Hlavní navigace

Společnost Epicor zveřejnila výsledky za čtvrté čtvrtletí roku 2009

[Tisková zpráva] Tržby z licencí oproti třetímu čtvrtletí roku 2009 vzrostly o 88 %, což zajistilo navýšení volného toku hotovosti za čtvrté čtvrtletí roku 2009 na 17 milionů USD.

Sdílet

IRVINE, Kalifornie – 18. února 2010 – Epicor Software Corporation, přední dodavatel softwarových řešení pro řízení podnikových procesů, oznámila finanční výsledky za čtvrté čtvrtletí končící 31. prosincem 2009. Všechny výsledky by měly být považovány za předběžné až do okamžiku, kdy společnost podá své roční hlášení na formuláři 10-K.

Celkové tržby za čtvrté čtvrtletí roku 2009 činily 111,9 milionů USD, čistý zisk podle principů GAAP byl ve výši 6,7 milionu USD, což odpovídá redukovanému výnosu na akcii 0,11 USD. Pro srovnání, tržby za čtvrté čtvrtletí roku 2008 činily 121,9 milionů USD, čistý zisk podle principů GAAP 1,5 milionů USD, což odpovídá redukovanému zisku na akcii 0,03 USD.

Čistý zisk neodpovídající principům GAAP1 za čtvrté čtvrtletí roku 2009 činil 11,1 milionů USD, redukovaný zisk na akcii tedy dosáhl 0,19 USD, zatímco ve čtvrtém čtvrtletí roku 2008 byl čistý zisk neodpovídající principům GAAP 13,6 milionů USD, což odpovídá redukovanému zisku na akcii 0,23 USD.

Tržby za čtvrté čtvrtletí roku 2009 podle segmentů

  • Tržby z licencí za čtvrté čtvrtletí roku 2009 činily 25,8 milionů USD, což ve srovnání s tržbami z licencí za čtvrté čtvrtletí roku 2008 ve výši 25,2 milionů USD znamená zvýšení o 3 % a postupné zvýšení o 88 % oproti výnosu z licencí za třetí čtvrtletí roku 2009 ve výši 13,7 milionů USD.
  • Tržby z údržby za čtvrté čtvrtletí roku také přinesly meziroční zvýšení o 3 % na 48,6 milionu USD oproti tržbám z údržby za čtvrté čtvrtletí roku 2008 ve výši 47,3 milionů USD.
  • Tržby z poradenství za čtvrté čtvrtletí roku 2009 činily 33,2 milionu USD, což znamená pokles oproti tržbám z poradenství za čtvrté čtvrtletí roku 2008 ve výši 38,1 milionu USD.
  • Tržby z hardwaru a další tržby za čtvrté čtvrtletí roku 2009 činily 4,4 milionu USD, což ve srovnání s tržbami z hardwaru a dalšími tržbami za čtvrté čtvrtletí předchozího roku ve výši 11,4 milionu dolarů znamená meziroční pokles.

„Čtvrté čtvrtletí bylo velmi silným završením celého úspěšného roku 2009. Inovativní řešení Epicor 9 nám umožňuje zvyšovat podíl na trhu ve všech odvětvích a zemích, kde působíme. Všechny obory generující tržby kromě hardwaru se v průběhu třetího čtvrtletí roku 2009 rozrostly a celkový hrubý zisk dosáhl dvouleté výše 51 procent, což pomohlo dosáhnout upraveného zisku podle ukazatele EBITDA za čtvrté čtvrtletí ve výši 17,8 procent, tedy nejméně o tři procenta více než v jiných čtvrtletích tohoto roku. Generovali jsme více než 17 milionů USD z volného toku hotovosti2 – celkem přibližně 47 milionů USD za rok – což zvýšilo naši pokladní hotovost na přibližně 107 milionů USD. S potěšením můžeme konstatovat, že jsme dosáhli nebo dokonce předčili naše očekávání ve všech klíčových ukazatelích,“ uvedl prezident a generální ředitel společnosti Epicor, George Klaus. „Povzbuzují nás počáteční známky návratu prosperity do řady odvětví, v nichž poskytujeme služby. Pro rok 2010 tedy očekáváme mírný nárůst ve všech našich oborech podnikání kromě hardwaru a doufáme v dosažení ještě vyšší rychlosti vylepšování interních procesů,“ dodal.

Výhled obchodní činnosti: Společnost Epicor v současné době předpokládá, že za první čtvrtletí roku 2010 dosáhne oproti prvnímu čtvrtletí roku 2009 zvýšení tržeb ve všech oblastech kromě hardwaru. Očekává se, že v prvním čtvrtletí roku 2010 dosáhnou celkové tržby výše 98 až 100 milionů USD, odhadovaný redukovaný výnos na akcii neodpovídající principům GAAP3 pro první čtvrtletí roku 2010 pak 0,10 až 0,11 USD.

Přehled údajů z rozvahy: Rozvaha společnosti Epicor k 31. prosinci 2009 zahrnovala hotovost a hotovostní ekvivalenty ve výši 106,9 milionů USD. V rozvaze se v průběhu čtvrtého čtvrtletí 2009 pozitivně projevily volné peněžní toky ve výši 17,5 milionů USD, díky kterým společnost v tomto čtvrtletí splatila částku přibližně 5 milionů USD ze svého úvěrového rámce. Celková zadluženost společnosti k 31. prosinci 2009 zahrnuje převážně závazek v hodnotě 230 milionů USD vůči držitelům prioritních převoditelných dluhopisů společnosti úročených 2,375 % (minus níže uvedený eskont dluhu v hodnotě 42,1 milionů USD) a 67,5 milionů USD v půjčkách obsažených v úvěrovém rámci společnosti, který je v současné době úročený sazbou LIBOR plus 4,0 %.

