Hlavní navigace

Využití konceptu ECDL na středních a základních školách

[Tisková zpráva] To, že mnohé děti dokážou ovládat počítač výrazně lépe než jejich rodiče, je dnes relativně běžné. Problém, se kterým si dlouze lámeme hlavu, vyřeší dvojím kliknutím myši či zmáčknutím správné klávesy, dokážou najít ztracené soubory, o nichž jsme se domnívali, že je už nikdy nedohledáme. Na základních a středních školách v současné době probíhá velmi intenzivní počítačová výuka, která díky konceptu ECDL může být korunována získáním takzvaného řidičáku na počítač.

Sdílet

Mezinárodního konceptu ECDL využívá v rámci výuky informatiky stále více středních i základních škol. Na ECDL testy mají žáci a studenti na těchto školách možnost se připravovat obvykle v rámci volitelných předmětů, které zpravidla bývají rozloženy do dvou let. Pedagogové působící na školách, kde je koncept ECDL při výuce využíván, se shodují na tom, že možnost získání certifikátu je pro žáky významným motivačním faktorem. „Tak, jak školy, jejichž obory vzdělání to vyžadují, doporučují či nařizují žákům, aby si „udělali” řidičský průkaz na traktor či automobil nebo svářečský průkaz, měla by většina škol bez ohledu na obor vzdělání doporučit svým žákům, aby se nechali se testovat za účelem získání Osvědčení ECDL Start či Certifikátu ECDL a tudíž získali řidičák na PC,“ říká Oldřich Jankovič ze Soukromé střední odborné školy manažerské a zdravotnické, který vysvětluje, že žáci vlastně jen využijí toho, co umí z výuky IKT, a zúročí své znalosti a dovednosti při testech ECDL. „Samozřejmě nelze očekávat stoprocentní úspěšnost žáků při všech testech, ale již samotná účast na testech může vést k touze více se věnovat problematice IKT. Pokud žák neuspěje v některém z modulů ECDL, může zkoušku opakovat, což zvýší jeho šance na úspěch. Navíc škola může pořádat přípravné kurzy a konzultace – vhodné pro žáky s potřebou dalšího procvičení nebo s cílem se dané problematice hlouběji věnovat,“ podotýká Jankovič a poukazuje na to, jaké výhody má získání „řidičáku“ pro žáky samotné: „Certifikát ECDL žákovi zvyšuje šance na uplatnění se na trhu práce a zajisté bude většinou zaměstnavatelů chápán jako větší uznání jejich dovedností, než samotná známka z IKT na vysvědčení.“

Pozitivní zkušenosti s využíváním konceptu ECDL na školách potvrzuje mimo jiné také Petr Plachý, bývalý ředitel základní školy v Pelhřimově, kde výuku tohoto předmětu inicializovali dokonce samotní žáci. „S nápadem zkusit si test ECDL přišli sami žáci na začátku devátého ročníku. Předmět informatika se v naší škole vyučoval již od šestého ročníku formou volitelného předmětu. Žáci uměli pracovat v textovém editoru, v tabulkovém procesoru, používali elektronickou korespondenci a využívali internet,“ uvádí Petr Plachý a dodává: „V rámci zájmové činnosti školy jsme v říjnu otevřeli kroužek Příprava na testy ECDL, kde jsme žáky seznámili s konceptem ECDL, požadavky jednotlivých modulů a naučili žáky pracovat s programem PowerPoint, který tvořil čtvrtý modul pro získání certifikátu ECDL Start. V květnu příštího roku jsme úspěšně otestovali první skupinu 12 žáků.“ Na slavnostním ukončení školního roku v tělocvičně školy pak předávali některým žákům, kteří ukončili povinnou školní docházku, kromě vysvědčení také certifikát ECDL Start. „Osobně se domnívám, že tento systém používaný jako určitý doplněk výuky informatiky přináší objektivní hodnocení znalostí a dovedností žáků v oblasti počítačové gramotnosti a učitelům kvalitní zpětnou vazbu jejich vzdělávacího působení,“ hodnotí zkušenosti s ECDL Petr Plachý.

To, že zařazení konceptu ECDL do výuky má svá pozitiva nejen pro žáky a studenty, říká Petr Brož z Gymnázia v Chebu, které má s konceptem jen ty nejlepší zkušenosti a jehož studenti dosahují při testování dokonce stoprocentní úspěšnosti. „Z hlediska vyučujícího jsou Testy ECDL velmi „pohodovým“ předmětem. Nemusí vymýšlet žádné plány, protože existuje veřejně dostupný mezinárodně jednotný a závazný Sylabus ECDL, kde jsou podrobně vypsány všechny požadavky ke každému za sedmi modulů – oblastí počítačové gramotnosti. Jediné, co tedy musí učitel promyslet, je pořadí, v jakém testy skládat, resp. jak sladit jednotlivé testy s náplní výuky,“ říká Brož a zároveň podotýká, že procesní pravidla konceptu ECDL jsou velmi tvrdá a nelze je prakticky obejít. Díky tomu jsou tyto výsledky skutečně objektivní a odpovídají realitě i mezinárodním standardům.

Více o ECDL:
Koncept ECDL (v mimoevropských zemích označován jako ICDL) vznikl v západní Evropě jako reakce na problémy spojené s prudkým rozvojem informačních technologií. Bylo třeba definovat pojem počítačová gramotnost a stanovit objektivní minimum znalostí, které člověk potřebuje, aby mohl informační technologie, zejména výpočetní techniku a její programové vybavení, úspěšně a efektivně využívat.

Přínos konceptu ECDL spočívá v tom, že předkládá mezinárodně uznávanou, objektivní a standardizovanou metodu pro ověření počítačové gramotnosti pomocí praktických testů.

Úspěšní absolventi ECDL testů získají doklad o dosažení mezinárodně uznávané kvalifikace pro práci s počítačem – ECDL Certifikát, který je v rámci států Evropské unie doporučen a používán jako standard základní počítačové vzdělanosti. Tento certifikát deklaruje, že jeho držitel úspěšně absolvoval mezinárodní testy a aktivně zvládá základní praktické dovednosti pro všestrannou a efektivní práci s počítačem. Je určen pro běžné uživatele, u kterých se nepředpokládá předchozí hlubší vzdělání ani znalosti z oblasti počítačové techniky.

Jednotný, standardizovaný a objektivní způsob testování základních počítačových znalostí uživatelů výpočetní techniky, který ECDL koncept představuje, se rychle stává standardem nejen v mnoha zemích Evropy, ale i v zámoří. Řada významných společností, jako například Henkel, Shell, Volvo, Siemens, IKEA, řada bank v Anglii, Irsku, Dánsku, Norsku a Švédsku či některé telekomunikační firmy, např. Nortel, integrovaly ECDL do vzdělávacích programů svých zaměstnanců. Také Česká republika se může pochlubit řadou ekonomicky uvažujících firem, organizací i institucí, které přijaly koncept ECDL jako jeden ze základních nástrojů v oblasti počítačového vzdělávání a personální politiky.

Více informací naleznete na www.ecdl.cz nebo na www.ecdl.org.

Více o ČSKI:
Licenci k šíření ECDL konceptu v České republice získala Česká společnost pro kybernetiku a informatiku, člen CEPIS, a to 2. 6. 1999. Je to nezisková organizace, která ručí za kvalitu ECDL testování v ČR a vydává ECDL Certifikáty. Více na www.cski.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).