Hlavní navigace

Doplnění tiskové zprávy z 9. zasedání RRTV

[Tisková zpráva] Rada po vyjádření účastníka projednávala správní řízení ve věci možného porušení § 31 odst. 3 zákona č. 231/2001 Sb., odvysíláním pořadu 1. zprávy, respektive reportáže o soutěži Vesnice roku, dne 14. srpna 2007 od 19:00 hodin na programu Prima televize. Rada ve věci hlasováním nepřijala žádné usnesení.

Sdílet

Členové Rady Dalibor MATULKA a Daniel NOVÁK uplatňují své společné rozdílné stanovisko ve smyslu ustanovení § 8 odst. 4 zákona čís. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění změn, k rozhodnutí Rady nevydat provozovateli FTV Prima, spol. s r. o., upozornění na porušení ustanovení § 31 odst. 3 citovaného zákona, přijatému na 9. zasedání dne 6.5.2008 (bod čís. 20):

Reportáž o soutěži „Vesnice roku“, odvysílaná v pořadu „Zprávy“ dne 14. srpna 2007 od 19:00 h na programu Prima televize, byla neobjektivní a nevyvážená. Pomník postavený na památku obětí války, jehož součástí jsou reliéfy tří význačných politiků tehdejšího období, T. G. Masaryka, E. Beneše a J. V. Stalina, byl televizí chybně označován jako Stalinův památník, přičemž stejně nesprávná by byla i označení Masarykův památník, či Benešův památník. V bulvární snaze o atraktivnost se Prima televize necitlivě postavila k dobovým kontextům vzniku památníku a jeho dnešní funkci, přičemž oslovením náměstka ministra pro místní rozvoj se pokusila ovlivnit (a patrně také ovlivnila) hodnocení v celostátním kole soutěže, čímž byla poškozena obec Studenec. Radě, jakožto orgánu aplikace práva, a jejím jednotlivým členům nepřísluší rozhodovat pod vlivem subjektivního politického hodnocení historických osobností, nýbrž z právního hlediska hodnotit dodržování zásad objektivnosti a vyváženosti ve zpravodajských pořadech; nevydáním upozornění se podle našeho názoru Rada nevypořádala s posuzovanou relací v souladu se zákonem.