Hlavní navigace

Dobročinná aukce osobností vynesla během sedmi dnů 30.605 Kč

[Tisková zpráva] Praha, 15. prosince – „POMOC MÁ MNOHO TVÁŘÍ“ - Pozvání do předvánoční internetové aukce Diakonie ČCE přijala řada výjimečných osobností české kulturní scény. Originální charitativní aukce proběhla 7.-14.12.2009 na největším českém aukčním portálu Aukro.cz. Výtěžek z vydražených osobních darů je určen na výstavbu speciální školy pro děti s kombinovaným postižením.

Sdílet

Dobročinná aukce nabídla pozoruhodnou kolekci osobních věcí významných osobností. Největší zájem byl o pamětní prsten MISS Michaely Maláčové, závodní tretru Barbory Špotákové, golfovou hůl Jiřího Bartošky, koncertní šátek Pavla Šporcla nebo uměleckou fotografii Velehradu – dar hudebníka Jiřího Pavlici. Celkem vynesla tato týdenní aukce, jež startovala na symbolické 1,– Kč, částku 30.605,– Kč.

Cílem nebylo shromáždit sbírku luxusních, drahých předmětů. Snažili jsme se od všech 14 zúčastněných osobností a skupin získat byť jen drobnou věc, ke které mají osobní vztah. Obdobný přístup symbolizuje i snahu Diakonie ČCE – dávat kus ze sebe, a přitom zůstat sám sebou…

Kam výtěžek aukce směřuje?
Diakonické středisko v Merklíně u Přeštic provozuje speciální školu, kterou navštěvují žáci s těžkým kombinovaným postižením ve věku od 5 do 26 let. Středisko řeší kromě provozu školy a její nutné přestavby celou řadu služeb sociální péče: stacionář a chráněné bydlení pro zdravotně postižené, pečovatelské a odlehčovací služby apod.

Naším hlavním úsilím je pomáhat klientům postavit se na vlastní nohy, aby mohli plnohodnotně žít svůj život. Jedním ze zdrojů přímého financování pomoci jsou i benefiční akce. „Upřímné díky patří všem známým osobnostem, jež se touto cestou rozhodly pomoci dětem a dospívajícím s těžkým postižením, o které naše škola dlouhodobě pečuje a rozvíjí jejich potřebné dovednosti“, říká ředitelka školy Mgr. Ivana Kováčová.

O Diakonii
Diakonie Českobratrské církve evangelické, jedna z největších nestátních organizací v ČR, slaví v letošním roce již 20. výročí obnovené činnosti. Celorepublikově poskytuje sociálně zdravotní a vzdělávací služby – pomáhá tisícům klientů v rozličných životních situacích – od rané péče, pomoci rodinám s dětmi s postižením, přes provoz nízkoprahových klubů pro mládež až po seniorská zařízení či hospic pro umírající.

Diakonie ČCE poskytuje služby na více než 40 místech po republice. Pracuje zde přes 1500 zaměstnanců a cca. 260 dobrovolníků. Diakonie ČCE dnes nabízí 123 registrovaných sociálních služeb. Kromě samotných dárců a společnosti Aukro s.r.o. aukci podpořila také Britská obchodní komora a Asociace.BIZ.

Všem dražitelům upřímně děkujeme!