Hlavní navigace

Evropský parlament ustupuje tlaku Evropské komise

[Tisková zpráva] Stanovisko ČPS ze dne 3. 11. 2009.

Sdílet

Evropský parlament ustupuje tlaku Evropské komise. V dohodčím řízení mezi 27 zástupci Evropského parlamentu a stejným počtem zástupců Evropské komise dochází k ignoraci znění dodatku 138 schváleného celým Evropským parlamentem. Dodatek na nátlak Evropské komise již neobsahuje požadavek na spravedlivý soud a kdokoli tak může být odpojen od Internetu na základě pouhého podezření a bez možnosti předchozí obhajoby. Takové jednání zástupců Evropského parlamentu nemůže být chápáno jako demokratické a nesmí být svobodnou společností tolerováno.

Na tento rozpor upozorňuje mj. švédský europoslanec za Pirátskou stranu Christian Engström. Česká pirátská strana je přesvědčena o tom, že odpojení od Internetu nemůže být za žádných okolností trestem. Tuto myšlenku plně rozvedl pražský člen ČPS Jakub Michálek: „Být připojen k internetu je jako se hýbat, dýchat nebo mluvit! Samozřejmě, že pirát nemůže připustit úplné omezení tohoto práva, ale jen částečné a důvodné.“

„Snad se nedočkáme toho, že občané budou trestáni zákazem telefonovat, poslouchat rádio, chodit do divadla či navštěvovat restaurační zařízení. Je to totiž stejné, jako odpojení od Internetu – občan přijde o své základní lidské právo, o právo na informace a svobodu slova,“ dodává na adresu alarmujícího dění kolem dodatku 138 Martin Brož, předseda pražské ČPS.

„Za Českou pirátskou stranu vyzývám zástupce ČR v Evropském parlamentu, aby se zasadili o respektování již dříve schváleného znění dodatku 138,“ prohlásil nově zvolený předseda ČPS Ivan Bartoš.