Hlavní navigace

ECOENERGY sdružuje pod hlavičkou AdActive nejvýznamnější české weby o energetice a ekologii

[Tisková zpráva] Česká mediální agentura AdActive představuje nové uskupení internetových projektů ECOENERGY, které vzniklo spoluprací nejčtenějších českých webů o energetice a ekologii. Nový balíček je určen zadavatelům on-line reklamy z řad mediálních agentur, internetových obchodů a firem.

Sdílet

ECOENERGY je novým sdružením webů s energetickou a ekologickou tématikou, které se detailně věnují otázce úspor energií, obnovitelných zdrojů, ekologie a alternativní dopravy. Pod značkou ECOENERGY najdou inzerenti řadu etablovaných projektů, jako je nejčtenější magazín o úsporách energií Nazeleno.cz (www.nazeleno­.cz), vysoce hodnocený portál o životním prostředí Ekolist.cz (www.ekolist.cz) nebo časopis o dění v oblasti alternativní dopravy Hybrid.cz (www.hybrid.cz). Tyto weby dále doplňují projekty Energetika.cz (www.energeti­ka.cz), CenyEnergie.cz (www.cenyener­gie.cz) nebo Ekobydlení.eu (www.ekobydle­ni.eu).  

V prostředí českého internetu nabízí jednotlivé magazíny pod značkou ECOENERGY unikátní cílovou skupinu, která je prostřednictvím agentury AdActive k dispozici veškerým zadavatelům internetové reklamy. Petr Ott z agentury AdActive to komentuje: „Zájem zadavatelů reklamy o weby s energetickou a ekologickou tématikou neustále roste. Značka EcoEnergy dnes představuje největší inzertní uskupení v této oblasti na českém trhu, zadavatelům je k dispozici pod jednotnou cenou a se standardizovanými formáty inzerce.“ 

Vydavatelé magazínů pod značku ECOENERGY komentují spolupráci se společností AdActive následovně. „Od vzájemné spolupráce si slibujeme ještě intenzivnější komunikaci s inzerenty i větší vzájemnou marketingovou podporu našich projektů,“ vysvětluje Kamil Gric ze společnosti xBizon s.r.o., která je provozovatelem magazínů Nazeleno.cz a CenyEnergie.cz.  

Pavel Činčera z občanského sdružení  BEZK, které vydává portál Ekolist, k tomu dodává:  „Nezávislé a nestranné zpravodajství o životním prostředí není levnou záležitostí. Pro nás jako neziskovou organizaci je příjem z inzerce vítaným navýšením rozpočtu na činnost redakce. Proto jsme zahájili spolupráci s agenturou AdActive a začlenili se do projektu ECOENERGY. Od této spolupráce čekáme efektivnější komunikaci s inzerenty a zvýšení inzertního potenciálu našeho internetového deníku.“ 
 
 
 

O společnosti xBizon, s.r.o.

xBizon, s.r.o. je mladá společnost odborníků z oblasti médií, orientující se na tvorbu originálních internetových projektů. Návštěvníkům našich webu předkládáme netradiční me­diální projek­ty, které přináší nový pohled na danou problematiku, stejně jako portály z oblasti služeb, které v České republice doposud chybí. 

O občanském sdružení  BEZK

BEZK je nezisková orga­nizace působící v oblasti životního prostředí. Jejím hlavním projektem je server Ekolist.cz, který přináší nestranné a nezávislé zpravodajství o problémech týkajících se životního prostředí. Vedle zpravodajství nabízí publicistické články i rozsáhlý prostor pro diskusi, kde jsou vítány všechny slušně formulované názory. 

O společnosti AdActive, s.r.o.

Mediální agentura AdActive zastupuje významné subjekty působící on-line – mezi její  klienty patří české me­diální a reklamní agentury, významné inter­netové obchody i koncoví klienti. Tým odborníků má dlou­holeté zkušenos­tmi s realizací marketingových kampaní na internetu. Nabízí komplexní servis, zhodnocení investic vložených do reklamy v podobě následných prodejů, ulehčuje práci partnerským agenturám. Nejen díky vybrané skupině internetových obchodů umožňuje velmi přesně cílit na koncové zákazníky. AdActive je členem Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR). Další informace: www.adactive.cz