Hlavní navigace

eGovernment pro zemědělce: Integrovaný zemědělský registr na portálu farmáře

[Tisková zpráva] Praha, 2. března 2009 – Čeští chovatelé hospodářských zvířat mohou od poloviny ledna se svým dozorovým orgánem, Ministerstvem zemědělství, komunikovat prostřednictvím unikátního www rozhraní. Tuto část tzv. portálu farmáře vyvinula a dodala společnost Aquasoft.

Sdílet

Tato aplikace výrazně rozšiřuje možnost elektronické komunikace zemědělsky působících subjektů se státním orgánem. WWW rozhraní je jednou z významných částí tzv. Integrovaného zemědělského registru, který vyvinul Aquasoft pro Ministerstvo zemědělství. Tento systém v intencích platné české i evropské legislativy globálně podporuje uplatňování přísných hygienických opatření, spojených s kontrolou masa a potravin.

Rozhraní je dostupné prostřednictvím tzv. obecného portálu farmáře, který provozuje Ministerstvo zemědělství pro všechny subjekty, působící v zemědělství. „Cílem tohoto rozhraní je zpřístupnit chovateli veškeré informace elektronickou cestou včetně možnosti jejich pořizování a předávání tzv. pověřené osobě, tedy Ministerstvu,“ říká Petr Franc, generální ředitel Aquasoftu, a dál uvádí: „V České republice existují desítky tisíc provozoven s chovem hospodářských zvířat. Každý z těchto chovatelů má nyní on-line přístup ke svým datům, které o něm soustřeďuje Ministerstvo zemědělství.“

Novým portálem zemědělci získali přístup k elektronickým výstupům, které doposud dostávali pouze tištěnou formou. „Informace v elektronické podobě jsou pro ně snáze zpracovatelné a zároveň poskytují detailnější informace, které není možné předávat klasickou poštou. Další předností nového portálu je možnost odesílat data přímo pověřené osobě bez toho, aby bylo nutné zasílat papírové formuláře,“ říká Petr Franc. Tuto možnost podle jeho slov měli doposud pouze zemědělci, kteří disponovali specifickým komerčním softwarem. Portál farmáře navíc umožňuje chovatelům vyhledávání nejrůznějších dat včetně tzv. kalkulaček pro výpočet intenzit chovu, které se používají pro přiznávání zemědělských dotací.

O portál je mezi chovateli zájem. Za několik málo týdnů od svého zprovoznění zaznamenává přes osm tisíc založených uživatelských účtů a kolem dvě stě unikátních přístupů denně.