Hlavní navigace

Ericsson oznámil výsledky za druhé čtvrtletí

[Tisková zpráva] Komentář CEO: "Tržby skupiny za čtvrtletí poklesly meziročně o 8 % při nižších tržbách v divizi Sítě. Tržby v divizi Globalní služby zůstaly stejné v důsledku poklesu ve výstavbě sítí, třebaže u divize Profesionální služby se zvýšily o 5 %," říká Hans Vestberg, prezident a výkonný ředitel společnosti Ericsson (NASDAQ:ERIC).

Sdílet

"Tržby skupiny se postupně zvýšily o 6 % v porovnání s minulým kvartálem. Tržby pro porovnatelné jednotky, po vyloučení dopadu změn měnových kurzů, poklesly meziročně o 15 %. Operátoři vykazují stálou poptávku po mobilním širokopásmovém připojení, která je poháněna používáním smartphonů a laptopů. Tržby byly ale ovlivněny pokračujícím nedostatkem některých komponentů a potížemi v dodavatelských řetězcích. Domníváme se, že toto mělo negativní vliv na naše tržby za čtvrtletí ve výši 3 – 4 miliardy SEK.

Hrubý zisk se meziročně i postupně zlepšil v důsledku obchodní skladby a zvyšování efektivnosti. Cash flow meziročně poklesl, především z důvodu zvýšení provozního kapitálu. Sony Ericsson i nadále vykazuje zlepšené výsledky a přechodový program ST-Ericsson běží.

Čistý příjem se meziročně i postupně zlepšil, i díky pozitivnímu vlivu zlepšení tržeb ve společnosti Sony Ericsson.

Podmínky na trhu, které jsme zaznamenali v druhé polovině roku 2009, s nejistým investičním chováním operátorů, převažovaly také v první polovině tohoto roku. V tomto čtvrtletí všechny regiony s výjimkou Severní Ameriky vykázaly nižší meziroční tržby. Postupné tržby zatím přinášejí různorodý obrázek s růstem v takových regionech jako je Středomoří, Severní Amerika, Severní Evropa a Střední Asie, a také Subsaharská Afrika.

V průběhu minulých let jsme prošli důležitými změnami se snižováním nákladů a posilováním portfolia a přítomnosti na trhu, přičemž jsme udržovali naši vedoucí pozici v oblasti technologií. Program snižování nákladů, zahájený v prvním čtvrtletí 2009, byl dokončen a splnil svůj cíl. Nákladová a kapitálová efektivnost zůstane i v budoucnu na čelním místě našeho programu," konstatuje Hans Vestberg.

Ericsson

Veškeré údaje, bez zisku na akcii, čistého příjmu a cash flow z provozní činnosti, bez nákladů na restrukturalizaci.

1) EBITA – Zisk před zdaněním, úroky, amortizací a odpisy získaných nehmotných aktiv.

2) Cash flow z provozní činnosti bez hotovostních výdajů na restrukturalizaci, které byly poskytnuty. Výdaje v hotovosti za čtvrtletí činily 0,7 (0,8) miliardy SEK. Za první čtvrtletí činily výdaje v hotovosti 0,7 miliardy SEK.

3) Druhé čtvrtletí 2009 bez kapitálového zisku 0,8 miliardy SEK z provozu prodané společnosti TEMS.

Tržby za čtvrtletí klesly meziročně o 8 % a postupně se zvýšily o 6 %. Tržby pro porovnatelné jednotky, po vyloučení dopadu změn měnových kurzů, poklesly meziročně o 15 %. Čistý vliv zajištění proti dopadu změn měnových kurzů byl mírně záporný. Tržby byly ovlivněny pokračujícím nedostatkem některých komponentů a potížemi v dodavatelských řetězcích. Podle našich odhadů byl tento negativní vliv na naše tržby za čtvrtletí ve výši 3 – 4 miliardy SEK.

V průběhu čtvrtletí byli operátoři v řadě rozvíjejících se trzích stále opatrní, co se týče investic, což mělo vliv na tržby v divizích Sítě, Výstavba sítí a Multimedia. Částečně to bylo kompenzováno zvýšenými tržbami v divizi Profesionální služby a zvláště v divizí Řízené služby (Outsourcing).

Hrubý zisk, bez restrukturali­začních nákladů, se postupně mírně zlepšil a meziročně se zvýšil na 39 % (36 %) v důsledku obchodní skladby a zvyšování efektivnosti.

Díky snahám o snížení nákladů byly provozní výdaje sníženy tak, jak bylo plánováno. Avšak integrace získaných firem v oblasti CDMA a GSM, vyšší investice do určitých oblastí výzkumu a vývoje a rostoucí počet zkoušek 4G/LTE vedly ke zvýšení provozních výdajů na 13,9 (13,6) miliardy SEK, a to bez nákladů na restrukturalizaci. Další provozní příjmy a výdaje činily za čtvrtletí 0,5 (1,6) miliardy SEK. Loňský rok zahrnuje kapitálový zisk 0,8 miliardy SEK z provozu prodané společnosti TEMS.

Provozní příjem, kromě společných podniků a nákladů na restrukturalizaci, činil 5,3 (6,1) miliardy SEK, včetně pozitivního přínosu získaných firem CDMA a GSM. Meziroční pokles byl způsoben především nižšími tržbami. Provozní zisk klesl na 11 % (12 %) ze stejného důvodu. Postupně se zisk zlepšil v důsledku zvýšení tržeb a zvyšování efektivnosti. Kapitálový zisk 0,8 miliardy SEK z provozu prodané společnosti TEMS není v údajích za rok 2009 obsažen.

Podíl Ericssonu na tržbách společných podniků před zdaněním činil –0,1 (-2,0) miliardy SEK, a to bez nákladů na restrukturalizaci, v porovnání s –0,3 miliardy SEK v prvním čtvrtletí. Společnost Sony Ericsson postupně významně zlepšila tržby i zisky v důsledku programů na snižování nákladů a díky zavádění nových produktů. Tržby společnosti ST-Ericsson postupně klesaly, avšak ztráta zůstala na stejné úrovni, na což měly pozitivní vliv programy na snižování nákladů. Náklady na restrukturalizaci ve společných podnicích v tomto čtvrtletí činily 0,2 miliardy SEK.

Čistý finanční zisk činil –0,1 (-0,1) miliardy SEK, především díky nízkým úrokovým sazbám a záporným vlivům revalvace měny na finanční aktiva a pasiva.

Čistý příjem za čtvrtletí činil 2,0 (0,8) miliardy SEK a výnos na akcii byl 0,58 (0,26) SEK.

Upravený cash flow za čtvrtletí byl –2,0 (9,9) miliardy SEK, což znamená pokles z 3,0 miliard SEK. Cash flow z provozní činnosti poklesl především díky zvýšení provozního kapitálu v důsledku napjatých podmínek při dodávkách komponentů, což vedlo ke zpoždění dodávek v tomto čtvrtletí.