Hlavní navigace

Doba přenesení telefonního čísla mezi pevnými operátory by se měla zkrátit

[Tisková zpráva] Český telekomunikační úřad (ČTÚ) zpracoval návrh změny opatření obecné povahy kterým se stanoví technické a organizační podmínky pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli v souvislosti s přenositelností čísel. Tento materiál byl zveřejněn a ČTÚ vyzývá dotčené subjekty k uplatnění připomínek k tomuto návrhu.

Sdílet

Hlavním důvodem navržené změny je záměr Úřadu zkrátit dobu pro přenesení telefonního čísla v pevných sítích.

Změny se proto týkají zejména té části opatření, kde jsou popsány procesy při přenášení telefonních čísel mezi pevnými operátory. Úřad navrhuje zkrátit jednotlivé dílčí procesní doby tak, že touto úpravou dojde ke zkrácení celkové doby na nejdéle 10-ti pracovních dní i, pokud se zájemce o přenesení čísla s přejímajícím operátorem nedohodnou na pozdějším přenesení.

V této souvislosti Úřad navrhuje rovněž úpravy textu opatření tak, aby přispěly k větší srozumitelnosti v popisu jednotlivých procesů při přenášení čísel mezi pevnými operátory.

Navrhované úpravy v opatření byly provedeny v zájmu účastníků – žadatelů o službu přenesení telefonního čísla v pevných sítích a přispějí k rozvoji konkurenčního prostředí na trhu.

Celý text návrhu opatření obecné povahy naleznete zde.