Hlavní navigace

Dnes končí analog ze Žižkova

[Tisková zpráva] Ve čtvrtek 30. dubna ve 23:59 bude ukončeno zemské analogové TV vysílání z vysílače Praha Žižkov. Velká část Pražanů a Středočechů bude nadále přijímat televizní signál jen digitálně. „Podle všech průzkumů jsou Pražané i Středočeši na tento krok připraveni dostatečně,“ říká národní koordinátor pro digitální vysílání Zdeněk Duspiva. Ti, kteří se na přechod dosud nepřipravili, naleznou veškeré potřebné informace na stránkách www.digitalne.tv a na bezplatné infolince 800 90 60 30. Divákům poradí i speciální upozornění, které bude po ukončení analogového vysílání zobrazeno na frekvenci, kde před vypnutím diváci naladili Českou televizi.

Sdílet

Česká republika ukončením zemského analogového TV vysílání ze Žižkova zahajuje přechod na digitální TV vysílání. Další velké vysílače budou následovat až do léta 2012, kdy bude proces dokončen. „Česká republika zahájila přechod na digitální TV vysílání jako první mezi zeměmi střední a východní Evropy. Termín dokončení přechodu, který stanovila Evropská unie na rok 2012, bychom měli určitě stihnout,“ dodal Zdeněk Duspiva.

Pražané jsou podle průzkumu NKS z konce března i podle pravidelných průzkumů Českého telekomunikačního úřadu informováni a připraveni dostatečně. „Podle mezinárodních zkušeností vždy přechod ignoruje zhruba pět procent populace, která do poslední chvíle přechod neřeší a dořeší ho teprve poté, co jim televize neběží,“ upozornil Duspiva. Na tyto „odpírače“ se zaměří informační kampaň, která bude pokračovat se zaměřením na Prahu a Střední Čechy ještě dva týdny po ukončení analogového vysílání ze Žižkova. „Kromě webových stránek www.digitalne.tv a bezplatné infolinky 800 90 60 30 bude pro nepřipravené diváky na frekvencích, kde dříve naladili Českou televizi, zobrazeno upozornění, které je odkáže na důležité informační zdroje. Pravidelně monitorujeme kapacitu anténářů i set-top-boxů v prodejnách, jsme přesvědčeni, že vyřešit přechod na digitální televizi by proto pro opozdilce měla být snadná a rychlá záležitost,“ dodal Rostislav Starý, mluvčí projektu digitalizace TV vysílání.

Vlastnímu přechodu na digitální vysílání předcházela široká diskuse a hledání shody mezi hlavními zúčastněnými stranami, zejména zástupci státu, držiteli vysílacích licencí, operátory telekomunikačních sítí, správcem kmitočtů atd. Pro koordinaci celého náročného procesu byla v květnu 2006 vládou zřízena Národní koordinační skupina pro digitální televizní vysílání v ČR (dále NKS) a ještě téhož roku došlo k vytvoření Technického plánu přechodu, který pak byl v roce 2008 aktualizován a následně vládou schválen. Na podzim roku 2008 také odstartovala informační kampaň s cílem seznámit občany s blížícími se změnami v oblasti televizního vysílání. Jejím výsledkem je, jak ověřily průzkumy na konci března 2009, vysoká informovanost občanů a fakt, že kolem 80 % Pražanů, kteří přijímají televizní signál z vysílače Praha Žižkov, již ke konci března přešlo na příjem digitálního vysílání.

Česká republika se při přípravě a realizaci přechodu na digitální TV vysílání potýká se dvěma specifiky. Terestrické vysílání přijímá výrazně vyšší procento obyvatel, než v okolních státech a navíc díky omezenému množství kmitočtů nebylo možné celý proces provést najednou. „Proto jsme zvolili tzv. ostrůvkovou metodu, která spočívá v postupném uvolňování frekvencí a přechodu na digitální vysílání po jednotlivých regionech, harmonogram přechodu určuje Technický plán přechodu,“ vysvětluje Duspiva. Žižkovský vysílač je prvním z vysílačů velkého výkonu, který přestává vysílat analogově všechny programy.

Vypínání jednotlivých vysílačů velkého výkonu bude po Praze následovat i v dalších regionech až do roku 2012. V tomto roce to budou ještě vysílače Plzeň – Krašov 30. září a Praha – Cukrák 31. října.