Hlavní navigace

Společnost Epicor zveřejnila výsledky za první čtvrtletí roku 2010

[Tisková zpráva] Tržby z licencí na software meziročně vzrostly o 23 %, což zajistilo navýšení volného toku hotovosti za první čtvrtletí roku 2010 na 8,8 milionů USD.

Sdílet

IRVINE, Kalifornie – 6. května 2010 – Společnost Epicor Software, přední dodavatel softwarových řešení pro řízení podnikových procesů, oznámila finanční výsledky za první čtvrtletí končící 31. březnem 2010. Všechny výsledky by měly být považovány za předběžné až do okamžiku, kdy společnost podá své čtvrtletní hlášení na formuláři 10-Q.

Celkové tržby za první čtvrtletí roku 2010 činily 99,3 milionů USD, s vyrovnaným čistým ziskem podle principů GAAP. Pro srovnání, tržby za první čtvrtletí roku 2009 činily 98,7 milionů USD, čistá ztráta podle principů GAAP ve výši 1,6 milionu USD, což odpovídá redukované ztrátě na akcii 0,03 USD.

Čistý zisk neodpovídající principům GAAP2 za první čtvrtletí roku 2010 činil 5,7 milionů USD, redukovaný výnos na akcii tedy dosáhl 0,10 USD, zatímco v prvním čtvrtletí roku 2009 byl čistý zisk neodpovídající principům GAAP 4,7 milionu USD, což odpovídá redukovanému výnosu na akcii 0,08 USD.

Tržby za první čtvrtletí 2010 podle segmentů

  • Tržby z licencí za první čtvrtletí roku 2010 činily 16,2 milionů USD, což ve srovnání s tržbami z licencí v prvním čtvrtletí roku 2009 ve výši 13,2 milionů USD představuje nárůst o více než 23 %.
  • Tržby z údržby za první čtvrtletí roku 2010 přinesly meziroční zvýšení o 2 % na 48,0 milionů USD oproti tržbám z údržby za první čtvrtletí roku 2009 ve výši 46,9 milionů USD.
  • Tržby z poradenství za první čtvrtletí roku 2010 činily 31,1 milionu USD, což znamená mírný pokles oproti tržbám z poradenství za první čtvrtletí roku 2009 ve výši 31,5 milionu USD.
  • Tržby z hardwaru a další tržby za první čtvrtletí roku 2010 činily 4,0 milionu USD, což ve srovnání s tržbami z hardwaru a dalšími tržbami za první čtvrtletí předchozího roku ve výši 7,2 milionu dolarů znamená meziroční pokles.

George Klaus, prezident a generální ředitel společnosti Epicor, k výsledku poznamenal: „Silný začátek roku 2010 způsobený meziročním 23% nárůstem tržeb z licencí na software pomohl navýšit volný tok hotovosti na 8,8 milionů USD. Tato skutečnost potvrzuje naše předpoklady o posílení trhu a zároveň ukazuje, že řešení Epicor 9 přináší další příležitosti. Očekáváme, že si díky rozvoji našich prodejů ve všech odvětvích a na všech územích, kde působíme, tempo růstu udržíme i nadále.“

Výhled obchodní činnosti: Společnost Epicor očekává, že ve druhém čtvrtletí roku 2010 dosáhnou celkové tržby výše 104 až 106 milionů USD, odhadovaný redukovaný výnos na akcii3 neodpovídající principům GAAP pro druhé čtvrtletí roku 2010 pak bude 0,12 až 0,14 USD.

Přehled údajů z rozvahy: Rozvaha společnosti Epicor k 31. březnu 2010 zahrnovala hotovost a hotovostní ekvivalenty ve výši 104,5 milionů USD. V rozvaze se v průběhu prvního čtvrtletí 2010 pozitivně projevily volné peněžní toky ve výši 8,8 milionů USD. Celková zadluženost společnosti k 31. březnu 2010 zahrnuje převážně závazek v hodnotě 230 milionů USD vůči držitelům prioritních převoditelných dluhopisů společnosti úročených 2,375 % (minus níže uvedený eskont dluhu v hodnotě 40,1 milionů USD) a 67,5 milionů USD v půjčkách obsažených v úvěrovém rámci společnosti, který je v současné době úročený sazbou LIBOR plus 4,0 %.

Na konci prvního čtvrtletí roku 2010 činily čisté pohledávky přibližně 83,5 milionů USD. V průběhu prvního čtvrtletí 2010 bylo inkaso pohledávek silné, činilo přibližně 116 milionů USD. Doba splatnosti pohledávek se v prvním čtvrtletí roku 2010 prodloužila na 76 dnů ve srovnání se 74 dny ve čtvrtém čtvrtletí roku 2009. Výnosy příštích období na konci prvního čtvrtletí roku 2010 činily 97,9 milionů USD.

1 Volný tok hotovosti je měřítko neodpovídající principům GAAP. Společnost počítá volný tok hotovosti z upraveného ukazatele EBITDA, ke kterému přičte kompenzace formou cenných papírů a odečte kapitálové výdaje, hotovost zaplacenou na daních ze zisku a čisté úroky. Kompletní odsouhlasení viz níže uvedená tabulka.

2 Viz odsouhlasení s měřítky principů GAAP na konci této tiskové zprávy.

3 Předpověď redukovaného zisku na akcii na druhé čtvrtletí 2010 (neodpovídajícího principům GAAP) nezahrnuje současně očekávanou amortizaci nehmotného majetku za druhé čtvrtletí ve výši přibližně 7,1 milionů USD, náklady na kompenzaci formou cenných papírů za druhé čtvrtletí ve výši přibližně 2,8 milionů USD a přibližně 2,1 miliony USD nehotovostních úrokových nákladů za první čtvrtletí v souvislosti s amortizací eskontu dluhu. Očekávaný zisk na akcii za druhé čtvrtletí roku 2010 (neodpovídající principům GAAP) je založen na předpokladu váženého průměrného počtu 59,8 milionu akcií. 

O společnosti Epicor Software
Epicor Software je předním globálním poskytovatelem softwarových řešení pro odvětví výroby, distribuce, maloobchodu, pohostinství a služeb. Svým 20 000 zákazníkům ve více jak 150 zemích poskytuje společnost Epicor integrovaná softwarová řešení pro řízení podnikových procesů, s jejichž pomocí dokážou firmy zákazníků zvyšovat efektivitu a ziskovost, konkrétně jsou to systémy podporující plánování a využití podnikových zdrojů (ERP), řízení péče o zákazníky (CRM), řízení dodavatelsko-odběratelského řetězce (SCM) a řízení operací v oblasti maloobchodu (retail). V České republice a na Slovensku působí společnost Epicor Software již 17 let. ERP řešení Epicor zde využívá přes 200 společností a s tímto softwarem pracuje více než 3 000 koncových uživatelů. Více informací naleznete na www.epicor.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).