Hlavní navigace

EP naléhá na včasnou digitalizaci rozhlasového a televizního vysílání

[Tisková zpráva] Všechny státy EU mají do konce tohoto roku předložit plány přechodu z analogového na digitální rozhlasové a televizní vysílání a dát jasný signál i jistotu spotřebitelům a provozovatelům. Tímto usnesením Evropský parlament reaguje na skutečnost, že některé členské země dosud příslušné plány nezveřejnily. Evropská komise přitom navrhuje ukončit analogové vysílání v celé EU do roku 2012.

Sdílet

USA plánují ukončit pozemní analogové vysílání do roku 2009, Jižní Korea do roku 2010 a Japonsko do roku 2012, upozorňuje Parlament. Pro Evropskou unii z toho vyplývá, že je naprosto nezbytné, aby nezaostávala za svými hlavními soupeři.

Aby se neprohlubovalo digitální rozdělení společnosti, mají členské státy podle Parlamentu ještě před přechodem na digitální vysílání zajistit patřičná opatření, včetně zmírnění nákladů na pořízení nového vybavení.

Podle europoslanců má být souběžné vysílání co nejkratší, aby se zamezilo vysokým nákladům a zpoždění digitalizace. Členské státy mají zajistit, aby politické zásahy byly průhledné, odůvodněné, přiměřené a nediskriminující.

Komisi a členské státy Parlament vyzývá, aby zajistily dostatečnou harmonizaci v přidělování spektra s cílem uspokojit budoucí poptávku po celoevropských službách.

Přechod na digitální vysílání EP označuje za přínos na všech úrovních, neboť umožní jak nové a vylepšené vysílání, tak rozdělení primárního spektra na jiné účely; navíc zvýší hospodářskou soutěž a modernizaci.

Přechod má být podle poslanců řízen trhem, provozovatele je však třeba koordinovat. Rámcová směrnice sice stanoví zásadu technologické neutrality, nicméně nevylučuje přiměřené kroky na podporu určitých služeb, upozorňuje Parlament.

Komisi dále EP vyzývá k zásahům proti vytváření vertikálních překážek a horizontálních monopolů. Státy by podle poslanců měly podporovat jen externí digitální přijímače („set-top-boxy“), včetně otevřených standardů, jako je systém multimediální domácí platformy.

Komisi a členské státy poslanci rovněž vyzývají, aby zajistily úplnou interoperabilitu a technologickou neutrálnost, a tím poskytly rovné podmínky všem operátorům a podpořily inovaci v Evropě.

Parlament vyzývá i k podpoře a rozvoji interaktivních služeb (s cílem zvýšit úroveň digitální erudovanosti a konkurenceschopnost evropské společnosti) a k podpoře technických opatření s cílem filtrovat obsah, který by mohl narušit fyzický, duševní nebo mravní vývoj nezletilých.

Evropská komise má zajistit jasné rozlišování mezi regulací vysílání elektronických signálů a infrastruktury a regulací obsahu (včetně audiovizuálního obsahu). Většina nebo významná část nových vysílacích možností nebo provozovatelů vysílání se nemá dostat pod výhradní kontrolu či rozhodující vliv mezinárodních mediálních koncernů, aby se zachovala pluralita a rozmanitost vysílání.