Hlavní navigace

Dřívější lídři ztrácejí pozice v hodnocení e-readiness agentury Economist Intelligence Unit pro rok 2008

[Tisková zpráva] DUBLIN, Irsko: Letošní ročník každoročně publikovaného žebříčku připravenosti největších světových ekonomik na e-byznys, který sestavuje Economist Intelligence Unit ve spolupráci s IBM Institute for Business Value, přinesl následující zjištění:

Sdílet

  • Spojené státy jsou nyní na špičce žebříčku a těsně je následuje Hongkong.
  • V Dánsku a dalších evropských lídrech ICT se digitální pokrok zpomaluje.
  • Digitální propast mezi zeměmi na horních a spodních příčkách se stále zužuje, avšak pomaleji.

Celkově se dá říci, že tzv. e-readiness se v globálním měřítku zvyšuje. Průměrné skóre e- readiness 70 zemí v letošním žebříčku vzrostlo na 6,39 (na stupnici od 1 do 10), což je nárůst proti hodnotě 6,24 v roce 2007. Celkový pokrok však skrývá určité propady některých zemí, a to zejména v první desítce. Dánsko po čtyřech letech na pozici nejvyspělejší světové země z hlediska připravenosti na e-byznys propadlo o čtyři místa, stejně jako Švýcarsko. Podobně se o tři místa propadlo Finsko a v první desítce jej nahradilo Rakousko. Globálním lídrem z hlediska e-readiness jsou nyní Spojené státy s výsledkem 8,95, za nimiž těsně následuje Hongkong, který postoupil o dvě místa.

Mezera mezi těmi, kteří „mají,“ a těmi, co „nemají,“ se v letošním žebříčku opět zúžila, což je příslibem zmenšování digitální propasti mezi rozvinutými a rozvojovými zeměmi. Zúžení však bylo podstatně menší než v předchozích letech. Země s nejnižším indexem e-readiness nezaznamenaly žádný nárůst svého skóre (i když jich většina své skóre zlepšila), a to zčásti kvůli zhoršení nebo jen mírnému zlepšení jejich podnikatelského prostředí. Zlepšování konektivity v některých rozvojových zemích, zejména v Latinské Americe, je také příliš pomalé.

Economist Intelligence Unit od roku 2000 každoročně publikuje žebříček připravenosti největších světových ekonomik na e-byznys. Používá přitom model vyvinutý společně s IBM Institute for Business Value. „E-readiness“ země je vyjádřením jejího prostředí z hlediska e -byznysu, což je souhrn faktorů, jež naznačují, jak otevřený je daný trh vůči internetovým příležitostem. Čím dál větší měrou také zohledňuje, jak jednotlivci a firmy spotřebovávají digitální zboží a služby.

Naše letošní analýza identifikuje několik vedoucích principů, které mohou političtí činitelé využít při vyhodnocování příležitostí pro rozvoj e-readiness jejich zemí:

  • Nechat trh, ať to vybuduje… Konkurenční telekomunikační a internetové trhy jsou v budování sítí a nalézání dostupných cenových nabídek pro spotřebitele efektivnější než vlády.
  • Ale zasáhnout, je-li třeba. Vlády musí zároveň zajistit, aby si investice našly cestu do méně atraktivních segmentů společnosti, například do venkovských a chudých komunit, které poskytovatelé služeb při slepém sledování požadavků trhu opomíjejí.
  • Vést příkladem. V chudších zemích by se vlády měly snažit jako první zavádět digitální postupy, které potom budou moci ostatní organizace a jednotlivci napodobit.
  • Nedělat všechno. Vlády musí prosazovat digitální rozvoj, financovat vlastní ICT infrastrukturu, citlivě regulovat a povzbuzovat ostatní k přijímání nových technologií – což je poměrně složité.
  • Vytrvat. Jak ukazují letošní výsledky, je velice snadné zaostat ve sledování strategičtějších digitálních cílů a ztratit tak výhodu získanou budováním sítí a komunit.

Známky e-readiness vycházejí téměř ze stovky kvantitativních a kvalitativních kritérií uspořádaných do šesti samostatných kategorií. Těmito šesti kategoriemi jsou konektivita a technologická infrastruktura (20% váha v modelu), podnikatelské prostředí (15 %; devět zde použitých kritérií shrnuje 70 ukazatelů vycházejících z hodnocení podnikatelského prostředí agentury Economist Intelligence Unit), společenské a kulturní prostředí (15 %), právní a politické prostředí (10 %), vládní politika a vize (15 %), přijímání technologií spotřebiteli a firmami (25 %).

Více informací o metodice naleznete v pdf formátu na: http://www.ei­u.com/sponsor/ib­m/e-readinessrankin­gs2008