Hlavní navigace

DLA Piper varuje: Usvědčit vás může i komentář na Facebooku

[Tisková zpráva] Fenomén Facebook za dobu své šestileté existence již přilákal více než 500 milionů uživatelů. Jeho zakladatelé se však od samotného počátku vzniku této sociální sítě setkávají s problémy ochrany soukromí svých uživatelů. Advokátní kancelář DLA Piper Prague LLP v této souvislosti upozorňuje uživatele Facebooku na možnost zpřístupnění sdílených informací v rámci úzkého kruhu uživatelů jako důkazního materiálu v civilních sporech.

Sdílet

Průlomové  kontroverzní roz­hodnutí, které vyvrátilo domněnky o zamezení  “viditelnosti” “sou­kromých” strá­nek vůči veřejnosti, padlo letos koncem září v USA ve státě New York. Americký  soud zde došel k závěru, že i v případě ob­čanskoprávního sporu jsou “soukromé” informace předmětem dotazování a jejich utajení je považováno za neoprávněné zadržování relevantních důkazů. “Uživatelé Facebooku musí počítat s tím, že nahrávání uživatelského obsahu spadá pod jejich vlastní riziko. Přestože Facebook umožňuje nastavení možností ochrany osobních údajů, které omezují přístup na profil uživatelů, je třeba si uvědomit, že žádná bezpečnostní opatření nejsou dokonalá a neproniknutelná,” říká Peter Valert, Managing Partner DLA Piper v Praze. 

Problémy týkající  se ochrany soukromí uživa­telů a touha po zpeněžení  reklamního potenciálu masové uživatel­ské základny vedly zakladatele Facebooku k podstatným změnám podmínek, které  uživatel při registraci na Facebook přijímá. Přestože současné  podmínky Facebooku soukromí svých uživatelů do značné míry chrání, měli by noví i stávající uživatelé této sociální sítě zohlednit následující pravidla soukromí: 

  • Některé informace, které sdílíte a úkony, které provedete, budou zobrazeny na domovských stránkách vašich přátel a dalších stránkách, které navštívíte.
  • V případě, že vás jiný uživatel označí na fotce, videu nebo v určité lokaci, máte možnost toto označení odstranit. Dále můžete omezit to, kdo bude mít možnost vyhledat fotku, film nebo lokaci, na kterých jste označeni.
  • I v případě, že odstraníte údaje ze svého profilu popř. smažete svůj profil, je možné, že kopie těchto informací budou přístupny jinde v rozsahu jakým byly zpřístupněny ostatním uživatelům.
  • Informace, které zveřejníte, mohou být dále zveřejněny nebo zkopírovány dalšími uživateli.
  • V případě, že uveřejníte informace na profilu jiného uživatele nebo okomentujete zveřejnění informace jiným uživatelem, podřizuje se tato vaše informace režimu nastavení soukromí tohoto uživatele.
  • V případě, že použijete k zveřejnění informace na Facebook externí zdroj (např. mobilní aplikace), měli byste prověřit nastavení soukromí, které příslušný externí zdroj nabízí či umožňuje.
 

Zřejmě  nejzávažnějším problémem, který poslední do­bou ve společnosti rezonuje, je absolutní nemožnost kontroly obsahu v případě, že se uživatel (sám, nebo prostřednictvím dalších jeho kontaktů) neoznačil na fotografii, na které je vidět. V takovém případě spadá ochrana soukromí pod režim, který si nastavil daný uživatel zveřejňující fotografii či video. “Samotný uživatel zobrazený na fotografii nemá možnost ovlivnit nastavení soukromí na těchto fotografiích. Jediná cesta, jak dosáhnout kupříkladu stáhnutí nežádoucího vyobrazení z veřejně dostupných zdrojů, je kontaktovat přímo Facebook a požádat o zamezení zobrazení konkrétního obsahu,” dodává Marián Čuprík, právník pražské kanceláře DLA Piper. 

Mezi klienty advokátní kanceláře DLA Piper Prague LLP patří v Česku například Ministerstvo financí ČR, CzechInvest, Kraft Foods, Warner Brothers, Aukro a další. DLA Piper Prague LLP je také jednou z třinácti advokátních kanceláří energetické společnosti ČEZ a současně se řadí mezi první advokátní kanceláře, které mají svůj profil na sociální síti Facebook.  

O společnosti DLA Piper

DLA Piper je mezinárodní advokátní kancelář s více než 3500 právníky v 69 pobočkách ve 30 zemích. Česká kancelář DLA Piper Prague LLP byla založena v roce 1992 a její tým tvoří v současné době 17 právníků, kteří mají bohaté zkušenosti v oblasti práva občanského a obchodního, práva finančního, práva nemovitostí, řešení sporů ať již soudní či mimosoudní cestou včetně mezinárodních arbitráží, pracovního práva, insolvenčního práva, práva v oblasti technologií, médií a telekomunikací, a v dalších právních oblastech.

Portfolio klientů pražské kanceláře DLA Piper tvoří významné české i mezinárodní společnosti z různých odvětví průmyslu a služeb a rovněž orgány státní správy a územní samosprávy. Podrobnější informace jsou k dispozici na www.dlapiper.com.