Hlavní navigace

E-spis od ICZ již spolupracuje s datovými schránkami

[Tisková zpráva] (Praha, 27. května 2009) – Společnost ICZ a.s., významný dodavatel integrovaných softwarových a síťových řešení, oznámila, že úspěšně otestovala funkcionalitu spisové služby e-spis s informačním systémem datových schránek. Jejich vzájemná spolupráce byla ověřena v reálném prostředí úřadu městské části Praha 13 jako součást pilotního provozu informačního systému datových schránek.

Sdílet

Od 1. července 2009 vstupuje v účinnost zákon č. 300/2008 Sb. upravující použití datových schránek a elektronickou manipulaci s dokumenty. Na jeho základě musí orgány veřejné moci, právnické osoby zřízené zákonem a právnické osoby zapsané v obchodním rejstříku komunikovat s úřady prostřednictvím nově vzniklého elektronického systému datových schránek.

Každý subjekt (úřad, právnická osoba atd.) bude přitom obvykle disponovat pouze jednou datovou schránkou a třídění dokumentů v rámci organizace bude řízeno vnitřním spisovým řádem. Pro správné fungování distribuce zpráv ke konkrétním zodpovědným pracovníkům je proto nezbytné plné propojení informačního systému datových schránek (ISDS) s elektronickou spisovou službou.

E-spis ověřen v reálných podmínkách
Úspěšné ověření komunikace spisové služby e-spis od společnosti ICZ s informačním systémem datových schránek proběhlo v těchto dnech přímo v reálných podmínkách koncového zákazníka městské části Praha 13, který byl zároveň prvním úřadem, kde byl systém e-spis v roce 2004 implementován.

Cílem testovacího provozu bylo ověření funkčnosti a použitelnosti aplikačního rozhraní ISDS a prověření navržených pracovních postupů a aplikačních změn ve spisové službě e-spis právě v souvislosti se zpracováním datových zpráv. Zvláštní důraz při návrhu a realizaci nových funkcí e-spis byl kladen na ergonomii a efektivnost práce běžných uživatelů.

„Výsledek testovacího provozu nebyl překvapením a byl dán na straně jedné dlouholetou zkušeností společnosti ICZ na poli dodavatele spisových služeb a na straně druhé nemalému úsilí Ministerstva vnitra ČR jakožto vlastníka systému ISDS, které věnovalo návrhu a vybudování systému ISDS,“ hodnotí proces ověření vzájemné funkcionality Jiřina Kaprálková, vedoucí odboru informatiky, MČ Praha 13 a dodává: „Jak systém ISDS, tak spisová služba e-spis naplnily očekávání a projevily svou životaschopnost ve vztahu ke zpracovávání datových zpráv.“

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).