Hlavní navigace

Elektronický obchod v Čechách dostává nový impuls

[Tisková zpráva]

Sdílet

Elektronický obchod v Čechách dostává nový impuls

Platba.CZ zpřístupňuje on-line platební metody na českém Internetu.

12. července 2001, Praha. Každý internetový obchodník ode dneška získává jednoduchou možnost nabídnout svým zákazníkům možnost on-line platby, aniž by musel sám řešit technologii napojení svého internetového obchodu na bankovní platební brány. Společnost Globe Internet totiž oznámila spuštění rozšířené služby Platba.CZ, bezpečného platebního řešení, jenž je snadno aplikovatelné pro každý elektronický obchod.

Platba.CZ se skládá ze dvou částí. Tu veřejnou, určenou zákazníkům internetových obchodů, tvoří vlastní internetové stránky platebního centra, které navazují na poslední krok nákupu v elektronickém obchodě. Jednotlivé platební metody předkládané zákazníkovi k výběru jsou zde reprezentovány ikonami a jednoduše napojí platícího zákazníka na příslušnou platební bránu. Náročnější obchodníci mohou sami definovat grafický vzhled těchto stránek. Veřejná část je zároveň opatřena rozhraním platebního centra, jehož prostřednictvím mohou klienti každého obchodu kontrolovat podle variabilního symbolu stav své platby.

Neveřejná část představuje balík administračních nástrojů, k nimž má po autorizaci přístup pouze obchodník. Slouží jednak k nastavení parametrů platebního centra, jakými jsou například informace o obchodníkovi či výběr množiny povolených platebních způsobů, jednak k sestavení metody, kterou zabezpečeným způsobem obchod předává parametry platby platebnímu centru. Současně je střediskem správy zákazníků s možností zřídit komplexní evidenci a fulltextově prohledávat databázi zákazníků a plateb.

Globe Internet – coby jeden z největších českým registrátorů domén – již více než rok interně využívá služeb platebního portálu PLATBA.CZ.

„Výsledkem mnoha měsíců příprav a získávání zkušeností je jednoduché, univerzální, obecně použitelné řešení,“ říká Karel Umlauf ze společnosti Globe Internet.

„Snadnou dostupnost garantuje také naše cenová politika. Užívání Platba.CZ je sice zpoplatněno, ale tyto měsíční poplatky se pohybují v řádu stokorun – což by nemělo pro žádného obchodníka představovat podstatnou položku při rozvaze o platebním řešení. Značné úsilí věnujeme snaze zařazovat nové platební metody současně s tím, jak se objevují na trhu – například nyní probíhá jednání s Živnostenskou bankou o propojení s platební bránou její NetBanky,“ dodává Karel Umlauf.

Pro zabezpečení přenosu citlivých informací obchodníků i zákazníků a vlastních platebních transakcích se samozřejmě používá protokol SSL/HTTPS a to buďto s certifikátem Globe Internet nebo s certifikátem obchodníka. Po technologické stránce řešení využívá skriptování PHP4 nad databází MySQL. Platba.CZ je provozována na stabilním a výkonném dedikovaném serveru IBM RS/6000 pod operačním systémem AIX. Globe Internet se zapojuje do partnerského programu IBM nazvaného ASP Prime.

Text této zprávy je v elektronické podobě umístěn na adrese: http://tz.globe.cz/

Detailní informace o Platba.cz naleznete na: http://platba.cz
Ukázkovou aplikaci naleznete na adrese: http://demo.plat­ba.cz
Informace o společnosti Globe Internet a jejích službách získáte na adrese: http://globe.cz
Grafické podklady a materiály společnosti hledejte na adrese: http://globe.cz/gra­fika/globe