Hlavní navigace

Elektronizace zdravotnictví na dobré cestě

[Tisková zpráva] Praha, 6. října 2009 – Firma Aquasoft, která se specializuje na vývoj a implementaci informačních a komunikačních technologií, v uplynulých dnech představila pozitiva zavedení ePreskripce v ČR. Cílem elektronizace zdravotnictví je zefektivnit poskytování zdravotních služeb v ČR i EU, a tak přispět k lepšímu zdravotnímu stavu občanů.

Sdílet

Přínosy zavedení ePreskripce v ČR Aquasoft prezentoval v rámci semináře s názvem „Úspešné zavedenie ePreskripcie ako jednej zo štartovacích priorít stratégie eHealth“, který proběhl v druhé polovině září v Bratislavě. Semináře se účastnila řada odborníků, kteří diskutovali o výhodách i problémech, souvisejících s eHealth v celoevropském kontextu.

Centrální úložiště receptů, pro něž Aquasoft dodával aplikační software, je prvním z řady plánovaných projektů v rámci národní koncepce eHealth. Projekt byl úspěšně zrealizován pro Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), v současnosti je k němu připojena cca polovina lékáren. MUDr. Zdeněk Hřib, Senior Business Consultant společnosti Aquasoft a zároveň jeden z předních odborníků na bezpečnost pacientů v ČR, k tomu doplňuje: „eHealth je souhrnný název pro řadu nástrojů, založených na informačních a komunikačních technologiích, které podporují a zlepšují prevenci, diagnostiku, léčbu, sledování a řízení zdraví a životního stylu.“ Elektronické zdravotnictví dále zahrnuje například komunikaci a předávání zdravotnické dokumentace mezi pacienty, poskytovateli a plátci zdravotní péče, a související nástroje k jednoznačné identifikaci komunikujících účastníků a zajištění důvěrnosti komunikace.

Cílem národního projektu eHealth je přispět k lepšímu zdravotnímu stavu občanů České republiky, zefektivnit poskytování zdravotních služeb občanům ČR i EU a tím v konečném důsledku zvyšovat kvalitu této péče a bezpečí pacientů. Jak uvádí MUDr. Zdeněk Hřib, „ePreskripce významně přispěje ke zvýšení bezpečnosti, informovanosti a komfortu pacientů a současně nabízí potenciál značných úspor v oblasti úhrad léků ze zdravotního pojištění.“ Další výhodou oproti stávajícímu, tedy neelektronizovanému systému, je omezení chybovosti a zneužívání léčiv.

Díky elektronické preskripci bude mít lékař a lékárník se souhlasem pacienta k dispozici správné informace o lécích, které pacient užívá, a tedy možnost mnohem lépe zhodnotit případná rizika jím navrhované léčby. „Data z centrálního úložiště budou cenným aktivem pro sledování rizik nadužívání léčivých přípravků, ale i zdrojem dat v prevenci a kontrole vzniku antibiotické rezistence“, říká MUDr. Zdeněk Hřib.