Hlavní navigace

Dohoda o dokončení rekonstrukce historické budovy Českého rozhlasu je na světě

[Tisková zpráva] V budově Českého rozhlasu na pražských Vinohradech byla včera, 25. října 2010, zástupci Českého rozhlasu (ČRo) a sdružením zhotovitelů OHL ŽS a Hochtief podepsána dohoda o termínu dokončení rekonstrukce historické budovy veřejnoprávního rozhlasu na Vinohradské 12. Zaměstnanci rozhlasu, ale i návštěvníci se mohou na kompletně zrekonstruovanou historickou budovu včetně největšího nahrávacího studia 1, do kterého se vejde kompletní více než stočlenný rozhlasový symfonický orchestr, těšit již za šest měsíců. Stavba v celkové hodnotě 620 mil. Kč bude dokončena zhotovitelem do konce dubna 2011. Shodli se na tom prozatímní ředitel ČRo Peter Duhan, Josef Martinovský, člen představenstva OHL ŽS a Ivan Havel, obchodní ředitel a člen představenstva Hochtief.

Sdílet

První etapa rekonstrukce slavné budovy na Vinohradské ulici proběhla již v letech 2004 a 2005. Druhá – svým rozsahem výrazně významnější – etapa byla zahájena v září 2007. Po zpřístupnění recepce a administrativní části historické budovy Českého rozhlasu v červenci 2009 se podle slov prozatímního ředitele ČRo Petera Duhana dostala stavba kvůli dlouhodobě kumulovaným a bývalým vedením rozhlasu neřešeným problémům do patové situace, která nakonec vyvrcholila mj. i odvoláním tehdejšího generálního ředitele ČRo Václava Kasíka. „Jsem velmi rád, že se novému – byť prozatímnímu – vedení ČRo a našim společným vyjednávacím týmům podařilo otupit ostré hrany a že jsme nakonec po všech peripetiích dosáhli dohody, která situaci odblokovala a která umožní dokončení rekonstrukce historické budovy tak, aby opět byla perlou architektury na pražských Vinohradech,“ říká Peter Duhan.

Vedle termínu dokončení rekonstrukce je součástí dohody také definitivní výše ceny za předmětné dílo. Obě strany se zavázaly ke stvrzení konečné podoby dokumentace, podle níž bude smlouva o dílo naplněna. Současně se vyřešila otázka sporných prací s tím, že v souladu s legislativou se oprávněná část stala součástí ceny. Z jednání vyplynula rovněž konečná hodnota, jež zůstává předmětem soudního sporu.

Po kompletním dokončení rekonstrukce na konci dubna 2011 tak na pražských Vinohradech vyroste ucelený rozhlasový komplex ohraničený ulicemi Vinohradská, Balbínova a Římská. Ten bude zároveň důstojným sídlem Českého rozhlasu jako moderního, dynamicky se rozvíjejícího a technologicky vyspělého média veřejné služby 21. století.

Historická budova Českého rozhlasu na Vinohradské 12, která několikrát v českých dějinách sehrála významnou roli, byla postavena v letech 1929 – 1932 původně pro Ředitelství pošt a telegrafů a Československý rozhlas. I proto bylo tehdejším hlavním investorem stavby Ministerstvo pošt a telegrafů. Československý rozhlas oficiálně zahájil svou činnost v této funkcionalistické budově 10. prosince 1933, zahájení bylo tehdy spojeno s oslavami desetileté činnosti rozhlasu. Jako celek přešla budova do majetku Československého rozhlasu kolem roku 1935. Přístavba v Balbínově ulici pak byla dokončena v roce 1951. Ačkoliv v průběhu dalších let byly v interiéru i na exteriérech budovy učiněny některé dílčí úpravy, stávající rekonstrukce této kulturní památky nemá v minulosti obdoby.