Hlavní navigace

Divácke fórum vo vysielaní TA3

[Tisková zpráva] Súčasťou vysielania televízie TA3 bude od zajtra Divácke fórum. Spravodajská televízia každý deň v predpoludňajších spravodajských blokoch zverejní otázku, ku ktorej sa diváci budú môcť vyjadriť prostredníctvom SMS zaslanej na zaužívané telefónne číslo diváckych tipov a námetov 0907 300 300.

Sdílet

Otázka v Diváckom fóre bude reflektovať aktuálnu udalosť z domáceho, prípadne zahraničného diania, ktorá rezonuje v celodennom spravodajstve TA3. Záber tém bude dostatočne široký, zahrnie otázky z oblasti politiky, ekonomiky, sociálnej sféry a ďalších. Samotná téma bude spracovaná v spravodajstve TA3 a v prípade jej závažnosti a opodstatnenosti aj vo večernej relácii Téma dňa. Odpovede divákov televízia TA3 zverejní v rámci spravodajských blokov v popoludňajších hodinách. Názorové spektrum tak bude obohatené o divácke názory a ich zverejnením TA3 posilňuje interaktivitu medzi médiom a percipientom. Zároveň tak spravodajská televízia poskytuje priestor svojim divákom, ktorých cieľovú skupinu tvoria ľudia najmä z väčších miest, manažéri a vysokoškolsky vzdelaní diváci.