Hlavní navigace

Krycí jméno Bedrník – hrabě Zdeněk Bořek Dohalský v cyklu Neznámí hrdinové – 3. 1. 2011

[Tisková zpráva] Hrabě Zdeněk Bořek Dohalský se přihlásil k ideálům demokratické republiky, stal se blízkým spolupracovníkem T. G. Masaryka a za okupace se zapojil do odboje. Vypráví o něm nový dokument z cyklu Neznámí hrdinové – Pohnuté osudy v pondělí 3. 1. 2011 na ČT2 od 21:15 hodin.

Sdílet

Hrabě Zdeněk Bořek Dohalský se narodil na počátku 20. století jako nejmladší syn do rodiny pocházející ze starobylého českého šlechtického rodu. Po převratu v roce 1918 se Dohalští přihlásili k projektu demokratické republiky, ačkoliv zrušila šlechtické tituly a historickou nobilitu připravila pozemkovou reformou dokonce o část majetku. Dohalští patřili dokonce k blízkým spolupracovníků prvního prezidenta T. G. Masaryka a své vlastenectví nezapřeli ani v těžkých dobách nacistické okupace. Do odboje se zapojila celá rodina, včetně Zdeňka Dohalského. Mladý šlechtický odbojář si vybral krycí jméno Bedrník, což byl pseudonym slavné románové postavy kavalíra, který za Francouzské revoluce zachraňoval životy pronásledovaných lidí.

Odbojová činnost byla však prozrazena a následovala krutá odplata nacistů. Dva starší bratři Zdeňka Dohalského byli umučeni v koncentračních táborech. „Bedrník“ sám byl také zatčen, uvězněn a v únoru 1945 na přímý rozkaz vrchního velitele SS reichsführera Heinricha Himmlera popraven.

„Byl představitelem české šlechty, která se přihlásila k ideálům Masarykovy republiky, přestože právě ona neuznávala šlechtické predikáty. Dohalští však svou věrností vlasti a danému slovu zůstali šlechtici v pravém slova smyslu až do smrti,“ říká režisér a scenárista Ivan Stehlík.

Kamera Pavel Blažek, dramaturg Aleš V. Poledne, vedoucí výroby Helena Veselá. Cyklus Neznámí hrdinové – Pohnuté osudy vzniká v Redakci aktuální publicistiky, vedoucím projektu je Čestmír Franěk. Repríza dokumentu Krycí jméno Bedrník na ČT2: 6. 1. v 01:45 (po půlnoci) a na ČT24 8. 1. v 03:57 hod. (po půlnoci)

www.ceskatele­vize.cz/program