Hlavní navigace

Dynavix – bezpečná navigace

[Tisková zpráva] Praha, 15. listopadu 2010 – Společnost Dynavix a.s., výrobce navigačních systémů oznamuje oficiální spuštění portálu BEZnehody.cz., jehož je jedním z hlavních partnerů.

Sdílet

BEZnehody.cz je nově vznikající informační web portál s aktuálními informacemi o rizikových křižovatkách a úsecích českých silnic. A nejen to. Kromě vlastní databáze rizikových míst a návodu jak tímto místem bezpečně projet i na co si dát pozor, má každý návštěvník portálu k dispozici další informace a rady z oblasti bezpečnosti silničního provozu.

Portál BEZnehody.cz vznikl v rámci projektu „ECODrive – Hospodárně a bezpečně  na silnici“ společ­nosti CE Solutions a to v rámci akčního plánu Evropské charty bezpečnosti silničního provozu „25 000 lives to save“. S jeho vývojem se do projektu postupně zapojili další, neméně významní partneři: Ministerstvo dopravy oddělení BESIP, Policie ČR, Allianz pojišťovna, Fakulta dopravní ČVUT v Praze a společnost FT Online.

Na rozdíl od jiných, na internetu dostupných map, které zobrazují jen místa se zvýšenou nehodovostí či místa s tragickým průběhem nehod, funguje portál BEZnehody.cz jako výukový. Řidič je podrobně seznámen s rizikovým místem a je mu poskytnut návod jak místem bezpečně projet bez vzniku dopravní nehody. Aktivně tak působí, na předcházení dopravních nehod, nikoli na objíždění nehodových míst. Portál BEZnehody.cz poskytuje prostor i pro další osvětové a výukové materiály z  oblasti bezpečnosti silničního provozu, rady a tipy pro řidiče, statistiky dopravní nehodovosti, výsledky výzkumů, preventivně-bezpečnostní akce pořádané v rámci ČR a další.

Nejdůležitější funkce portálu BEZnehody.cz se paradoxně  nachází mimo něj a přitom je jeho nedílnou součástí. Kompletní  databáze rizikových míst je nyní  implementována v navigačních přístrojích Dynavix jako další vrstva POI (body zájmu). Aktivací této funkce je řidič s předstihem upozorňován na blížící se rizikové místo, čímž dochází ke zvýšení jeho pozornosti k okolnímu provozu a snížení rychlosti jízdy. To má příznivý dopad na zkrácení brzdné dráhy v případě hrozícího nebezpečí. Již pouhé zvýšení pozornosti řidiče před takovým místem má značný přínos ve snížení nehodovosti a počtu zmařených lidských životů. 

Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.  Váš prohlížeč možná nepodporuje zobrazení této zprávy.

Účelový web portál BEZnehody.cz již nyní obsahuje databázi čítající přes 800 rizikových míst na silnicích ČR, do níž mohou dále přispívat všichni řidiči a to jak přímou fotodokumentací místa, zadáním místa v mapě na stránkách portálu, tak i jeho ohlášením na určenou adresu – krizovatky@bez­nehody.cz. Další možností je zadání rizikového místa prostřednictvím uživatelské sekce www stránek Dynavix (http://www.dy­navix.cz/rizi­kova-mista.html).

Naplňování od­borného obsahu portálu informacemi o rizikových místech a garance vysoké odborné úrovně poskytovaných informací je zajištěna dohodou mezi Fakultou dopravní ČVUT v Praze a společností CE Solutions, která portál provozuje. Fakulta dopravní předpokládá využití možností portálu jak ve své projektově orientované výuce, tak i v oblasti možného rozšíření svých doplňkových aktivit. V nejbližší době je plánováno zavedení nabídky dopravních úprav rizikových míst provozovatelům takových komunikací prostřednictvím on-line zabezpečeného přístupu. Kromě popisu rizikových faktorů v daném místě tak bude k dispozici i popis možného návrhu zlepšení problémové lokality. V rámci výuky plánuje fakulta dopravní využití informačního potenciálu portálu např. v předmětech Analýza a prevence silničních nehod, Bezpečnost na místních komunikacích či Bezpečnostní audit v dopravě.

Portál BEZnehody.cz nabízí široké mož­nosti v oblasti prevence silničních nehod. Svým potenciálem ve zkvalitnění a zjednodušení komunikace mezi odborníkem, provozovatelem silniční komunikace a řidičem přispívá k aplikaci lepších dopravních řešení, zvýšení plynulosti dopravy, a tedy ke zvýšení bezpečnosti v rizikových místech silniční sítě České republiky.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).