Hlavní navigace

eNeschopenka odzkoušena - od lékaře až po vyplacení dávek

[Tisková zpráva] Česká správa sociálního zapezpečení (ČSSZ) v těchto dnech úspěšně završila „ostré“ pilotní testování projektu eNeschopenka. Aplikace slouží k vedení evidence práceneschopných klientů. Umožňuje lékaři zjednodušit administrativu a předávat počítačovou cestou přímo ČSSZ veškeré informace o vzniku, změně či ukončení dočasné pracovní neschopnosti. Vyhne se tak ručnímu vyplňování a následnému zasílání papírových formulářů. Její praktické využití výrazně usnadní práci lékařům, samotná práce s aplikací je jednoduchá.

Sdílet

Pilotního projektu se účastní  pět firem, které vytváří sof­tware pro podávání  eNeschopenek, z toho tři úspěšně. Skrze ně se do projektu zapojili v uplynulém měsíci tři praktičtí lékaři. Což sice v poměru k celkovému počtu v republice zatím není vysoké číslo, ovšem je důležité, že se díky nim podařilo úspěšně otestovat celou „cestu“ – od lékaře až po agendu vyplácení nemocenských dávek. Za první dva týdny provozu eNeschopenek podali zapojení lékaři 33 hlášení dočasné pracovní neschopnosti.

Výhodou  elek­tronického podání je úspora času i peněz – lékař nemusí ručně vyplňovat papírové tiskopisy, většina potřebných údajů se mu načte do formuláře přímo z lékařské evidence. Nemusí vyzvedávat ani zasílat papírové tiskopisy, příslušné díly tiskopisů zašle příslušné OSSZ elektronicky, ostatní díly vytiskne a předá pojištěnci/pa­cientovi a může elektronicky sledovat zpracování odeslaných formulářů. V případě zjištěné chyby má možnost rychlé opravy (elektronicky). Lékaři také mohou odesílat veškeré záznamy do ČSSZ skrze aplikaci eNeschopenky hromadně, například jednou denně.

U některých lékařů zatím pilotní  část projektu e – Podání naráží na obavu z vysokých vstupních investic. Ovšem hardware – počítače – si lékaři stejně většinou pořizují například kvůli evidenci pacientů či  tisku receptů. Přístupu na internet  pak mnohdy používají již teď pro  e-mailové objednávání klientů a pátrání po nových informacích o léčbě  a lécích. Vytvořit jednotný přístupový (volně dostupný) software zatím bohužel nešlo, protože lékaři používají velkou škálu různých programů pro databázi pacientů, z níž je třeba vygenerovat údaje do neschopenkového podání.

Zapojením co největšího počtu lékařů do elektronické výměny se zrychlí komunikace a následně  i vyřizování a poskytování dávek nemocenského pojištění.  Účastnit se mohou všichni lékaři, jejichž aplikační software elektronickou komunikaci bude podporovat.

Bližší informace o celém projektu e – Podání HPN pro vývojáře i ošetřující lékaře jsou k dispozici na webu ČSSZ na adrese  http://www.cssz­.cz/cz/e-podani/druhy-e-podani/e-podani-informace-pro-osetrujici-lekare-sluzba-HPN.

S cílem informovat a získat pro elektronickou komunikaci co nejvíce lékařů vydala ČSSZ nedávno informační  leták „eNescho­penka“ v nákla­du 10 000 kusů. Šes­tistránková  skládačka je pro lékaře a zdravotnická za­řízení dostupná zdarma na všech pracovištích ČSSZ v celé ČR. Lze si ji také stáhnout z webových stránek http://www.cssz­.cz/cz/informa­ce/informacni-materialy/leta­ky/

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).