Hlavní navigace

Dobírka vládne Internetu. Zaútočí platební karty?

[Tisková zpráva] Praha, 27. února 2008 – Asociace pro elektronickou komerci (APEK), nejvýznamnější autorita v elektronickém obchodě v České republice dnes zveřejnila výsledky studie Platební metody v ČR. Studie se zabývá nástroji, které lze využít pro platbu za zboží a služby v prostředí českého Internetu. Je koncipována jako příručka pro provozovatele, který hledá vhodné nástroje příjmu peněz od zákazníků ve svém e-obchodě. Informace v této studii obsažené jsou samozřejmě použitelné také pro zákazníky, instituce nabízející platební nástroje či pro každého, koho tato problematika zajímá.

Doba čtení: 1 minuta

Výsledky studie potvrzují fakt, že zatím neexistuje jediný universální platební nástroj a díky odlišnostem e-obchodů (služby, hmotné a nehmotné zboží) bude hledání jednotného řešení složité. Vzhledem ke konzervatismu zákazníků nepřekvapí zjištění, že nejrozšířenějším platebním nástrojem v ČR zůstává dobírka (platba při převzetí zboží v hotovosti). Je nabízena 97 % e-obchody a zákazníci tuto formu využívají v 70–80 % případů. V západním světě je u zákazníků dobírka až na třetím místě (kolem 12 %), preferovaným platebním metodám vévodí platební karty (kolem 80 %).

Na dalších místech se v ČR v oblasti zákaznické popularity umístil převod na účet a platba na výdejním místě. Značnou popularitu získávají poslední dobou nákupy na splátky. Se zhruba 10% podílem se umísťují platební karty a platební brány. Nabídková stana obchodníků je co se týče metod poměrně koncentrovaná, dobírku a převod na účet nabízí 97 % obchodníků, následují platby na výdejním místě (74 %), platební brány (60 %), nákup na splátky (57 %), platební a úvěrové karty (kolem 40 %).

Vzhledem k rozmanitosti platebních metod věnuje studie velký prostor popisu všech dostupných platebních nástrojů. Otázku „Která platební metoda je pro mě, jako provozovatele e-obchodu nejvýhodnější?“ zodpovídá část, věnovaná doporučení pro různé typy e-obchodů. Studie rozlišuje tři kategorie prodeje: digitální obsah, drobné zboží a služby, velké zboží. Pro každou kategorii jsou uvedena doporučení, které platební nástroje zavést/nabízet.

Ondřej Tichý z Asociace pro elektronickou komerci ke studii uvádí: „Za hlavní, nikoliv však překvapivý, závěr považujeme trvající dominanci klasických platebních nástrojů, dobírky a převodu z účtu. Jako relativně nový trend identifikujeme nákupy na splátky (také popularitu úvěrových nákupních karet), které kopírují trendy z kamenných obchodů.“ Výkonný ředitel Asociace Jan Vetyška dodává: „Pro rozhodování o implementaci platebních nástrojů je důležitý i pohled do budoucna. Za nejvýznamnější trendy budoucnosti můžeme označit nárůst popularity platebních karet, rozmach elektronických peněženek a projekty mobilních plateb. Otázkou zůstává, kdy se tyto trendy prosadí.“