Hlavní navigace

Pomozte dětem – dokumentární cyklus ČT Kde peníze pomáhají 2009

[Tisková zpráva] Přes patnáct milionu korun zaslali diváci České televize na konto Pomozte dětem v desátém ročníku jeho existence. Tato dlouhodobá celonárodní sbírka České televize a Nadace rozvoje občanské společnosti podporuje znevýhodněné a ohrožené děti. Peníze, které vloni oblíbené Kuře vybralo, pomáhají dětem v 90 specializovaných domovech, náhradních rodinách či zájmových zařízeních v celé republice.

Sdílet

Cyklus dokumentů České televize Kde peníze pomáhají bude pravidelně od 18. ledna do 11. května každou neděli po odpolední pohádce na ČT1 informovat diváky o tom, jak bylo naloženo s 15 246 369 Kč, které po celý rok na konto sbírky Pomozte dětem posílali.

Sedmnáct dokumentárních filmů cyklu, který se na obrazovce ČT objevuje již od roku 2002, prezentuje projekty podpořené z výnosu sbírky Pomozte dětem v roce 2008. Prostřed­nictvím konkrétních příběhů diváci nahlédnou do osudů dětí žijících mimo vlastní rodinu, dětí týraných, zneužívaných a zanedbávaných, dětí s tělesným a duševním nebo smyslovým postižením, s vývojovými a výchovnými problémy i dětí ohrožených různými formami závislosti. Dokumenty představí i ty, kteří se o děti starají a snaží se o zlepšení jejich života.

V úvodním díle se seznámíme s projektem Českého helsinského výboru na posílení práv a postavení dětí odsouzených rodičů – v neděli 18. ledna 2009 na ČT1 od 13:55 hod. Zaměřuje se na pomoc obnovit a zlepšit prostřednictvím asistovaných návštěv a individuálních konzultací vzájemné vazby v rodinách dětí vězněných rodičů. Projekt byl ve výběrovém řízení 10. ročníku sbírky Pomozte dětem podpořen částkou 142 936 Kč.

Další díly představí mj. práci těchto občanských sdružení: Okamžik z Prahy 4, jež se snaží o podporu lidí se zrakovým postižením, Úsměvy z Brna pomáhajícího lidem s Downovým syndromem a jejich rodinám, Jasněnka z Uničova, jehož hlavním posláním je dlouhodobé zlepšování kvality života osob se zdravotním postižením a jejich integrace do společnosti, litvínovského Porozumění, které podporuje rodiny s handicapovanými dětmi či českobudějovického střediska Společnosti pro ranou péči, jehož posláním je poskytovat terénní služby rané péče, podporu a pomoc rodinám, ve kterých vyrůstá dítě se zrakovým či kombinovaným postižením v raném věku. Dále ukáže práci církevních organizací jako např. ostravského střediska Diakonie Českobratrské církve evangelické, které se věnuje sociální a pastorační péči a podpoře matkám s dětmi v krizi, či Slezské diakonie z Českého Těšína, poskytující sociální a sociálně zdravotní služby potřebným lidem na základě křesťanských hodnot.

Režiséry dokumentů Kde peníze pomáhají 2009 jsou Aleš Sobotka, Karel Čtveráček a Štěpán Kačírek, dramaturgem cyklu je Jan L. Potměšil, vedoucím výroby František Seidl.

Více informací ke sbírce Pomozte dětem naleznete na www.pomoztedetem.cz