Hlavní navigace

E-vize pro státní správu a samosprávu zaplní na veletrhu INVEX celý pavilon

[Tisková zpráva] Brno, 24. července 2008 – Jednou z hlavních součástí doprovodného konferenčního programu veletrhu INVEX bude v letošním roce projekt E-vize určený pro státní správu a samosprávu. E-vize se uskuteční v prvních dvou odborných dnech veletrhu (6. a 7. října) v pavilonu G1, a to ve spolupráci s Ministerstvem vnitra ČR, pod záštitou ministra Ivana Langera a náměstka ministra Zdeňka Zajíčka. Dále pak projekt podpoří Evropská unie jako přípravu na předsednictví ČR v EU. Organizátorem projektu jsou Veletrhy Brno, a.s.

Sdílet

V hlavní roli e-Government
Letošní rok je a bude pro celou státní správu a samosprávu klíčový s ohledem na zahájení čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie. Řada projektů v oblasti e-Governmentu a Smart Administration bude realizována právě díky těmto fondům. „Jsme rádi, že budeme mít příležitost představit na veletrhu INVEX plány Ministerstva vnitra, dalších ministerstev a úřadů i Rady vlády pro informační společnost při transformaci veřejné správy. Věříme, že Vás přesvědčíme o tom, že se nám podaří přepnout veřejnou správu z režimu offline do režimu online,“ poodhaluje záměry Ministerstva vnitra ČR na letošním INVEXu Ministr vnitra ČR Ivan Langer.

Hlavním cílem pak je představit vize vlády v oblasti rozvoje informační společnosti zástupcům veřejné správy a odborné veřejnosti a prezentovat strategii, jak pomocí informačních a komunikačních technologií změnit veřejnou správu tak, aby byla občanovi plnohodnotným partnerem využívajícím tyto technologie pro svůj růst a posílení konkurenceschop­nosti.

Čtyři přednáškové sály nabídnou široké spektrum aktuálních témat V pavilonu G1 brněnského Výstaviště budou moci účastníci z řad představitelů státní správy a samosprávy spolu s odbornou veřejností detailně rozebrat zejména následující tematické okruhy:

  • základní registry a identifikace
  • univerzální kontaktní místo
  • zaručená a bezpečná elektronická komunikace
  • digitalizace datových fondů a jejich archivace
  • služby pro informační společnost
  • předsednictví ČR v Evropské unii
  • projekty v oblasti samospráv

Zatímco úvodní den (pondělí 6.10.) bude ihned po zahájení projektu E-vize pro státní správu a samosprávu premiérem Mirkem Topolánkem a ministrem vnitra Ivanem Langerem hlavním tématem  – pod taktovkou ministerstva vnitra – Strategie rozvoje služeb pro „informační společnost“ v ČR na období 2008 –2012, v úterý 7.10. se konference zaměří na jednotlivé oblasti služeb pro informační společnost. Své konkrétní vize tak budou moci představit jednotliví ministři: téma e-justice ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil, e-finance ministr financí Miroslav Kalousek, e-školství ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška a e-health ministr zdravotnictví Tomáš Julínek, diskusí se zúčastní rovněž 1. náměstek ministra pro místní rozvoj Milan Půček.

E-justice samostatně
Nejvíce vidět však bude během úterka téma e-justice. Pod názvem Zabraňme únikům informací z policejních a justičních spisů se uskuteční v samostatném konferenčním sále. Hlavními tematickými okruhy budou

  • elektronické trestní řízení na policii a v justici
  • elektronická podání na soudy
  • počítačové rozpoznávání hlasu v justici, advokacii a policii

Kromě hlavního přednáškového sálu a konferenčního sálu, určeného pro e-justice, budou k dispozici ještě další dva konferenční prostory vyhrazené komerčním prezentacím. Na ploše mezi přednáškovými sály navíc bude možné shlédnout prezentace jednotlivých krajů a ministerstva vnitra.