Na konci čtvrtého čtvrtletí roku 2009 činily čisté pohledávky přibližně 90 milionů USD. V průběhu čtvrtého čtvrtletí 2009 bylo inkaso pohledávek silné, činilo přibližně 116 milionů USD. Doba splatnosti pohledávek se ve čtvrtém čtvrtletí roku 2009 vyrovnala na 74 dnů ve srovnání se 74 dny ve třetím čtvrtletí roku 2009. Výnosy příštích období na konci čtvrtého čtvrtletí roku 2009 činily 96,4 milionů USD.

Společnost Epicor rovněž uvedla, že se k radě ředitelů společnosti připojil W. Douglas Hajjar (62), který v letech 1996 až 1999 zastával post ředitele. Jeho jmenováním se rada ředitelů společnosti Epicor rozšířila na osm členů. Hajjar začne působit s okamžitou platností a později v tomto roce se na každoročním setkání rady akcionářů pro rok 2010 zúčastní voleb na roční období. Hajjar je v současné době předsedou telekomunikační společnosti Blue Wave Wireless. V letech 1997 až 2007 působil jako předseda představenstva společnosti Wherify Wireless Inc., která je předním vývojářem bezdrátových produktů a služeb. V letech 2000 až 2007 byl ředitelem společnosti Maui Innovative Technologies, jejímž je spoluzakladatelem a která vyvíjí systémy tajných zbraní pro armádu. V letech 1991 až 1997 byl Hajjar předsedou společnosti Control Data Systems Inc. Předtím působil jako zástupce předsedy společnosti Cadence Design Systems Inc. a byl předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti Valid Logic v době, kdy ji zakoupila společnost Cadence. Zastával také vedoucí pozice v oblasti provozů a financí ve společnostech Genrad a M/ACom. Hajjar získal titul BSBA v oblasti finančního řízení na fakultě v Bostonu a sloužil jako důstojník tajné zpravodajské služby ve Vietnamu.

S účinností od 1. ledna 2009 přijala společnost nové účetní postupy založené na účetních nástrojích konvertibilního dluhu, který lze po převodu uhradit v hotovosti, a zpětně tuto změnu aplikovala na všechna období prezentovaná v tomto dokumentu. Tento standard vyžaduje, aby společnost změnila dřívější metodiku účtování svých převoditelných směnek v hodnotě 230 milionů USD. V souladu s tím společnost k datu emise směnek (15. května 2007) zaúčtovala eskont dluhu ve výši 61,8 milionů USD jako dodatečně splacený kapitál. K 31. prosinci 2009 činil eskont dluhu 42,1 milionů USD.

Společnost amortizuje eskont dluhu až do data, kdy může začít směnky umořovat, tj. do 15. května 2014. Společnost zaúčtovala úrokové náklady ve výši 3,4 milionu USD a 3,3 milionu USD související s konvertibilním dluhem za čtvrtletí končící 31. prosincem 2009 a 2008 v uvedeném pořadí. Z této částky je pro každé období 1,4 milionu USD výdajem v hotovosti.

1Viz odsouhlasení s měřítky principů GAAP na konci této tiskové zprávy.

2Volný tok hotovosti je měřítko neodpovídající principům GAAP. Společnost počítá volný tok hotovosti z upraveného ukazatele EBITDA, ke kterému přičte kompenzace formou cenných papírů a odečte kapitálové výdaje, hotovost zaplacenou na daních ze zisku a čisté úroky. Kompletní odsouhlasení viz níže uvedená tabulka.

3Předpověď redukovaného zisku na akcii na první čtvrtletí 2010 (neodpovídajícího principům GAAP) nezahrnuje současně očekávanou amortizaci nehmotného majetku za první čtvrtletí ve výši přibližně 7,0 milionů USD, náklady na kompenzaci formou cenných papírů za první čtvrtletí ve výši přibližně 4,0 milionů USD a přibližně 2,1 miliony USD nehotovostních úrokových nákladů za první čtvrtletí v souvislosti s amortizací eskontu dluhu a očekávaného poplatku ve výši přibližně 1,0 milionu USD ve vztahu k devalvaci měny venezuelskou vládou. Očekávaný výnos na akcii za první čtvrtletí roku 2010 (neodpovídající principům GAAP) je založen na předpokladu váženého průměrného počtu 59,5 milionu akcií.

O společnosti Epicor Software
Epicor Software je předním globálním poskytovatelem softwarových řešení pro odvětví výroby, distribuce, maloobchodu, pohostinství a služeb. Svým 20 000 zákazníkům ve více jak 150 zemích poskytuje společnost Epicor integrovaná softwarová řešení pro řízení podnikových procesů, s jejichž pomocí dokážou firmy zákazníků zvyšovat efektivitu a ziskovost, konkrétně jsou to systémy podporující plánování a využití podnikových zdrojů (ERP), řízení péče o zákazníky (CRM), řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce (SCM) a řízení operací v oblasti maloobchodu (retail). V České republice a na Slovensku působí společnost Epicor Software již 17 let. ERP řešení Epicor zde využívá přes 200 společností a s tímto softwarem pracuje více než 3 000 koncových uživatelů. Více informací naleznete na www.epicor.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).