Hlavní navigace

Email Response Index (ERI) – Bankovní domy v České republice

[Tisková zpráva]

Sdílet

Email Response Index (ERI) – Bankovní domy v České republice

Praha, 11. října 2004 – Druhá vlna studie mapující úroveň 14 českých bank v rámci emailové komunikace se svými zákazníky

United Interactive představuje další z edice reportů využívající Email Response Index (ERI). Email Response Index poskytuje relevantní informaci o tom, jak zodpovědně jednotlivé subjekty přistupují v rámci svých zákaznických center k problematice emailové komunikace se svými současnými či potenciálními zákazníky. Výsledný index je kombinací informací o tom, zda-li testovaný subjekt reagoval na emailové dotazy, jaká byla rychlost reakce a jaká byla kvalita odpovědi. Maximální hodnota Email Response Indexu se rovná 100.

Podruhé v roce 2004 byl podroben Email Response Indexu BANKOVNÍ sektor.

Sběr dat probíhal v září 2004 (první pak v lednu letošního roku), přičemž bylo testováno 14 bankovních domů v České republice.

Hlavní zjištění k sektoru BANK:

průměrný ERI pro bankovní sektor v České republice dosáhl v září hodnoty 79,3. Oproti první vlně výzkumu došlo k mírnému zhoršení o 1,5 indexového bodu (ERI únor 2004 = 80,8).

nejvyšší Email Response Index získala eBanka (ERI=97,1), která se tak se svým výsledkem zařadila na pozici nejlépe komunikující společnosti prostřednictvím emailu v rámci všech do této doby realizovaných ERI studií

Na druhé příčce skočila s hodnotou ERI=95,4 Živnos­tenská banka, třetí příčku pak obsadila Komerční banka s ERI=93,3

naopak, mezi nejslabší subjekty patří BAWAG Bank (dříve Interbanka) s ERI=47,1 a GE Capital, která nedokázala reagovat ani na jeden z adresovaných do­tazů

celkově došlo v konfrontaci s první vlnou výzkumu ke zlepšení indexu u 10ti bank, třem finančním subjektům naopak ERI kleslo

na všech 7 dotazů do 48 hodin od jejich odeslání opověděla pouze eBanka a Živnostenská banka

na dotaz adresovaný v anglickém jazyce odpověděly opět všechny testované bankovní domy – kromě zmiňované GE Capital

Pořadí

Název společnosti

ERI Index SCORE

1.

eBanka

97,1

2.

Živnostenská banka

95,4

3.

Komerční banka

93,3

4.

Volksbank

91,6

5.

HVB

90,3

6.

Raiffeisenbank

89,5

7.

Citibank

87,4

8.

ING

87,4

9.

Česká spořitelna

86,6

10.

ČSOB

85,7

11.

Dresden bank

85,7

12.

Commerzbank

73,9

13.

BAWAG Bank

47,1

14.

GE Capital

00,0

TOTAL ERI BANK průměr

79,3

„Stejně jako v případě českých telekomunikačních společností, i bankovní sektor dokázal využít výsledky první vlny výzkumu ke zlepšení, ke kterému v rámci aktuálních výsledků došlo u téměř všech testovaných bankovních subjektů. Nicméně, teprve následující vlny potvrdí nebo vyvrátí reálnou emailovou komunikační zručnost všech testovaných společností.“, komentuje výsledky studie Martin Hošek z United Interactive.

Informace o United Interactive

United Interactive je subjektem provádějícím průzkum a poskytující poradenské služby v interaktivním prostředí s využitím svých výzkumných nástrojů, ale i ostatních výzkumných technik. United Interactive disponuje týmem s rozsáhlými zkušenostmi v oblasti on-line služeb, interaktivním marketingem, službami podnikové on-line infrastruktury a svým klientům pomáhá nejen v budování vztahů ke svým zákazníkům s využitím internetu.

Kontaktní údaje:

United Interactive
Národní 11
110 00 Praha 1

MgA. Martin Hošek, M.B.A.
Tel., Fax.: 222 075 420
602 689 976
Email: hosek@unitedin­teractive.cz
WWW: www.unitedinte­ractive.cz