Hlavní navigace

Ekologický rozvoj sítě

[Tisková zpráva] Telekomunikační operátoři si stále více uvědomují potřebu snižovat ekologické dopady způsobené snahou o obchodní růst. Nová strategie společnosti Ericsson pomáhá operátorům přijímat rozhodnutí o investicích, která sníží emise oxidů uhlíku a náklady vlastnictví. Australský telekomunikační operátor Telstra, jenž tuto strategii vyzkoušel jako první, objevil díky této možnosti cestu, jak při rozšiřování své sítě snížit náklady, a také uhlíkovou stopu.

Sdílet

Rostoucí provoz sítí a počty jejich uživatelů vedou k vyšší uhlíkové stopě a zvyšují operátorům náklady na provoz sítě. Operátoři jsou nuceni při rozšiřování sítí a uskutečňování obchodního růstu reagovat na rostoucí zájem o snižování emisí uhlíku, nestálé ceny paliv a možné přidané náklady, jako např. daně z uhlíku.

Růst firmy může být podpořen modernizací a optimalizací sítí, sdílením prostředků a zdrojů a změnou energetického mixu.

Aby operátoři mohli tuto problematiku řešit, nabízí Ericsson (NASDAQ: ERIC) průkopnickou strategii TCO2, která měří emise uhlíku a využívá metodologii celkových nákladů vlastnictví. Strategie TCO2 vyhodnotí nejlepší kombinaci investičních možností k optimalizaci energetické účinnosti a podpoří tak ekologické a obchodní cíle operátorů. Strategie jednoduše pomáhá operátorům ušetřit finanční prostředky a současně snižovat dopady jejich činnosti na životní prostředí.

V průběhu roku 2009 spolupracoval australský operátor Telstra s poradci společnosti Ericsson na uskutečnění celostátního auditu své bezdrátové sítě zaměřeného na emise uhlíku a spotřebu energie. Mike Wright, výkonný ředitel pro bezdrátovou komunikaci společnosti Telstra, prohlásil: „Studie potvrdila výhody, kterých společnost Telstra dosáhla prostřednictvím realizovaných strategií. Studie nám rovněž ukázala příležitost, jak snížit emise CO2 v rádiové přístupové síti až o odhadovaných 30 procent a o odhadovaných 56 procent v páteřní síti. I nadále budeme spolupracovat s našimi partnery, na nacházení dalších možností, jak snížit úroveň emisí oxidů uhlíku v naší firmě v rámci celkového firemního cíle snížit do roku 2015 emise oxidů uhlíku o min. 10 procent.“

Håkan Eriksson, ředitel pro technologie společnosti Ericsson, dodává: „Strategie TCO2 hraje klíčovou roli při zvažování alternativních projektů sítí a prvků snižujících spotřebu energie, hodnocení vylepšení kapacit a minimalizaci ekologických dopadů, nehledě na zlepšení konkurenceschop­nosti. Domnívám se, že firmy, které strategii TCO2 nebudou používat, budou značně znevýhodněny.“

Strategie byla vytvořena v rámci úsilí zvyšovat důraz na energetickou účinnost nabízených produktů a služeb, pomáhat tak zákazníkům snižovat náklady a dopady jejich činností na životní prostředí. Více informací o této činnosti naleznete na webových stránkách Ericsson v části zaměřené na trvale udržitelný růst a firemní odpovědnost: www.ericsson.com/the­company/susta­inability_cor­porateresponsi­bility

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).