikou a rozvržením. V rámci našeho trvalého úsilí o zlepšování svých služeb jsme například zavedli režim zoomování do našeho elektronického přehledu programů (EPG), což je výsledek spolupráce s nizozemskou Accessibility Foundation, odbornou nevládní organizací pro zlepšení přístupnosti médií. Tento průzkum potvrzuje potřebu takové funkce: 43% respondentů tento prvek požaduje a já jsem velmi rád, že mohu říci, že jej UPC již nabízí.“

TELEVIZNÍ ZDRAVOTNICTVÍ

Informativní lékařské televizní pořady poráží seriály z lékařského prostředí
Z velkého množství televizních pořadů zabývajících se medicínskými tématy jsou mezi Evropany nejpopulárnější informativní pořady jako jsou talk show, dokumentární filmy a reality show. Pořady z této kategorie sleduje 78% Evropanů. To je více diváků, než kolik sleduje fiktivní seriály z nemocničního prostředí (71%), přičemž diváci dávají přednost zahraničním produkcím (Pohotovost, Dr. House a Grey’s Anatomy) před domácími seriály z nemocničního prostředí (50 procent oproti 22 procentům). Pokud jde o informativní a reality pořady, 20% Evropanů rádo sleduje pořady věnované extrémním proměnám vzhledu (včetně chirurgických zásahů).

Účast v lékařských pořadech
Většině respondentů (56%) nijak nevadí sledovat v televizi chirurgické zákroky. Toto číslo je ještě o 11% vyšší, pokus se na obrazovce neobjeví krev. Zhruba čtvrtině respondentů není příjemné sledovat v televizi explicitní záběry chirurgických operací. Kromě toho téměř každý třetí Evropan odpověděl, že by dal souhlas k televiznímu natáčení, při němž by se podrobil lékařské nebo kosmetické operaci. Motivujícím faktorem není v tomto případě ani tak vzdělávací hodnota pořadu jako finanční odměna za účast.

Lékařské rady prostřednictvím obrazovky
72% všech respondentů shledává užitečnými televizní pořady, v nichž praktičtí lékaři nebo specialisté poskytují praktické tipy o chorobách a jejich léčení, a takové pořady by sledovali. To odpovídá obecnému zájmu spotřebitelů o lékařské pořady informativního charakteru.

Průzkum také ukazuje, že více než jedna třetina respondentů (37%) by neměla nic proti interaktivní konzultaci s lékařem, pokud by se nabízela prostřednictvím televize. Jako hlavní důvody uvádí lidé, že by si tak ušetřili návštěvu u praktického lékaře, nebo že by se mohli na televizního lékaře obracet s drobnými problémy. Dalších 24% respondentů by takovou službu využilo v případě nouze, nebo pokud by nebyla žádná jiná možnost.

O průzkumu
Každoroční televizní průzkum 2008 byl prováděn od října do prosince 2008, se zhruba 5 773 účastníky ve dvanácti zemích: Nizozemí, Belgie, Irsko, Rakousko, Švýcarsko, Polsko, Maďarsko, Česká republika, Slovensko, Rumunsko, Slovinsko a Chile. Průzkum koordinovala přední mezinárodní výzkumná společnost Research International. Toto je již pátý rok za sebou, v němž UPC organizuje televizní průzkum.

O společnosti UPC Broadband
UPC Broadband (UPC) je evropskou divizí společnosti Liberty Global, Inc., největšího mezinárodního kabelového operátora. UPC nabízí sledování televize, vysokorychlostní internet a telefonní služby, a to přibližně 10 milionům zákazníků v 10 evropských zemích. Společnost pohání kupředu její vlastní vize, že „tento úžasný, ale často složitý digitální svět by měl být přístupný pro každého.“ 15 000 zaměstnanců UPC v celé Evropě se snaží tuto vizi naplnit tím, že vnáší jednoduchost a skutečný lidský dotek do všeho, co dělají.